• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zaskoczeni pierwszą próbą wielkiego zderzacza

  10.09.2008. 18:33
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  Naukowcy zaskoczeni pierwszą próbą "wielkiego zderzacza"

  Akcelerator LHC to jedyna w swoim rodzaju aparatura badawcza, niezwykle skomplikowana i zaawansowana technicznie. Do końca nie było wiadomo czy zadziała poprawnie - powiedział dziennikarzom w CERN szef zespołu inżynierów pracujących przy LHC Lyn Evans.

  Jak przyznał Evans, inżynierowie byli nawet zaskoczeni, że przeprowadzenie przez akcelerator pierwszej wiązki przebiegło bez zakłóceń i bardzo szybko. Zastrzegł, że doprowadzenie urządzenia do pełnej mocy może zająć kilka miesięcy. Dopiero wtedy zderzenia wiązek będą na tyle efektywne, aby fizycy mogli szukać potwierdzenia swoich teorii.

  Więcej informacji znajdziesz na > www.onet.pl


  Mój komentarz:
  Tak ja już gdzieś wcześniej pisałem. Nie ma się co spodziewać szybkich efektów tego całego przedsięwzięcia. Na razie naukowcy stroją swoją gitarę, żeby ich gra była najprzyjemniejsza. Same przygotowania trały tyle, co zapewne trwać będą badania w CERN-nie. Dlatego jeśli przez 10 lat nie usłyszymy nic nowego, to nie będzie to nic strasznego. Wszak będzie to około półmetek badań. Na razie bądźmy dobrej myśli. Pierwsze dostrajanie i próby LHC przebiegają bez zakłóceń. Nie jest to błahostka. W końcu trzeba trochę popracować na tym, żeby zderzenia maciupeńkich wiązek protonów były w ogóle możliwe a najlepiej centralne.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  LEP (z ang. Large Electron Positron Collider, Wielki Zderzacz Elektronowo-Pozytonowy) – akcelerator pracujący w CERN pod Genewą w latach 1989-2000. Znajdował się on w tunelu o obwodzie 27 km. Akcelerator po wybudowaniu w 1989 roku potrafił rozpędzić elektrony do energii 45 GeV, a pod koniec swojego działania do 104,6 GeV. Automatyczna stacja radiozakłóceń − stacja zakłóceń, która automatycznie dostraja nadajnik zakłóceń na fale zakłócanego urządzenia radiotechnicznego i zakłóca jego pracę automatycznie, bez udziału operatora. LEP (z ang. Large Electron Positron Collider, Wielki Zderzacz Elektronowo Pozytonowy) to akcelerator pracujący w CERN pod Genewą w latach 1989-2000. Znajdował się on w tunelu o obwodzie 27 kilometrów. Akcelerator po wybudowaniu w 1989 roku potrafił rozpędzić elektrony do energii 45 GeV, a pod koniec swojego działania do 104.6 GeV.

  Odporność udarowa urządzenia - jest to zdolność pracującego urządzenia do zachowania swoich właściwości poprawnego przy oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych lub umownego sygnału. Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstekWielki Zderzacz Hadronów.

  DESY (skrót od Deutsches Elektronen-Synchrotron – Niemiecki Synchrotron Elektronowy) – laboratorium fizyki i ośrodek badawczy zlokalizowane w Hamburgu. Także nazwa jednego z akceleratorów wybudowanych w tym laboratorium. DESY należy do największych europejskich ośrodków naukowych, posiada drugi co do wielkości w Europie (po CERN-ie) akcelerator cząstek. Akcelerator wysokiej częstotliwości – akcelerator cząstek przyspieszający je za pomocą pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości. Do tego rodzaju akceleratorów należą: cyklotron, synchrocyklotron, mikrotron, synchrotron protonowy i elektronowy, akceleratory z falą bieżącą i stojącą. Ich cechą jest to, że cząstki przyspieszane muszą przebiegać przez przestrzeń akceleracyjną wyłącznie wtedy, gdy pole przyspieszające ma właściwy kierunek. W przeciwnym razie, cząstka albo nie będzie doznawać przyspieszenia (brak pola), albo będzie hamowana (pole w niewłaściwym kierunku).

  Akcelerator zderzeniowy - urządzenie rozpędzające cząstki elementarne w przeciwnych kierunkach w dwóch tunelach, by zderzyły się i zużyły prawie całą porcję energii kinetycznej na wytworzenie nowych cząstek. Do najważniejszych działających należy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN. Indywidualne środki zakłóceń radiowych - środki przeznaczone do prowadzenia zakłóceń radiotechnicznych urządzeń nieprzyjaciela w celu ochrony samolotu lub okrętu. Do środków tych zalicza się: urządzenia zakłócające pracę radiolokacyjnych stacji naprowadzania przeciwlotniczych pocisków rakietowych, stacji przechwytywania samolotów myśliwskich, stacji artyleryjskiego naprowadzania artylerii przeciwlotniczej oraz automatyczne urządzenia do zrzucania reflektorów (folii metalizowanej), a także specjalne pociski przeciwradiolokacyjne, stosowane do rażenia stacji radiolokacyjnych nieprzyjaciela.

  [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie.

  Angara-1 – radzieckie urządzenie do badań nad syntezą termojądrową zbudowane w latach 70. XX wieku w Instytucie Energii Atomowej im. Kurczatowa. Urządzenie mogło wytworzyć plazmę o energii 1 MeV i prądzie 150-330 kA, gęstości prądu 30 MA/cm², maksymalnej mocy wiązki 250 GW, i energii zgromadzonej w wiązce na poziomie 15 kJ. W 1980 roku dobudowano do niego akcelerator o energii 5 MJ.

  Aktywne zakłócenia radioelektroniczne - zakłócanie pracy środków radiolokacyjnych lub nadajników radiowych za pomocą nadajników zakłóceń (stacji zakłóceń). Aktywne zakłócenia radioelektroniczne działające na urządzenia odbiorcze uniemożliwiają im całkowicie lub częściowo przyjmowanie i rozpoznawanie rzeczywistych sygnałów. W wyniku aktywnego zakłócania radioelektronicznego na ekranach okrężnej obserwacji stacji radiolokacyjnej pojawiają się świecące sektory utrudniające wykrywanie i śledzenie celów, co szczególnie dezorganizuje działanie stacji radiolokacyjnych pracujących w systemach automatycznego prowadzenia celów. EuCARD (European Coordination for Accelerator Research & Development) jest projektem współfinansowanym przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej. Rozpoczął się 1 kwietnia 2009, obejmuje 37 partnerów z całej Europy, i jest koordynowany przez CERN.

  COMTRADE (ang. Common format for Transient Data Exchange for power systems) – międzynarodowy format zapisu elektroenergetycznych przebiegów chwilowych pochodzących z rejestratorów zakłóceń. Standard COMTRADE został wprowadzony w 1991 roku w USA przez organizację IEEE i opublikowany jako C37.111-1991. Używany jest przez dużą liczbę programów przeznaczonych zarówno do rejestratorów zakłóceń jak i wymuszalników. Dyskusja Wikipedii:Grafika na medal - propozycje/Bitwa nad Little Big Horn: Jak dla mnie teraz jest jeszcze bliżej ideału, poza odcieniami. A może wziąłbyś kolory bezpośrednio z (teraz już medalowej) mapki hipsometrycznej Żuław? Po co kombinować, jak mamy dobry wzór. Może się tylko okazać, że warto odjąć im trochę intensywności, żeby nie zakłócały pierwszego planu, czyli samej bitwy. -- kocio ✉ 15:17, 8 mar 2006 (CET)

  Charakterystyki zakłóceń radiowych – ilościowe i jakościowe wskaźniki (parametry) sygnałów zakłóceń: częstotliwość, moc, kierunkowość, kształt przebiegów sygnałów i inne. Po przeczytaniu dyskusji do pierwszych dwóch wersji doszedłem do wniosku, że nie ma sensu próbować wprowadzić niczego nowego w tej propozycji, bo to wywoła zbyt wiele kontrowersji. Zamiast tego proponuję po prostu opisać praktykę, i nic więcej --> stąd myślę, że można by sobie podarować podpisy adminów zgadzających się na dłuższą blokadę. Zresztą była sonda (na okoliczność wersji Nuxa), która pomysł raczej odrzuciła. Ta wersja zasad ma, moim zdaniem, przede wszystkim przejść (Lcamtuf w głosowaniu do 1 wersji mówił chyba ironicznie o roku 2011...), bo dopiero wtedy będzie podstawa do prowadzenia dyskusji na temat ewentualnych zmian. Tak długo, jak długo nie będzie ustalonych zasad, żadne zmiany nie będą mogły się udać, bo nawet, jeżeli zostanie w Barze (w co wątpię) ustalony jakiś konsensus, i tak nie będzie on musiał być przestrzegany. Co innego, jeśliby dyskusja na temat zmiany istniejących zasad zakończyła się powodzeniem - wtedy rezultat zostałby wprowadzony w życie. Na razie obowiązuje prawo zwyczajowe, i trzeba je po prostu spisać.

  Dyskusja Wikipedii:Szablony/Do usunięcia: Ten artykuł będzie się pokazywać we wszystkich tych kategoriach, które są związane z tymi szablonami. Albo jest jakiś sposób, żeby to ominąć, albo powinien mieć w nagłówku info na ten temat, żeby nie trzeba było tego wyjaśniać każdej nowej osobie. --matusz 18:55, 28 gru 2005 (CET)

  Dodano: 10.09.2008. 18:33  


  Najnowsze