• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Popiół do walki z zanieczyszczeniem środowiska

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Polscy naukowcy chcą wykorzystać odpad powstający podczas spalania węgla kamiennego do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Popiół ma zostać przetworzony w granulat, który będzie można użyć jako sorbent pochłaniający m.in. ropę naftową i inne ropopochodne substancje. Szczegóły projektu oraz wstępne wyniki prac badawczych zaprezentowano na pierwszej wirtualnej konferencji, zorganizowanej przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET (wirtualnakonferencja.pl). Patronem medialnym imprezy jest serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

  Dodano: 29.11.2009. 14:04  Czytaj więcej

  Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych powstanie na UMCS

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstanie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych. Jego zadaniem będzie prowadzenie wysokiej jakości badań i opracowywanie najlepszych nanomateriałów dla chemii, technologii chemicznej, czystej energii, czystego środowiska oraz dla optoelektroniki.

  Dodano: 21.11.2009. 19:16  Czytaj więcej

  Prestiżowy grant unijny przeznaczony na nanotechnologię

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała prestiżowy grant dla doświadczonych naukowców w wysokości 2,5 mln EUR Instytutowi Nanonauk Politechniki w Delft (TU Delft), Holandia, za prace naukowe w dziedzinie bio-nanotechnologii.

  Dodano: 18.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy unijni opracowują nową technologię światłowodów z tworzywa sztucznego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Światłowody z tworzywa sztucznego (POF) robią postępy w świecie technologii, a kluczową rolę w tym sukcesie odegrał finansowany ze środków unijnych projekt POLYCOM (Światłowody z tworzywa sztucznego z osadzonymi aktywnymi polimerami do transmisji danych). Projekt POLYCOM wsparty kwotą 1,55 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (TIK) Szóstego Programu Ramowego (6PR) promował zastosowanie POF w informatyce optycznej, ultra szerokopasmowych LAN (lokalnych sieciach komputerowych) i w nowych czujnikach.

  Dodano: 17.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  ELI szykuje się do uruchomienia infrastruktury laserowej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy intensywna wiązka laserowa może rozerwać fotony na pary elektron-pozytron? W ramach projektu ELI (Extreme light infrastructure), który uzyskał 6 mln EUR z tematu "Infrastruktury" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, podjęto starania, aby rzucić więcej światła na tę palącą kwestię. Partnerzy projektu postanowili uczynić z ELI pierwszą infrastrukturę, która zbliży się do tej granicy - osiągając wiązkę laserową o mocy, której rząd wielkości będzie ponad sześć razy większy niż w dostępnych obecnie laserach.

  Dodano: 06.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Tajemnicza wstęga wyznacza granice układu słonecznego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Pierwsze, kompletne mapy naszego układu słonecznego pochodzące z satelity kosmicznego IBEX pokazały jasną, podobną do wstęgi, strukturę złożoną z gęsto upakowanych atomów, która biegnie wokół krańców układu. Międzynarodowy zespół naukowców skonsternowała obecność wstęgi, która nie została zauważona przez dwie wcześniejsze misje satelity Voyager, a dalsze badania jej roli mogą przynieść nowe, ekscytujące informacje na temat rzeczywistego funkcjonowania heliosfery. Odkrycia opublikowano w magazynie Science.

  Dodano: 04.11.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Polscy fizycy pomagają w budowie reaktora termojądrowego W7-X

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Od kilku lat polscy fizycy biorą udział w budowie eksperymentalnego reaktora termojądrowego Wendelstein 7-X w niemieckim Greifswaldzie. Opracowane tu technologie i materiały zostaną wykorzystane m.in. przy budowie reaktora termojądrowego ITER, pierwszego urządzenia tego typu, które będzie wytwarzało więcej energii niż potrzeba do jego działania. 28 października ośrodek odwiedził wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Jerzy Szwed.

  Dodano: 30.10.2009. 22:44  Czytaj więcej

  Prof. Marciniec autorem Biblii hydrosiliowania

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Znalezienie nowych reakcji katalitycznych, dzięki którym będą mogły powstać zupełnie nowe materiały to cel badań, którymi zajmuje się prof. Bogdan Marciniec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych polskich naukowców.

  Dodano: 28.10.2009. 19:21  Czytaj więcej

  Porządek wśród nanocząstek

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Dodatek grzebieniokształtnych molekuł do zawiesiny nanocząstek powoduje uporządkowanie układu nanocząstek. Nowa technika pozwala na precyzyjne układanie nanodrobinek w macierzy polimerowej, co skutkuje polepszeniem właściwości materiałów modyfikowanych nanododatkami - donosi "Nature Materials".

  Dodano: 26.10.2009. 17:55  Czytaj więcej

  Prąd magnetyczny

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Naukowcy odkryli magnetyczny odpowiednik elektryczności: ładunki magnetyczne mogą się zachowywać podobnie jak elektryczne - informuje "Nature".

  Dodano: 19.10.2009. 18:36  Czytaj więcej

  Hel ułatwia syntezę nanorurek węglowych

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Synteza nanorurek węglowych prowadzona w reaktorze wypełnionym helem - zamiast w próżni - skutkuje wytworzeniem nanomateriału składającego się w 91 procentach z metalicznych nanorurek węglowych. Tego typu nanorurki węglowe doskonale przewodzą prąd elektryczny, a wysoka wydajność reakcji pozwala przypuszczać, iż ich cena znacząco się obniży w najbliższych latach - donosi "Science".

  Dodano: 15.10.2009. 14:52  Czytaj więcej

  Prof. Dietl o epoce krzemu i o tym, co po niej

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Żyjemy w okresie rewolucji informacyjnej, w epoce krzemu i nanotechnologii. Nie wiadomo co nastąpi później. Postęp nauki jest wymuszany przez wiele sił napędowych, ale nie brakuje też nowych wyzwań w postaci barier i ograniczeń ekonomicznych czy psychologicznych, które trzeba będzie pokonać - mówił prof. Tomasz Dietl z Laboratorium Kriogeniki i Spintroniki Instytutu Fizyki PAN oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej UW podczas wykładu inaugurującego uniwersyteckie zajęcia na nowym, interdyscyplinarnym makrokierunku - Inżynieria Nanostruktur.

  Dodano: 12.10.2009. 16:58  Czytaj więcej

  Naukowcy odkrywają źródło pochodzenia niezwykłego meteorytu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Kiedy meteoryty lądują na Ziemi często nie można stwierdzić, z jakiego dokładnie miejsca w Układzie Słonecznym pochodzą. Na niemal 1.100 udokumentowanych upadków meteorytów w ciągu ostatnich 200 lat, naukowcy byli w stanie wskazać pochodzenie zaledwie kilkunastu. Teraz nowa sieć kamer na pustyni w Australii pomogła w dokonaniu tego wyczynu w przypadku nowego meteorytu.

  Dodano: 09.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Ojciec światłowodów i pionierzy fotografii cyfrowej dzielą się Nagrodą Nobla w fizyce

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Fakt, że możesz teraz czytać ten artykuł i obejrzeć dołączone do niego zdjęcie zawdzięczamy w dużej mierze pracy trzech naukowców, którzy właśnie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2009.

  Dodano: 08.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Nobel z chemii za badania nad rybosomami

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z chemii przyczynili się do zrozumienia sposobu, w jaki informacja genetyczna jest wdrażana w życie. Wyjaśnili oni strukturę i sposób działania rybosomów, które w komórce tworzą fabrykę wytwarzającą białka niezbędne dla powstania i funkcjonowania komórek - wynika z uzasadnienia Komitetu Noblowskiego.

  Dodano: 07.10.2009. 14:55  Czytaj więcej

  Nobel z fizyki za włókna optyczne i sensory CCD

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Charles K. Kao, Willard S. Boyle i George E. Smith zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki za ujarzmienie światła na potrzeby nowych technologii. Kao odkrył, jak transmitować światło na długie dystanse poprzez włókna optyczne. Boyle i Smith po raz pierwszy opracowali sensor cyfrowy, pozwalający na stworzenie m.in. kamer i aparatów cyfrowych.

  Dodano: 06.10.2009. 14:09  Czytaj więcej

  Projekt unijny impulsem do rozwoju sieci światłowodowej

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, irlandzka instytucja badawcza, Krajowy Instytut im. Tyndalla przy University College Cork, zaprezentowała najbardziej zaawansowaną sieć światłowodową na Ziemi. Ta ostatnia innowacja jest jednym z rezultatów projektu PIEMAN (Fotoniczne, zintegrowane, rozszerzone metro i sieć dostępowa), finansowanego na kwotę 2,2 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Dodano: 05.10.2009. 15:12  Czytaj więcej

  Naukowcy o planach budowy polskiego synchrotronu

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  O kluczowych problemach związanych z budową w Polsce źródeł synchrotronowych najnowszej generacji, w tym lasera na swobodnych elektronach dyskutowali naukowcy podczas VIII Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS), które odbyło się w dniach 24-26 września w Podlesicach koło Zawiercia - poinformował dr Marek Pawłowski, rzecznik Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w Świerku.

  Dodano: 02.10.2009. 20:59  Czytaj więcej

  Syndrom chorego budynku - winne tworzywa sztuczne

  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak
  Według naukowców, utrzymujące się we wnętrzach nowoczesnych budynków podwyższone stężenie 2-etylo-1-heksanolu (2E1H) może wywoływać różnorakie objawy chorobowe określane jako syndrom chorego budynku. Najnowsze dane opublikowane w "Journal of Environmental Monitoring" wskazują, że 2E1H najprawdopodobniej wydobywa się z materiałów wykończeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

  Dodano: 26.09.2009. 14:52  Czytaj więcej

  Tajemnice wszechświata w czasie Wielkiego Wybuchu odkryte za pomocą obrazów promieniowania reliktowego

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dwutygodniowa obserwacja nieba w obserwatorium satelitarnym Planck zakończyła się sukcesem, jakim są badania mikrofalowego promieniowania tła naszej galaktyki o niespotykanej dotąd czułości i szczegółowości pomiaru. Nowe informacje mogą zostać wykorzystane przez kosmologów i astrofizyków do bardziej precyzyjnych obliczeń w zakresie wieku i składu wszechświata.

  Dodano: 21.09.2009. 15:11  Czytaj więcej