• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy numer ,,AstroNautilusa o polskim satelicie PW-Sat

  12.02.2012. 22:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ukazał się najnowszy numer bezpłatnego magazynu astronautycznego ,,AstroNautilus". Poświęcony jest przede wszystkim pierwszemu polskiemu satelicie PW-Sat, który ma wystartować 13 lutego. 

  ,,AstroNautilus" nr 1/2012 to już 18. numer tego bezpłatnego czasopisma o tematyce astronautycznej, które ukazuje się w formie elektronicznej. Otwiera go bardzo obszerny artykuł opisujący historię polskiego satelity PW-Sat, zbudowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej. Jest to pierwszy satelita ,,Made in Poland", jak to określa redakcja w tytule artykułu.

  W drugim szczegółowym artykule opisane są satelity CubSat, czyli seria niewielkich satelitów opracowana pierwotnie z myślą o projektach studenckich. To właśnie w ramach tego projektu zbudowany został polski PW-Sat.

  W ,,AstroNautilusie" znajdziemy także artykuł o kosmicznych śmieciach, przedstawienie trzech głównych rakiet nośnych firmy Arianespace oraz opis nieudanej misji Fobos-Grunt. Numer zawiera też opisy satelitów wyniesionych w kosmos w listopadzie i grudniu 2011 roku.

  Czasopismo można pobrać w formie pliku PDF ze strony www.astronautilus.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ krf/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  AstroNautilus – popularnonaukowy dwumiesięcznik o tematyce astronautyczej. Pierwotnie ukazywał się w wersji elektronicznej, a od kwietnia 2012 dostępny jest w wersji drukowanej, płatnej. Pierwszy numer ukazał się w roku 2003. W pierwszym okresie wydawania czasopisma – lata 2003-2005 – ukazało się 14 numerów: w roku 2003 (5 numerów), w 2004 (6 numerów; w tym: 1 numer specjalny, 1 numer łączony) i w 2005 (2 numery). Wydawanie czasopisma zostało czasowo zawieszone w 2005 roku, a następnie wznowione w 2011 (wraz z numerem 15). Annals of Botany – recenzowane, międzynarodowe czasopismo naukowe publikujące oryginalne artykuły na tematy związane z botaniką. Publikowane jest co miesiąc równocześnie w formie drukowanej i elektronicznej. Poza numerami ukazującymi się co miesięcznie, raz do roku ukazuje się numer tematyczny czasopisma, z artykułami poświęconymi określonemu zagadnieniu. Sonda – pierwszy ogólnopolski miesięcznik popularnonaukowy tworzony w całości przez studentów Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Na łamach Sondy zamieszczane są artykuły promujące przede wszystkim naukę, technikę oraz przedsiębiorczość. Pismo jest całkowicie bezpłatne. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się 27 kwietnia 2009 r. Redaktorem naczelnym Sondy jest Tomasz Surynowicz.

  Lista startów statków kosmicznych typu Sojuz zawiera informacje o radzieckich i rosyjskich załogowych i bezzałogowych startach różnych wariantów pojazdów tego typu. W Związku Radzieckim był zwyczaj, że w przypadku pomyślnie przeprowadzonych misji otrzymywały one oficjalną nazwę i numer. Loty próbne lub nieudane były maskowane oznaczeniem kolejnego satelity serii Kosmos. numer niegeograficzny - według polskiego prawa telekomunikacyjnego, numer telefoniczny ustalony w planie numeracji krajowej, wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci (w sieci stacjonarnej). który nie zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geograficznego (numeru kierunkowego), w szczególności może to być numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telefonicznej, numer do którego połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie.

  Internet Maker to polski dwumiesięcznik o tematyce komputerowej przeznaczony dla webmasterów i webdesignerów. Pierwszy numer ukazał w styczniu 2006 roku. Od listopada 2008 roku magazyn jest wydawany w formie serwisu internetowego zawierające darmowe artykuły i materiały do pobrania. Pikosatelita, pico-satelita, picosat – rodzaj miniaturowego sztucznego satelity. Typ urządzeń o wadze od 0,1 do 1 kg. Do tej kategorii zalicza się również satelity określane jako CubeSat, czyli urządzenia w formie sześcianu o pojemności 1 decymetra sześciennego i wadze około 1 kg. Pikosatelitami są np.: chiński satelita technologiczny Zheda Pixing 1, amerykański satelita Hermes, wietnamski satelita edukacyjny F-1, czy zaprojektowany i zbudowany w Polsce, w ramach współpracy studentów Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PANPW-Sat.

  Acta Energetica - kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe i praktyczne zastosowania rozwiązań w energetyce. Pismo jest adresowane do odbiorców w kraju i za granicą, dlatego publikowane jest po angielsku, a poglądowo także po polsku. Tematyka czasopisma związana jest z energetyką i elektroenergetyką oraz dziedzinami pokrewnymi, w tym ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi aspektami rozwoju energetyki. Każdy numer zawiera od 8 do 12 publikacji naukowych wraz z krótkimi biografiami autorów. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w Acta Energetica są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Kwartalnika. Głos Tomaszowa – bezpłatne czasopismo lokalne wydawane w wersji miesięcznika dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego oraz Opoczna. Pierwszy numer wydany został w styczniu 2006 w nakładzie 15 tys. egzemplarzy, stanowiąc konkurencję dla płatnego Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego oraz samorządowej Nowej Gazety Tomaszowskiej. Ostatni numer został wydany w lipcu 2007 roku i gazeta po 18 miesiącach istnienia zawiesiła swoją działalność.

  Ulica Wszystkich Świętych (ISSN 1732-0941) - miesięcznik Mail artu, którego pierwszy numer okazał się w grudniu roku 1989. 3 pierwsze edycje (1989-90) były typowymi art-zinami, po reaktywowaniu ekipy fluxusu, edytującej pismo ("Double Travel", od lipca 2004 r. wydawcą jest RegioPolis), w lutym 2000 r. pojawił się numer 4. W kwietniu 2008 ukazał się setny numer pisma. Pismo oprócz tradycyjnej formuły ukazuje się czasem w formie muzycznych CD czy DVD z filmami dokumentalnymi.

  Studia BAS – czasopismo naukowe otwartego dostępu o tematyce społeczno – ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ukazuje się od 2007 roku. Każdy numer zawiera 8-10 artykułów z jednego obszaru tematycznego, ważnego dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski oraz związanego z pracami legislacyjnymi w Sejmie. Autorami artykułów są eksperci Kancelarii Sejmu, pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz praktycy.

  Świat Gier Komputerowych – czasopismo zajmujące się tematyką gier komputerowych, wydane po raz pierwszy 14 grudnia 1992 roku, jako dodatek (8-stronicowy numer zerowy) do czasopisma Amigowiec. Stała ekipa redakcyjna składała się z około 15 osób. Pierwsi w Polsce mieli kolejno 68, 80, 84, 100 i 116 stron (do roku 1997). Przeznaczone było głównie dla graczy starszych stażem, pisane w znacznie bardziej formalnym stylu niż np. konkurencyjne Top Secret i CD-Action. Pierwszy znaczący jubileusz pismo obchodziło w lutym 1997 roku, kiedy to wydano 50 numer. W kwietniu 2001 roku ukazał się numer setny, a w lutym 2003 roku, pismo obchodziło dziesiątą rocznicę istnienia, będąc jedynym pismem na rynku o takim stażu. Ostatni numer ukazał się w lipcu 2003 roku jako numer podwójny. Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378.

  "Dziewczyny" - drugi album trójmiejskiej formacji Oxy.gen. Ukazał się 30 czerwca 2008 jedynie w formie elektronicznej, do bezpłatnego pobrania z oficjalnej strony zespołu. Janowskie Korzenie - czasopismo regionalne ziemi janowskiej. Jest periodykiem ukazujący się od 2003 r. co pół roku (dokładnie 3 Maja i 11 Listopada). Każdy numer prezentuje historię powiatu janowskiego i dzieje ludzi, którzy ją tworzyli. Opisuje ważne miejsca i wydarzenia oraz lokalną kulturę Janowa Lubelskiego i wszystkich innych miejscowości powiatu. Każdy kolejny numer wydania posiada niemal zawsze dokładnie 100 stron tekstów historycznych. Zawarte w nim artykuły mają charakter źródłowy wzbogacenie wieloma archiwalnymi ilustracjami i zdjęciami nadaje czasopismu charakter almanachu. Przez pierwsze 15 numerów czasopisma zespół redakcyjny tworzyli: Józef Łukasiewicz (redaktor naczelny) i Zenon Baranowski. Od 16 numeru skład redakcyjny uległ zmianie. Redaktorem naczelnym została Barbara Nazarewicz, a w skład zespołu weszli: Zenon Ł. Baranowski, J. Łukasiewicz, Łukasz Pasztaleniec, Dominik Szulc, Justyna Flis (korekta) oraz Piotr Widz (skład).

  Journal of Mammalogy – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Society of Mammalogists od 1919 roku, flagowe czasopismo tego wydawnictwa. Co roku ukazuje się 6 numerów. W czasopiśmie liczącym do 1200 stron publikowane są artykuły na temat ekologii, genetyki, taksonomii, morfologii oraz ochrony ssaków lądowych i morskich. Każdy numer zawiera kilka dłuższych artykułów jak również wiele krótszych, ogólnych zagadnień. Czasopismo uznawane przez DBIO 100 za jedno ze 100 najlepszych i najbardziej wpływowych czasopism z dziedziny biologii i medycyny. Impact factor w roku 2013 wynosił 2.308.

  Dodano: 12.02.2012. 22:47  


  Najnowsze