• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli nowy pierwiastek układu okresowego

  30.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) oficjalnie uznała pierwiastek 112, nowo odkryty przez naukowców z GSI Helmholzzentrum fĂźr Schwerionenforschung (Instytut Badań Ciężkich Jonów im. Helmholtza, GSI) w Darmstadt, Niemcy. Propozycja nowej, oficjalnej nazwy pierwiastka będzie oceniona pod koniec 2009 r. przez IUPAC, światowy autorytet w kwestiach związanych z naukami chemicznymi.

  Profesor Sigurd Hofmann kierował zespołem, który odkrył najcięższy element układu okresowego - pierwiastek 112 - około 227 razy cięższy od wodoru.

  "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że szósty pierwiastek - a przez to wszystkie pierwiastki odkryte w GSI w ciągu ostatnich 30 lat - został oficjalnie uznany" - komentuje profesor Hofmann. "Przez kolejnych kilka tygodni naukowcy z zespołu, który odkrył nowy pierwiastek, będą debatować nad jego nazwą."

  W sumie 21 naukowców z Finlandii, Niemiec, Rosji i Słowacji wzięło udział w doświadczeniach poświęconych nowemu pierwiastkowi.

  Dzięki wykorzystaniu akceleratora ciężkich jonów w GSI, głównego instrumentu badawczego w tym centrum, międzynarodowemu zespołowi profesora Hofmanna udało się stworzyć pierwszy atom pierwiastka 112 w 1996 r. Zaledwie sześć lat później zespół był w stanie stworzyć kolejny atom.

  Na poparcie doświadczeń z GSI, naukowcy z Instytutu Badań Innowacyjnych RIKEN w Japonii również przeprowadzili eksperymenty i stworzyli kolejne atomy pierwiastka 112. Ich praca stanowi wyraźne potwierdzenie odkrycia dokonanego przez zespół Hofmanna.

  Wytworzenie atomów pierwiastka 112 było możliwe, ponieważ zespół przyspieszył naładowane atomy cynku (tj. jony cynku) za pomocą 120-metrowego akceleratora cząstek i "wystrzelił" je w ołowiany cel.

  Według naukowców, jądro nowego pierwiastka zostało utworzone w czasie syntezy jądrowej cynku z jadrami ołowiu. Nazwali go pierwiastkiem 112, ponieważ jego tak zwana liczba atomowa, która jest sumą liczb atomowych dwóch wyjściowych pierwiastków, wynosi właśnie 112. Cynk ma liczbę atomową 30, a ołów 82.

  Liczba atomowa równia się liczbie protonów w jądrze atomu. Neutrony zlokalizowane w jądrze nie mają wpływu na klasyfikację pierwiastka - według naukowców. Właściwości chemiczne nowego pierwiastka determinuje faktycznie 112 elektronów krążących wokół jądra.

  Akcelerator GSI wykorzystywany jest w doświadczeniach od 1981 r. i naukowcy pracujący w centrum odkryli już sześć pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych od 107 do 112. Oficjalne nazwy pierwiastków to 107 Bohr, 108 Has, 109 Meitner, 110 Darmsztad oraz 111 Roentgen.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Instytut Badań Ciężkich Jonów (GSI):
  http://www.gsi.de

  IUPAC:
  http://www.iupac.org

  Źródło danych: Stowarzyszenie Niemieckich Centrów Badawczych im. Helmholtza
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych ze Stowarzyszenia Niemieckich Centrów Badawczych im. Helmholtza

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze). Copernicium (Cn) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pierwiastka została oficjalnie zatwierdzona przez IUPAC 19 lutego 2010 roku i pochodzi od nazwiska astronoma Mikołaja Kopernika, polska forma nazwy nie została dotąd ustalona. Wcześniej stosowano tymczasową nazwę ununbium (Uub), zgodnie z nomenklaturą IUPAC, a nieoficjalnie także "eka-rtęć" (eka-Hg), jako że pierwiastek ten w układzie okresowym znajduje się bezpośrednio pod rtęcią. Ununseptium (Uus) – syntetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 117. Został po raz pierwszy zsyntezowany w drugiej połowie 2009 roku w laboratorium w Dubnej w Rosji. Nazwa ununseptium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla transuranowców.

  Ununoctium, ununokt (Uuo, eka-radon) – pierwiastek chemiczny, prawdopodobnie z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym. Nazwa ununoctium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla transuranowców. Ununtrium (Uut) – pierwiastek chemiczny, znajdujący się w układzie okresowym w bloku p bezpośrednio pod talem, stąd nazywany czasami nieoficjalnie eka-talem. Nazwa ununtrium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla transuranowców.

  Ununpentium (Uup) – pierwiastek chemiczny znajdujący się w bloku p bezpośrednio pod bizmutem w układzie okresowym i stąd nazywany nieoficjalnie eka-bizmutem. Nazwa ununpentium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla transuranowców. Unbibium – hipotetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 122, niezsyntetyzowany do tej pory. Jego nazwa została utworzona z liczby atomowej, zgodnie z regułami nazewnictwa pierwiastków transuranowych, ustalonymi przez IUPAC.

  Liczba masowa (A) – wartość opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów) w jądrze atomu (nuklidzie) danego izotopu danego pierwiastka. Liczby masowej nie należy mylić z masą atomową pierwiastka, która wyznaczana jest metodami chemicznymi, ani też z masą pojedynczego jądra. Nazewnictwo pierwiastków chemicznych: W chemii stosuje się odgórnie ustalone przez IUPAC nazewnictwo pierwiastków. Jest ono o tyle wygodne, że można za jego pomocą nazwać nieodkryte dotąd pierwiastki o dużej liczbie atomowej.

  Peter Armbruster (ur. 25 lipca 1931 w Dachau) – niemiecki fizyk pracującym w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech. Brał udział w odkryciu pierwiastków: 108 (has), 109 (meitner), 110 (darmsztadt), 111 (rentgen) i 112 (ununbium).

  Unbihexium (Ubh) – niezsyntetyzowany dotąd, hipotetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 126. Taka liczba protonów w jądrach tego pierwiastka może (według części modeli budowy jąder) zwiększać ich stabilność; przewiduje się, że ten pierwiastek znajduje się na hipotetycznej wyspie stabilności.

  Dodano: 30.06.2009. 15:11  


  Najnowsze