• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarcie pierwszej astrobazy w środę w Kujawsko-Pomorskiem

  31.05.2011. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pierwsze z 14 przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych, tzw. astrobaz, które budowane są w województwie kujawsko-pomorskim, zostanie otwarte w środę w Gniewkowie koło Inowrocławia.  W poniedziałek marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podpisał porozumienia z przedstawicielami samorządów, w których będą funkcjonowały obserwatoria. Określono w nich podział zadań i obowiązków partnerów projektu, czyli urzędu marszałkowskiego oraz urzędów miast i gmin.

  Marszałek Całbecki podkreślił, że dzięki projektowi nawet w małych ośrodkach będzie można prowadzić obserwacje nieba nie tylko półkuli północnej, ale dzięki łączom również nieba półkuli południowej - z przyszkolnych obserwatoriów będzie można łączyć się radioteleskopami na świecie.

  Porozumienia w sprawie obserwatoriów przewidują, że do samorządu województwa będzie należało opracowywanie programów merytoryczno-obserwacyjnych, szkolenie lokalnych koordynatorów opiekujących się obserwatoriami, prowadzenie nadzoru merytorycznego oraz pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność astrobaz. Te obowiązki urząd marszałkowski zdecydował się powierzyć Pracowni Astronomii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

  Zadaniem lokalnych samorządów będzie realizacja programów merytoryczno-obserwacyjnych w ramach projektu, stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania obserwatoriów oraz wynagradzanie lokalnych koordynatorów.

  Wszystkie przyszkolne obserwatoria w województwie kujawsko-pomorskim mają zostać otwarte do września tego roku.

  Koszt realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim projektu budowy astrobaz wynosi 4,2 mln zł. Budowa i zakup wyposażenia jednej bazy kosztuje prawie 300 tys. zł. Inwestycje są realizowane przy wsparciu środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Obserwatoria będą dysponować m.in. teleskopem automatycznym, teleskopem słonecznym, lornetkami, kamerą astronomiczną i sprzętem teleinformatycznym. Bieżącą pieczę nad każdą astrobazą będzie sprawować dwóch opiekunów, którzy przeszli specjalne przeszkolenie. RAU

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istnieje od 1998 i w jego skład wchodzą radni wybierani w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna IV kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Dorota Jakuta. Marszałkiem województwa jest Piotr Całbecki. Piotr Franciszek Całbecki (ur. 4 października 1967 w Toruniu) – polski polityk, samorządowiec, od 2006 marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna – organizacja koordynująca i współpracująca z lokalną branżą turystyczną oraz samorządem terytorialnym w zakresie promocji turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jako przedostatnia w Polsce, została zarejestrowana 18 stycznia 2006 roku. Biuro K-POT swoją siedzibę ma w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

  Religia w województwie kujawsko-pomorskim – artykuł zawiera listę kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Struktury wyznaniowe w województwie kujawsko-pomorskim – artykuł zawiera listę kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu – toruński szpital w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście przy ulicy Krasińskiego 4/4a. Jeden z dwóch szpitali o takim profilu leczenia w województwie kujawsko-pomorskim. Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Waldemar Kazimierz Achramowicz (ur. 3 października 1949 w Toruniu) – polski polityk, samorządowiec, były marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

  Urząd marszałkowski – wojewódzka jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. Organ pomocniczy marszałka województwa. Został powołany do życia na mocy ustawy z 18 sierpnia 1998 roku. Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – jest niedochodowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych, które powstają od 1990 roku, tj. od chwili odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Ich celem jest partnerskie współuczestniczenie młodzieży w życiu społeczności lokalnej.

  Dorota Jakuta (ur. 16 stycznia 1958 w miejscowości Tuchomie) – polska urzędniczka, działaczka polityczna i samorządowa, od 2010 przewodnicząca sejmiku kujawsko-pomorskiego IV kadencji.

  Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – periodyk wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia. Ukazuje się od 1993 roku. Został założony przez redaktorów Krystynę Starczak-Kozłowską, Ryszarda Częstochowskiego i prof. Roberta Mielhorskiego.

  Centrum Obsługi Inwestora (COI) – sieć 16 jednostek, znajdująca się głównie w strukturach Urzędów Marszałkowskich oraz Agencji Rozwoju Regionalnego, powstała w latach 2004-2005 w ścisłej współpracy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych z marszałkami województw. COI zostały utworzone w celu wsparcia przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do poszczególnych regionów. Usługi COI związane z obsługą inwestorów są nieodpłatne. Świadkowie Jehowy w województwie kujawsko-pomorskim – wspólnota Świadków Jehowy w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba wyznawców (głosicieli) na terenie województwa wynosi ok. 6300 (stan w 2010). W grudniu 2012 roku na terenie województwa znajdowały się miejsca zgromadzeń 68 zborów.

  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) - jest projektem realizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i wybrane biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2005-2006 KPBC była finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w chwili obecnej przez UMK i partnerów. W latach 2007-2008 korzystała z grantu MKiDN dla stworzenia nowej kolekcji Baltica i poszerzania zasobu Pommeranica.

  Dodano: 31.05.2011. 10:19  


  Najnowsze