• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa nagroda im. Banacha dla dra Gismatullina z UWr

  04.05.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Jakub Gismatullin z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego został laureatem drugiej edycji Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą pracę doktorską. Zwycięzca otrzymał 20 tys. złotych.

  Rok temu dr Gismatullin obronił na UWr doktorat w dziedzinie teorii grup, którego promotorem był prof. Ludomir Rewelski.

  Nagrodę za wybitną pracę doktorską, ustanowioną w 2008 roku, przyznają wspólnie Polskie Towarzystwo Matematyczne i polska firma informatyczna Ericpol Telecom.

  O uzyskanie nagrody ubiegać się mogą doktoranci z Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, specjalizujący się w naukach matematycznych. W minionym roku na I edycję konkursu wpłynęło 19 prac. Za najlepszą jury uznało pracę doktorską dr. Tomasza Elsnera z Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W tej edycji - jak informuje Katarzyna Banach z biura Polskiego Towarzystwa Matematycznego - podobnie jak w poprzedniej wzięło udział 19 naukowców - czterech z Czech, po jednym z Węgier, Ukrainy i Słowacji, reszta - z Polski. Autorami czterech rozpraw są kobiety (trzy Polki i Słowaczka).

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Janina Gajda-Krynicka (ur. 1940 w Krakowie) – polska historyk filozofii, absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, znawczyni filozofii przedplatońskiej, w szczególności sofistów, pitagorejczyków i aksjologii starożytnej. W 1966 r. obroniła pracę doktorską pt. Epika polsko-łacińska XVI wieku, w 1986 habilitowała się na podstawie monografii Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej. Wiesław Żelazko (ur. 16 lutego 1933 w Łodzi) - polski matematyk specjalizujący się w algebrze topologicznej. Finalista II Olimpiady Matematycznej w roku 1951. W roku 1955 obronił pracę magisterską napisaną pod opieką Romana Sikorskiego. Obronił rozprawę doktorską napisaną w roku 1960 pod kierunkiem Stanisława Mazura. Laureat Medalu im. Stefana Banacha w roku 2000. Od jego nazwiska pochodza nazwy twierdzenia Gleasona-Kahane-Żelazki i Hirschfelda-Żelazki. Witold Wolibner, prof. (ur. 24 września 1902 w Piotrowie (powiat płocki) - zm. 9 stycznia 1961 we Wrocławiu) - polski matematyk, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Leopoldina - nagroda naukowa, ustanowiona w 2004 roku przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego, przyznawana pracownikom UWr. za prace z dziedziny nauk humanistycznych, stanowiące istotny wkład w kulturę europejską i uwzględniające tematykę polsko-niemiecką. Nagroda jest wręczana w Auli Leopoldyńskiej na uroczystym posiedzeniu Towarzystwa. Jej obecna wysokość wynosi 20 tys. zł. Medal im. Stefana Banacha - międzynarodowa nagroda przyznawana przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju nauk matematycznych. Ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

  Alicja Szastyńska-Siemion (ur. 1935) – profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Wybitna znawczyni starożytności i mitologii. Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).

  Witold Ignacy Więsław (ur. 29 marca 1944 w Warszawie) – polski matematyk i historyk matematyki. Pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Ludomir Newelski (ur. 1960) – matematyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w teorii modeli, teorii mnogości, podstawach matematyki, algebrze.

  Anasoft litera - nagroda literacka przyznawana na Słowacji za najlepszą książkę prozatorską wydaną w poprzednim roku. Na pierwszym etapie jury wybiera dziesięć utworów, finalistów nagrody, na drugim głosuje na zwycięzcę.

  Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczna należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr, wchodząca w skład Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego - wydawnictwo naukowe, którego historia sięga lat 60, kiedy to w Uniwersytecie Wrocławskim powstał wówczas niewielki dział wydawniczy. W miarę rozwoju wzrastały edytorskie potrzeby Uniwersytetu związane z koniecznością publikacji pomocy dydaktycznych i prac naukowych, co powodowało ciągły rozwój działu wydawniczego, który w 1972 uzyskał status wydawnictwa uczelnianego. Od tego momentu oficyna nosi nazwę Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1 kwietnia 1996 roku działając jako jednoosobowa spółka Uniwersytetu Wrocławskiego z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni.

  Andrzej Sankowski (ur. 16 września 1940) – polski chirurg ogólny i chirurg plastyk, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i stypendysta PAN (pobyt w Pradze i praca z dziedziny immunologii pod kierunkiem kandydata do Nagrody Nobla – prof. M. Haska). Jako pierwszy w Polsce napisał pracę doktorską z immunologii tkankowej. I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zrobił pod kierunkiem prof. Łapińskiego. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego (do 30 września 2009 Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr.

  Dodano: 04.05.2010. 04:18  


  Najnowsze