• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkryto dziwną cząstkę antymaterii

  10.03.2010. 14:12
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W eksperymencie STAR, prowadzonym w zderzaczu ciężkich jonów RHIC w Nowym Jorku, odkryto nietypową cząsteczkę antymaterii - antyhipertryton.

  Tryton to jądro jednego z izotopów wodoru - trytu. Posiada ono jeden proton i dwa neutrony. Odkryta cząsteczka składa się natomiast z antyprotonu, antyneutronu oraz hiperonu antylambda (hiperony to jedna z grup ciężkich cząstek). Ostatni ze składników powoduje, że mamy do czynienia z hiperjądrem, a nie ze zwykłym jądrem atomowym.
  Antyprotony i antyneutrony odkryto w laboratoriach w latach 50. XX w. W tym samym dziesięcioleciu wytworzono w akceleratorach zwykłe hiperjądra, w których jeden lub dwa neutrony są zastąpione hiperonem lambda (lub innym). Sukcesem projektu STAR jest wytworzenie antyhiperjąder. W sumie udało się wytworzyć około 70 antyhipertrytonów i 160 hipertrytonów.

  "STAR to jedyny eksperyment, który mógł wykryć hiperjądra antymaterii. Szukaliśmy ich od początku działania RHIC. Odkrycie otwiera drzwi do nowych wymiarów antymaterii, które pomogą astrofizykom zbadać historię materii do milionowych części sekundy po Wielkim Wybuchu" - komentuje odkrycie Nu Xu z Berkeley Lab's Nuclear Science Division.

  RHIC, czyli Relatywistyczny Zderzasz Ciężkich Jonów (Relativistic Heavy Ion Collider), działa w DOE's Brookhaven Nacional Laboratory w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Został zaprojektowany do zderzania ze sobą ciężkich jąder atomowych.

  W ramach eksperymentu STAR współpracują 54 instytuty z 13 krajów, w tym Politechnika Warszawska.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bariogeneza – hipotetyczny proces zachodzący we wczesnym wszechświecie (krótko po Wielkim Wybuchu), w wyniku którego powstały główne składniki materii nukleony, czyli protony i neutrony. Podstawowym problemem, który usiłują wyjaśnić hipotezy dotyczące procesu bariogenezy, jest obserwowana we wszechświecie nierównowaga pomiędzy liczbą cząstek materii a antymaterii. Naturalną hipotezą jest, że powstający wszechświat powinien zawierać równą liczbę cząstek i antycząstek. Pojawia się zatem problem utworzenia z początkowo symetrycznego stanu wszechświata, obserwowanego obecnie stanu asymetrii pomiędzy materią i antymaterią. Atom egzotyczny – atom, w którym jedna lub więcej cząstek zostały zastąpione innymi cząstkami o tym samym ładunku. Na przykład atomy mionowe i atomy hadronowe to atomy, w których elektron jest zastąpiony inną ujemną cząstką. Do atomów egzotycznych należą również takie, w których jądro zastąpione jest inną cząstką dodatnią, na przykład pozytonium (elektron i pozyton), mionium (elektron i dodatni mion) oraz pionium (pion i mion), a także atomy z hiperjądrem. Ambiplazma – rozrzedzona mieszanina cząstek i antycząstek materii. Ambiplazma lekka jest mieszaniną elektronów i pozytonów, ambiplazma ciężka jest mieszaniną protonów i antyprotonów. Jeżeli ilość materii jest równa ilości antymaterii, to ambiplazma jest symetryczna, w ambiplazmie asymetrycznej jeden ze składników przeważa nad drugim. Pojęcie ambiplazmy wprowadzili Oskar Klein i Hannes Alfvén w latach 60. XX wieku w modelu kosmologicznym, według którego Wszechświat wyewoluował z symetrycznego obłoku mieszaniny materii i antymaterii. Model ten wkrótce upadł, gdyż założenie o symetrii materialnej Wszechświata okazało się błędne. We Wszechświecie antymateria występuje jedynie w ilościach śladowych. W roku 2006 Andrzej Mercik i Szymon Mercik opublikowali podstawy modelu kosmologicznego postulującego powstanie Wszechświata z obłoku ambiplazmy asymetrycznej (arXiv:physics/0604024).

  Star 28 i Star 29 - samochody ciężarowe stanowiące konstrukcję przejściową pomiędzy poprzednimi modelami (Star 25 i jego odmiana z silnikiem wysokoprężnym - Star 27), a modelem docelowym jakim był Star 200. Star 28 był napędzany silnikiem wysokoprężnym, natomiast Star 29 posiadał silnik benzynowy i był ostatnim modelem z tego rodzaju jednostką napędową, produkowanym przez starachowicką fabrykę. Star 200 – samochód ciężarowy, produkowany przez polską firmę FSC Star w Starachowicach w latach 1976-1994. Jest następcą modelu przejściowego Star 28/Star 29 i poprzednikiem Star 1142

  Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), Magnetyczny Spektrometr Alfa – moduł-eksperyment z dziedziny fizyki cząstek, który został umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i którego celem jest dokładny pomiar strumienia naładowanych promieni kosmicznych na niskiej orbicie wokółziemskiej. Eksperyment pozwoli na badanie formowania się Wszechświata, a także na poszukiwanie dowodu istnienia cząstek dziwnych, ciemnej materii oraz swobodnej antymaterii we Wszechświecie. Odkrycie choćby pojedynczych przypadków jąder antyhelu w promieniowaniu kosmicznym dostarczyłoby silnych dowodów na istnienie symetrii między materią i antymaterią. USS Enterprise (NCC 1701-A) (z ang. Przedsięwzięcie) – statek kosmiczny z fikcyjnego uniwersum Star Treka, występujący w filmach Star Trek: The Motion Picture (Star Trek), Star Trek: The Wrath of Khan (Star Trek II: Gniew Khana), Star Trek III: The Search for Spock (Star Trek III: W poszukiwaniu Spocka), Star Trek: The Voyage Home (Star Trek IV: Powrót do Domu), Star Trek: The Final Frontier (Star Trek V: Ostateczna Granica) i Star Trek: The Undiscovered Country (Star Trek VI: Wojna o pokój).

  Star W-14 – samochód wywrotka, który był produkowany w Fabryce Samochodów Ciężarowych "Star". Konstrukcyjnie oparty na modelu Star 20. Star 744 – polski terenowy samochód ciężarowy, produkowany przez firmę FSC Star w Starachowicach, głównie na potrzeby Wojska Polskiego i firm energetycznych. Następca samochodu Star 244 mający również częściowo zastąpić samochody Star 266.

  Antywodór – pierwiastek antymaterii (antypierwiastek), odpowiednik wodoru w materii. Atom antywodoru składa się z pozytonu (antyelektronu) i antyprotonu, analogicznie do atomu wodoru, składającego się z elektronu i protonu. Symbolem używanym na oznaczenie antywodoru jest H.

  Star 944 – polski terenowy samochód ciężarowy, produkowany przez firmę FSC Star w Starachowicach na potrzeby Wojska Polskiego . Następca samochodu Star 744 mający również częściowo zastąpić samochody Star 266. Premiera nowego pojazdu odbyła się w roku 1999.

  Dodano: 10.03.2010. 14:12  


  Najnowsze