• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miesięcznik Delta publikuje zadania do czterech najbliższych olimpiad

  20.09.2010. 15:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zadania do najbliższych edycji olimpiad - astronomicznej, fizycznej, matematycznej oraz matematycznej dla gimnazjalistów zostały opublikowane we wrześniowym numerze matematyczno-fizyczno-informatycznego miesięcznika ,,Delta".

  Olimpiada astronomiczna jest organizowana po raz czternasty i adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawody są trójstopniowe. Rozwiązania pierwszej serii publikowanych zadań I stopnia (4 zadania) trzeba nadesłać do komitetu okręgowego do 11 października, a zadań obserwacyjnych (3 zadania) miesiąc później. W numerze oprócz zadań zamieszczono także spis zalecanych lektur.

   

   W podobnych terminach muszą nadesłać do swych komitetów rozwiązania zadań I stopnia (części I i II) uczestnicy Olimpiady Fizycznej - 60. z kolei. Są to zadania tekstowe, teoretyczne i doświadczalne. 
    
  Uczestnicy 32. Olimpiady Matematycznej mają czas do 4 października, który jest ostatecznym dniem nadsyłania rozwiązań konkursowych zadań I stopnia (12 zadań w trzech seriach z arytmetyki i geometrii). Chętni do wystartowania w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów powinni natomiast nadsyłać swoje prace (rozwiązania 7 zadań) do 25 października.  

  Zadania I stopnia Olimpiady Informatycznej (osiemnastej z kolei) oraz V Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, które startują nieco później, zostaną opublikowane w listopadowym numerze pisma - zapowiada redakcja.  

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski 

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Online judge (dosł. tłumaczenie "Sędzia internetowy", sprawdzaczka, testerka) – portal dla programistów, którego uczestnicy mogą nadsyłać napisane przez siebie programy rozwiązując zadania algorytmiczne. W uproszczeniu można powiedzieć, że online judge to taki zbiór "zadań dla programistów", który dodatkowo potrafi sprawdzić poprawność nadesłanych rozwiązań. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Job Control Language (JCL) - język opisu zadań, jest zbiorem wyrażeń (poleceń), które są przekazywane do systemu aby wykonać program podążając według pewnych instrukcji wyjściowych i wejściowych. Takie wyrażenia przekazują systemowi, gdzie znajdują się odpowiednie wejścia i jak należy przetworzyć owo wejście (uruchomienie programu) i co z rezultatem działania programu. Job pozwala na wykonanie zadania (zadań) w tle pracy systemu.

  Projekt Euler - to ogólnie dostępna, strona internetowa gromadząca zadania o tematyce matematyczno-informatycznej, do których rozwiązania konieczne jest zaprogramowanie efektywnego algorytmu. Każde z zadań umieszczonych w projekcie można rozwiązać, przy pomocy odpowiedniego sposobu, na współczesnym komputerze, w czasie nie dłuższym niż minutę. Najpopularniejsze języki stosowane przez uczestników to C, C++, Python i Java. W lutym 2011 roku strona zgromadziła 323 indywidualnych zagadek. Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania.

  LOGIA – konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum organizowany corocznie przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK). Polega on na samodzielnym rozwiązywaniu różnorodnych zadań graficznych i programistycznych w środowisku Logo. Do rozwiązywania zadań używany jest program Logomocja, polska edycja Imagine. Konkurs podzielony jest na trzy stopnie: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Zawody w programowaniu – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zawody mogą różnić się w istotny sposób w zależności od typu zadań, regulaminu, sposobu rozgrywania itp.

  Powłoka systemowa Windows – bazowy program odpowiadający za interfejs graficzny systemu Windows, który uruchamiany jest tuż po zalogowaniu się użytkownika. W skład standardowej powłoki wchodzi między innymi Pulpit, menu Start oraz pasek zadań. Program ten odpowiedzialny jest za uruchamianie innych aplikacji, otwieranie dokumentów oraz zadania specjalne, takie jak obsługa paska zadań.

  Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Intersieć – konkurs przedmiotowy organizowany przez Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne oraz firmę Intersieć. Organizowany od 2002 roku, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadania polegają na rozwiązywaniu za pośrednictwem Internetu pytań testowych oraz zadań praktycznych.

  Zawody w programowaniu zespołowym – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistyczno-algorytmicznych. Zawody takie organizowane są zwykle na wzór ACM ICPC; wtedy w zawodach udział biorą 3-osobowe drużyny, które mając do dyspozycji własne materiały w formie papierowej i jeden komputer bez dostępu do Internetu mają za zadanie w ciągu 5 godzin rozwiązać zestaw problemów. Zgłaszane rozwiązania są oceniane automatycznie przez system sprawdzający, a uczestnicy są natychmiast powiadamiani o wyniku sprawdzenia.

  Dodano: 20.09.2010. 15:20  


  Najnowsze