• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy opracowują techniki wykrywania kokainy w alkoholu

  20.10.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy ze Szwajcarii i Wlk. Brytanii opracowali dwie techniki, które mają popsuć szyki przemytnikom narkotyków poprzez umożliwienie szybkiej identyfikacji kokainy rozpuszczonej w butelkach wina czy rumu. Techniki te pomogą służbom celnym wykrywać butelki, które zostały wykorzystane do przemytu kokainy bez konieczności otwierania czy naruszania pojemnika. Nowe techniki zostały niedawno opisane w czasopiśmie Drug Testing and Analysis (DTA).

  W ostatnich latach wykorzystywano różne pomysłowe sposoby na przemycenie kokainy, jednego z najpopularniejszych narkotyków, przez granicę, np. rozpuszczanie kokainy w płynach. W ubiegłym roku zmarł Brytyjczyk, który nieświadomie napił się zanieczyszczonego w ten sposób rumu. Niemniej obecnie służby celne nie mają możliwości sprawdzania alkoholi pod kątem zawartości kokainy bez otwarcia i naruszenia butelki, zwłaszcza w przypadku dużych pojemników albo drogich alkoholi. Naukowcy stwierdzili, że nieinwazyjne podejście ma również tę zaletę, że nie wzbudza podejrzeń przemytników, umożliwiając śledczym namierzenie odbiorcy narkotyków.

  Brytyjski zespół, pracujący pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Bradford i Uniwersytetu Leeds, wykorzystał do identyfikacji kokainy w substancjach alkoholowych spektroskopię Ramana (RS), która rozpoznaje molekuły za pomocą światła lasera. Naukowcy przetestowali za pomocą przenośnego skanera kokainę rozpuszczoną w etanolu oraz kilka markowych rumów jasnych i ciemnych w rozmaitych, barwionych pojemnikach szklanych, w tym przezroczystych, brązowych, jasno i ciemno zielonych. Odkryli, że kokaina jest wykrywalna we wszystkich testowanych płynach oraz przez wszystkie kolory szkła.

  "Do tej pory trudno było wykryć kokainę w płynnej postaci w tych środowiskach" - stwierdza dr Tasnim Munshi, wykładowca chemii nieorganicznej na Uniwersytecie w Bradford. "Niemniej wyniki naszych badań pokazują, że wykorzystując taką technikę analityczną jak spektroskopia Ramana możemy z powodzeniem wykrywać obecność narkotyków bez pobierania próbek z pojemników." Stwierdziła, że jej zespół jest przekonany, iż "przenośny instrument Ramana okaże się decydującym w walce z nielegalnym przemytem narkotyków, umożliwiając szybkie i skuteczne sprawdzenie różnych roztworów w bardzo krótkim czasie".

  Tymczasem naukowcy, pracujący pod kierunkiem dr Giulio Gambarota ze Szwajcarskiego, Federalnego Instytutu Technologicznego w Lozannie, wykorzystali spektroskopię rezonansu magnetycznego (MRS) - technikę stosowaną przez kliniczne skanery MRI - do analizy butelek wina zanieczyszczonego kokainą. Skaner MRI nie jest przenośny, ale umożliwia zbadanie dużych ładunków na raz w kilka minut, które wystarczą na ustawienie sprzętu oraz ocenę wyników. Zespół odkrył, że istnieje możliwość wykrycia kokainy w winie w czasie skanowania trwającego jedną minutę.

  "Poprzez rozwijanie współpracy między policją, służbami celnymi i lokalnymi służbami medycznymi, technikę tę można wykorzystywać do oceny dużych ilości butelek w krótkim czasie i dostarczania informacji nie tylko o tym, że w alkoholu znajduje się inna substancja, na co pozwalają już obecne techniki, ale także dokładnie o tym, co to jest za substancja" - zauważa dr Gambarota, dodając że "ta metoda może również zostać wykorzystana w przypadku innych rodzajów przemytu, w których narkotyki są rozpuszczane w płynach, a więc daje wiele dalszych możliwości zastosowania".

  Mimo pozytywnych wniosków, naukowcy przyznali w artykule, że wykrywalność może zostać obniżona, kiedy obecny jest metal. Jak czytamy w artykule, problem może się pojawić, jeżeli na przykład podejrzane butelki wina są otoczone metalową siatką, mają metalową zakrętkę lub są przechowywane w pojemnikach wyłożonych aluminium. Autorzy zwracają również uwagę na fakt, że podczas gdy badania mogą być wykonywane w dowolnym szpitalu, który posiada skaner MRI, to eksperyment musi być przeprowadzany przez przeszkolony w tym zakresie personel, aby zapewnić precyzyjność otrzymanych danych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prekursor narkotyku - substancja, mająca legalne zastosowanie, ale która często wykorzystywana jest do nielegalnej produkcji narkotyków. Przykładowo: nadmanganian potasu wykorzystywany jest do nielegalnej produkcji kokainy, a bezwodnik octowy do produkcji heroiny. Oxi − narkotyk powstający ze zmieszania odpadów z produkcji kokainy z benzyną, naftą lub wapnem palonym (CaO). Powstały ok. 1990 roku, popularny w biednych dzielnicach miast Amazonii. Zażywany jest przez wdychanie oparów, uzależnia szybciej niż inne formy kokainy, nawet po jednokrotnym użyciu. U uzależnionych może wywoływać napady paranoi, depresję i inne zaburzenia psychiczne. Koktajl z Brompton, nazywany czasem Eliksirem z Brompton, to eliksir przeznaczony do użycia jako bardzo mocny środek przeciwbólowy, a także stosowany profilaktycznie. Wytworzony z morfiny lub heroiny, kokainy, wysoko procentowego alkoholu (według niektórych przepisów może być gin), czasem z dodatkiem chlorpromazyny by przeciwdziałać nudnościom, był podawany w przypadkach chorób terminalnych (a zwłaszcza u pacjentów, chorych na raka ) aby uśmierzyć ból i sprzyjać pacjetom w akceptowaniu ich własnej śmierci. Powszechne wyrażenie mówiło o "różnej ilości morfiny, 10 milligramów kokainy, 2.5 millilitra 98% alkoholu etylowego, 5 mL syropu BP i o różnej ilości wody z chloroformem."

  Krasnodrzew (Erythroxylum P.Browne) – rodzaj roślin należący do rodziny krasnodrzewowatych. Wyróżnianych jest około 240 gatunków, w tym kilka z nich posiada dużą zawartość kokainy (np. E. coca i E. novogranatense). Gatunkiem typowym jest E. areolatum Linnaeus (Syst. Nat. ed. 10. 1035. 1759). Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku (wraz z poprawką w 1972) – traktat międzynarodowy, którego celem jest ograniczenie dostępu do przetworów konopi (marihuana, haszysz itp.), kokainy (wraz z innymi estrami ekgoniny) i narkotyków opioidowych (morfina, heroina, kodeina itp.) w celach pozamedycznych.

  Ekgonina – prekursor i metabolit kokainy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku. W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. HU-210 (Hebrew University 210) – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów. Po raz pierwszy otrzymany na Hebrew University przez Raphaela Mechoulama w 1988 roku. Jest substancją psychoaktywną, 100 do 800 razy bardziej aktywną od THC, a efekty jego działania utrzymują się znacznie dłużej. HU-210 stymuluje neurogenezę w rejonie hipokampu, jest to działanie odwrotne do alkoholu, heroiny, nikotyny i kokainy. Jest rozpuszczalny w wodzie.

  Kokatylen (etylobenzoiloekgonina) – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych tropanu, ester etylowy benzoiloekgoniny. Strukturalnie podobny do kokainy, metylowego estru benzoiloekgoniny. Powstaje in vivo w wątrobie, jeśli we krwi jest obecny etanol. George Jacob Jung (ur. 6 sierpnia 1942) - był jednym z głównych importerów kokainy do Stanów Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych i wczesnych latach osiemdziesiątych. Jung należał do kartelu z Medellin i był jednym z najbliższych współpracowników Pablo Escobara. Na narkotykach dorobił się 60 milionów dolarów. 30 milionów stracił po przejęciu przez rząd Panamy banku, w którym je ulokował z powodu braku miejsca na pieniądze.

  Spektroskopowe kryterium polarności wiązania - zasada umożliwiająca ocenę stopnia spolaryzowania wiązań chemicznych za pomocą porównywania widm cząsteczek chemicznych otrzymanych za pomocą spektroskopii w podczerwieni i Ramana.

  Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów.

  Zakaz alternatywny (inaczej: reguła wykluczania) dotyczy reguł wyboru w oscylacyjnej spektroskopii Ramana i spektroskopii IR. Zakaz alternatywny głosi, że dla molekuł mających środek symetrii (centrosymetrycznych) drganie może być aktywne (dawać pasmo w widmie) jedynie w jednej z wymienionych powyżej rodzajów spektroskopii; gdy pasmo jest widoczne w widmie Ramana, nie będzie go widać w spektroskopii IR i na odwrót. Pablo Emilio Escobar Gaviria (ur. 1 grudnia 1949, zm. 2 grudnia 1993) – kolumbijski baron narkotykowy, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie dzięki przemytowi kokainy do USA i innych państw. Według rządu USA i Kolumbii, mediów i opinii publicznej, był jednym z najpotężniejszych, a jednocześnie najbardziej bezwzględnych i brutalnych dealerów narkotykowych w historii.

  Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska (ang. SERS: Surface Enhanced Raman Spectroscopy) – technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni metalu lub cząstki metalicznego zolu. Technika ta skutkuje znacznym wzmocnieniem mierzonego promieniowania w stosunku do klasycznego pomiaru ramanowskiego. Rezonansowa Spektroskopia Ramana (RRS) - metoda spektroskopowa wykorzystującą zaobserwowane w 1928 r. zjawisko rozproszenia Ramana do badania przejść oscylacyjnych cząsteczek z zastosowaniem jako światła rozpraszanego wiązki monochromatycznego światła laserowego dostrojonego do częstotliwości przejścia elektronowego. Rezonansowe rozproszenie Ramana charakteryzuje się znacznie większą intensywnością pasm odpowiadających rozproszeniu nieelastycznemu (czyli pasm stokesowskich i antystokesowskich) niż zwykły efekt Ramana.

  Dodano: 20.10.2010. 17:26  


  Najnowsze