• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: jest pierwsza planeta z dwoma słońcami, będą następne

  16.09.2011. 22:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas konferencji "Extreme Solar Systems II", która trwa właśnie w Jackson Lake Lodge (USA) zorganizowano panel, podczas którego astronomowie zajmujący się poszukiwaniem egzoplanet skomentowali odkrycie przez kosmiczny teleskop Kepler planety okołopodwójnej. 


  W spotkaniu wzięli udział astronomowie zajmujący się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak i obserwacjami planet w układach podwójnych, czyli światów, na których zobaczyć można wschody i zachody dwóch słońc.

  Podczas panelu wypowiadał się również prof. Maciej Konacki, szef polskiego projektu Solaris - największego na świecie przedsięwzięcia mającego poszukiwać obiektów "Tatooine" (nazwa pochodzi od fikcyjnej planety znanej fanom "Gwiezdnych Wojen"). Astronom z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN mówił m.in. na temat możliwości powstawania i ewolucji planet okołopodwójnych.

  Astronomowie zastanawiali się, jak zaprezentowane w piątek odkrycie może wpłynąć na teorię formowania ciał w podwójnych układach gwiazd oraz rozważali stabilność tego typu systemów. Naukowcy postawili również pytanie o możliwość istnienia księżyców planety Kepler-16b czy innych obiektów, które zapewne zostaną odkryte w podobnych układach.

  W innej części panelu analizowano warunki, jakie mogą panować na nowoodkrytej planecie oraz to, czy może na niej istnieć życie.

  Najnowsze odkrycie potwierdza wcześniejsze przypuszczenia naukowców oraz otwiera kolejną ciekawą gałąź astronomii związaną z bardzo już "modnym" poszukiwaniem egzoplanet. Astrofizycy pracujący w amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zapowiedzieli już, że poza układem Kepler-16, w danych pochodzących z misji kosmicznego obserwatorium znajduje się co najmniej kilkanaście układów podwójnych gwiazd, będących kandydatami na systemy planetarne.

  Podczas panelu podkreślono, że po roku 2012, w którym skończy się finansowanie NASA dla misji Kepler, poszukiwaniem planet "Tatooine" będą musiały zająć się projekty dysponujące obserwatoriami naziemnym i wykorzystujące zarówno metody fotometryczne, jak i spektroskopowe.

  Jedynym przedsięwzięciem łączącym obie te metody oraz budującym właśnie na półkuli południowej sieć teleskopów przeznaczonych do szukania planet okołopodwójnych jest polski projekt Solaris. Astronomowie uczestniczący w panelu konferencji "Extreme Solar Systems II" zapowiedzieli w związku z tym "złoty wiek" dla toruńskich astronomów.

  "Dyskusja, która dotyczyła tego, co wczoraj znajdowało się tylko w sferze przypuszczeń, a dzisiaj jest już faktem, była niezwykle ekscytująca - powiedziała Milena Ratajczak, doktorantka pracująca przy projekcie Solaris. - Gdy liczba znanych egzoplanet sięga już niema 700, fascynujące stają się systemy ekstremalne. Takimi obiektami chcemy się zajmować".

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ agt/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  PH1 (Kepler-64b) – planeta pozasłoneczna odkryta w 2012 należąca do planet okołopodwójnych, znajdująca się w poczwórnym układzie gwiazdowym. Planeta okrąża gwiazdę podwójną Kepler-64, która jest powiązana grawitacyjnie z drugim układem podwójnym znajdującym się w odległości około 1000 j.a. Jest to pierwsza potwierdzona planeta odkryta w ramach programu obywatelskiego Planet Hunters należącego do Zooniverse, a zarazem jedna z kilkunastu znanych planet okołopodwójnych i pierwsza egzoplaneta w systemie poczwórnym. Kepler-9d - planeta pozasłoneczna krążąca wokół gwiazdy Kepler-9. Planeta okrąża gwiazdę co 1,56 dni w odległości 0,0273 AU od Kepler-9. Mimo, że Kepler-9d znajduje się najbliżej gwiazdy, to nosi literę d, ponieważ odkryto wcześniej dwie inne planety tego układu: Kepler-9b i Kepler-9c. Projekt Solaris – polski projekt naukowy rozpoczęty w 2010 roku przez Macieja Konackiego, mający na celu poszukiwanie egzoplanet w układach gwiazd podwójnych za pomocą sieci zrobotyzowanych teleskopów fotometrycznych.

  Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) — planowany teleskop kosmiczny agencji NASA, zaprojektowany w celu wyszukiwania planet pozasłonecznych metodą tranzytu. Należy do Programu Explorer, jest następcą teleskopu Kepler. Projekt realizowany przez Massachusetts Institute of Technology przy wsparciu finansowym od Google. TESS jest jednym z projektów, obok NICER, wyselekcjonowanych spośród 22 propozycji projektowych zgłoszonych do realizacji w 2011 roku. Realizacja projektu została ustalona na rok 2017. Kepler-19c – prawdopodobna planeta pozasłoneczna orbitująca wokół gwiazdy Kepler-19, której istnienie podejrzewa się ze względu na nieregularności w ruchu odkrytej wcześniej planety Kepler-19b, przypuszczalnie wywołane wpływem grawitacji niezaobserwowanej bezpośrednio planety.

  PH2 b – planeta pozasłoneczna typu gazowy olbrzym orbitująca gwiazdę PH2 (znaną również jako KIC 12735740), odkryta w 2012 w ramach amatorskiego programu Planet Hunters analizującego dane odebrane z teleskopu kosmicznego Kepler. Istnienie planety zostało potwierdzone z pewnością wynoszącą 99,92%. Hipotetyczne planety – planety, które nie istnieją w rzeczywistości (bądź ich istnienie jest podawane w wątpliwość). Na przestrzeni wieków astronomowie spekulowali istnienie wielu planet, często spekulacje owe szły w parze z odkryciami naukowymi. Do najczęściej wymienianych planet hipotetycznych należą Wulkan, Terraluna, Faeton, Uraneptun i Planeta X.

  Kepler-37b – planeta pozasłoneczna krążąca wokół gwiazdy Kepler-37. Jest to najmniejsza i krążąca najbliżej macierzystej gwiazdy spośród trzech znanych planet w tym układzie. The Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) – projekt naukowy mający na celu poszukiwanie egzoksiężyców (księżyców planet pozasłonecznych). Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie badawcze.

  Kepler-9b – planeta pozasłoneczna krążąca wokół gwiazdy Kepler-9. Ma ona masę w przybliżeniu 0,25 MJ i promień około 0,84 RJ. Okrąża gwiazdę co około 19 dni, poruszając się po orbicie o promieniu 0,14 j.a. W układzie znane są jeszcze dwie planety, Kepler-9c i Kepler-9d.

  Planeta okołopodwójna – planeta orbitująca wokół obu składników gwiazdy podwójnej. Nazywa się je również planetami typu P, w odróżnieniu od planet typu S, również występujących w układach podwójnych gwiazd, ale okrążających tylko jeden składnik układu.

  Planetologia (nauki planetarne) – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wywodząca się z astronomii, zajmująca się badaniem budowy i ewolucji planet, księżyców, oraz mniejszych ciał niebieskich, a także procesów na nich zachodzących. Dzięki rozwojowi badań kosmosu od II połowy XX wieku, w szczególności misjom automatycznych sond kosmicznych, możliwości badania planet Układu Słonecznego nie ograniczają się już do samych obserwacji astronomicznych. Coraz częściej w badaniach planetologicznych wykorzystywane są metody geofizyczne i geologiczne. Kepler-22b – planeta pozasłoneczna odkryta przez Teleskop Kosmiczny Kepler (TKK) znajdująca się w ekosferze gwiazdy podobnej do Słońca. Planeta ma średnicę 2,4 razy większą od średnicy Ziemi i znajduje się ok. 600 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Jej masa ani gęstość nie są znane, nie jest zatem wiadome, czy przypomina ona budową skalistą Ziemię. Obiega gwiazdę Kepler-22 w czasie 290 dni.

  Misja New Worlds – projekt planujący budowę dużego okultera w przestrzeni kosmicznej stworzony do blokowania światła w pobliżu gwiazd, w celu obserwowania na ich orbitach planet. Obserwacje mogłyby być podjęte z istniejącego teleskopu kosmicznego, prawdopodobnie z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który jest w fazie projektu i budowy, lub specjalnie stworzonego do tego celu teleskopu światła widzialnego, mającego na celu tylko znajdowanie planet. Program w latach 2004-2008 finansowany był przez NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), i kierowany przez dr. Webstera Casha z University of Colorado w Boulder, we współpracy z Ball Aerospace & Technologies Corp., Northrop Grumman, Southwest Research Institute i innymi. W 2010 r. projekt szukał wsparcia finansowego w NASA i w innych źródłach w wysokości 3 mld dolarów, wskutek czego rozpoczęcie projektu mogłoby być możliwe w 2011 r. (projekt został wymieniony przez NASA w planach strategicznych na rok 2011), a teleskop mógłby zostać uruchomiony w 2019 r., a starshade w 2020 r., natomiast rozpoczęcie badań naukowych nastąpiłoby w 2020 r. SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) – międzynarodowy program badawczy mający na celu wyszukiwanie planet pozasłonecznych. W 2006 roku ogłoszono odkrycie pierwszej planety, która nosi nazwę WASP-1 b. Obecnie (7 lipca 2013) w Encyklopedii pozasłonecznych układów planetarnych wymienione są 72 planety odkryte w ramach tego programu, 3 z nich zostały niezależnie odkryte w ramach Projektu HATNet.

  Kepler-37d – planeta pozasłoneczna orbitująca wokół gwiazdy Kepler-37. Jej średnica jest około dwukrotnie większa od średnicy Ziemi, okres orbitalny wynosi 40 dni. Kepler – teleskop kosmiczny agencji NASA poszukujący ziemiopodobnych planet pozasłonecznych. Został umieszczony na orbicie wokółsłonecznej 7 marca 2009 roku, w ramach 10. misji programu Discovery. Ma aperturę 0,95 m, ważył 1052,4 kilogramów w momencie startu i jest wyposażony w największą matrycę CCD do tej pory wyniesioną w kosmos, posiadającą 95 megapikseli. Po przedłużeniu misji (planowanej wstępnie na 3,5 roku), jego obserwacje potrwać miały co najmniej do roku 2016, ale po awariach w roku 2013 uznano, że musi on zakończyć misję bez osiągnięcia swojego celu.

  Dodano: 16.09.2011. 22:19  


  Najnowsze