• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O promieniowaniu synchrotronowym w warszawskim CAMK

  06.01.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach cyklu wykładów popularnonaukowych z astronomii Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie zaprasza 9 stycznia na prelekcję o promieniowaniu synchrotronowym, którą poprowadzi prof. Bożena Czerny.

  W Polsce, w Krakowie, właśnie powstaje akcelerator wytwarzający promieniowanie synchrotronowe. Jednak polscy astronomowie takie promieniowanie obserwują już od dawna - wytwarzane przez obiekty w kosmosie.

   

  Podczas wykładu prof. Bożena Czerny z CAMK PAN przedstawi mechanizmy powstawania promieniowania synchrotronowego oraz różnice między tym naturalnym, a wytworzonym przez fizyków w akceleratorach. Wykład będzie ilustrowany pięknymi zdjęciami obiektów astronomicznych, które wytwarzają ten rodzaj promieniowania.

  Prelekcja prof. Czerny będzie przedostatnim wykładem popularnonaukowym z cyklu "Jesienne spotkania z astronomią 2011" w warszawskim CAMK PAN. W kolejnym wykładzie, 16 stycznia, prof. Michał Różyczka opowie, jak cztery miliardy lat temu Jowisz zmieniał swoją orbitę i co z tego wyniknęło.

  Popularnonaukowe astronomiczne wykłady dla wszystkich chętnych odbywają się w Warszawie w każdy poniedziałek. Ich organizatorami są Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN) oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Warszawie.

  Wykłady odbywają się w budynku CAMK PAN przy ul. Bartyckiej 18 w poniedziałki o godz. 17.00. Po wykładach prowadzone są wieczorne pokazy nieba. Wstęp na wykłady i pokazy nieba jest bezpłatny. Pełen spis wykładów można znaleźć na stronie internetowej www.camk.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (popularnie zwane CAMK) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie przy ul. Bartyckiej oraz posiadający oddział w Toruniu, w którym prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej astronomii i astrofizyki: ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych. CAMK prowadzi także studia doktoranckie w zakresie astronomii oraz astrofizyki i posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W Centrum jest zatrudnionych ok. 40 pracowników naukowych i studiuje w nim ok. 15 doktorantów. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni. Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu. Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego).

  Czesław Mieczysław Leśniak (ur. 1932, zm. 2 stycznia 2014) – polski ekonomista, specialista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomata i wykładowca akademicki, prof. dr. hab., dr h.c. University of Strathclyde, rektor, dziekan i wykładowca warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz rektor i wykładowca Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie.

  Aleksander Schwarzenberg-Czerny – polski astronom, profesor doktor habilitowany. Syn Władysława. Ukończył studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z astrofizyki, habilitacja – 1990, tytuł profesorski otrzymał w 2002 roku. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Dodano: 06.01.2012. 00:04  


  Najnowsze