• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy 10-letni plan dotyczący grafenu o wartości miliarda euro

  06.05.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Grafen, nowa substancja pochodząca ze świata manipulacji materią w skali atomowej, może stać się cudownym materiałem XXI w. Odkrycie jego wartości dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) stanowi główny przedmiot działania koordynacyjnego GRAPHENE-CA, dofinansowanego z tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Grafen to dwuwymiarowa, krystaliczna forma węgla - pojedyncza warstwa atomów węgla ułożonych w sześciokąty z jednym atomem w każdym węźle. Jako że są to wolno stojące obiekty, panowało przekonanie, że niemożliwe jest stworzenie - ani nawet istnienie - takich dwuwymiarowych kryształów, aż do 2004 r. kiedy to fizycy z Uniwersytetu w Manchesterze faktycznie wytworzyli grafen.

  Jako kryształ dwuwymiarowy grafen jest zupełnie niepodobny do trójwymiarowych materiałów takich jak krzem. W odróżnieniu od innych materiałów, w grafenie elektrony poruszają się bezkolizyjnie na dużych odległościach, nawet w temperaturze pokojowej. Dzięki temu zdolność elektronów do przewodzenia prądu elektrycznego jest od 10 do 100 razy większa niż w przypadku półprzewodników. To czyni z grafenu obiecującego kandydata do przyszłych zastosowań w elektronice.

  Działanie GRAPHENE-CA ma na celu zbadanie potencjału grafenu zarówno w kontekście tradycyjnych, jak i radykalnie nowych zastosowań TIK. Gromadząc przedstawicieli wielu dyscyplin i zajmując się szerokim zakresem zagadnień, od podstawowego poznania właściwości materiału po produkcję grafenu, ta ambitna inicjatywa zapewni zorganizowane plany nowych, niezbędnych badań i ścieżek wdrażania rentownych przemysłowo technologii.

  Dziewięciu partnerów aktywnie zaangażowanych w badania nad grafenem i działania sieciujące to: uniwersytety w Manchesterze, Lancaster i Cambridge w Wlk. Brytanii, Kataloński Instytut Nanotechnologii w Hiszpanii, Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO GmbH) w Niemczech, Europejska Fundacja Nauki, Włoska Krajowa Rada ds. Badań Naukowych, Nokia Corporation oraz koordynator Politechnika Chalmers w Szwecji.

  Rozpoczęte 1 maja 2011 r. działanie GRAPHENE-CA otworzy drogę 10-letniej inicjatywie flagowej GRAPHENE (Rewolucje grafenowe w TIK i innych obszarach) o wartości 1.000 mln EUR w ramach programu Przyszłe i Powstające Technologie (FET). Plan działań flagowej inicjatywy zostanie przedłożony Komisji Europejskiej w 2012 r., po to by inicjatywa GRAPHENE stała się jednym z dwóch aktywnych działań flagowych w 2013 r.

  Inicjatywa flagowa GRAPHENE zgromadzi dużą, interdyscyplinarną, europejską społeczność naukową, w tym ponad 130 grup badawczych funkcjonujących jako zrównoważony inkubator nowych gałęzi zastosowań TIK opartych na grafenie, zapewniając przedsiębiorstwom europejskim odegranie głównej roli w tym fundamentalnym zwrocie technologicznym w ciągu następnych 10 lat.

  Kierownik inicjatywy GRAPHENE-CA, profesor Jari Kinaret z Politechniki Chalmers powiedział: "Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie pełnego potencjału grafenu wywrze ogromny wpływ na ogół społeczeństwa i jesteśmy zachwyceni tym, że Komisja Europejska podziela nasz pogląd i wierzy w nasze skoncentrowane i otwarte podejście do postępu."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Grafen – jest płaską strukturą złożoną z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Ze względu na wygląd przypomina plaster miodu. Ponieważ materiał ten ma jednoatomową grubość, uważa się go za strukturę dwuwymiarową. Opis teoretyczny grafenu powstał już w 1947 w pracy Wallace’a. Jednak w tym samym okresie opublikowano szereg innych prac, w których dowodzono, że grafen, jak i inne materiały dwuwymiarowe, nie może istnieć w przyrodzie.

  Grafan – związek chemiczny, substancja będąca modyfikacją grafenu. Jest to uwodorniony grafen. Transformacja ta czyni bardzo silnie przewodzący grafen izolatorem.

  Fluorografen - materiał podobny do teflonu, jednak o płaskiej strukturze i lepszej wytrzymałości. Powstaje wskutek dołączania atomów fluoru do grafenu.

  Grafen – płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Materiał ten kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, uważa się go za strukturę dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne.

  Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą:

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Olbrzymie rurki węglowe (ang. colossal carbon tubes, CCTs) – alotropowa odmiana węgla w postaci rurek o średnicach od 40 do 100 μm. Mają strukturę inną niż nanorurki węglowe, których średnice są rzędu nanometrów. Ściany olbrzymich rurek nie są pojedynczymi warstwami grafenu, ale wielowarstwowymi strukturami o grubości ponad 1 μm, pofałdowanymi i posiadającymi puste przestrzenie rozdzielone membranami, podobnie jak w tekturze.

  Dodano: 06.05.2011. 17:49  


  Najnowsze