• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Medal Filca dla Michała Budzyńskiego

  03.02.2011. 21:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Michał Budzyński, student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem Medalu Filca 46. Szkoły Matematyki Poglądowej, która zakończyła się 1 lutego w Warszawie.

  Jego referat, którym zadebiutował w Szkole, pt. "Parkietaż Penrose'a" zdobył najwyższe uznanie uczestników. Prezentacja dotyczyła sposobu pokrycia płaszczyzny za pomocą dwóch rodzajów figur tak, aby wzór nie powtarzał się okresowo po przesunięciu (odkrycie angielskiego fizyka i matematyka Rogera Penrose'a z roku 1973). W głosowaniu, w którym wzięło udział wszystkich 40 słuchaczy i referentów Szkoły, Budzyński otrzymał dwa razy więcej głosów niż następny w kolejności kandydat.

  Jak informuje dr Dominik Kwietniak z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator 46. edycji Szkoły, poziom wszystkich 26 wykładów (motywem głównym wszystkich wystąpień było podejście niestandardowe w układaniu i rozwiązywania zadań oraz w prezentacji różnych zagadnień) był bardzo wysoki. Szczególnie cieszy aktywne uczestnictwo w niej młodych doktorów i doktorantów, a nawet studentów.

  Wszystkim uczestnikom - mówi dr Kwietniak - bardzo podobał się wykład gościa Szkoły, prof. Magdaleny Fikus, która mówiła na temat terapii genowej.

  Zgodnie z regulaminem następna, 47. edycja Szkoły odbędzie się w sierpniu. Jej temat przewodni nie został jeszcze ustalony.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu – publiczna, największa placówka edukacyjna na terenie gminy Budzyń, w 17 oddziałach uczy się w niej prawie 400 uczniów (2010).

  Szkoła Nauk ŚcisłychDawna szkoła wyższa w Warszawie, obecnie autonomiczna część Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która interdyscyplinarnie kształci studentów w zakresie matematyki, fizyki i chemii.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Krystyna Chojnicka (ur. 1951) - prof. dr hab., polska prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Dodano: 03.02.2011. 21:11  


  Najnowsze