• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapowiada trzy konferencje

  14.02.2011. 13:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  9 lutego ukazał się biuletyn informacyjny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zawarto w nim informacje na temat tegorocznych konferencji astronomicznych organizowanych w Polsce.  Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) odbędzie się w Gdańsku od 11 do 15 września. Zjazd PTA jest organizowany co dwa lata i uczestniczy w nim większość polskiego środowiska astronomicznego. Podczas zjazdu odbywają się liczne wykłady naukowe, a także popularnonaukowe.

  Kolejną konferencją organizowaną w Gdańsku będzie "Hevelius 2011" w dniach 15-18 września. Ma to być międzynarodowa konferencja poświęcona wszelkim aspektom życia i działalności Jana Heweliusza na tle XVII wiecznej Europy. Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Jana Heweliusza.

  Trzecią z zapowiedzianych konferencji będzie "Wykorzystanie małych teleskopów II". Konferencja ta odbędzie się w Opolu w dniach 16-17 czerwca. Jej celem jest przedstawienie możliwości uzyskiwania wartościowych wyników naukowych za pomocą małych instrumentów obserwacyjnych.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne zachęca też do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Włodzimierza Zonna za szeroko rozumianą popularyzację astronomii. Do nadsyłania zgłoszeń uprawnieni są członkowie PTA, astronomiczne placówki naukowe oraz planetaria. Można je nadsyłać do Zarządu Głównego PTA listownie lub elektronicznie w terminie do 30 kwietnia 2011 r. Można też zgłaszać kandydatów do Nagrody Młodych PTA za osiągnięcia naukowe. CZA

  PAP - Nauka w Polsce

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu PTA w Gdańsku, który odbył się w dniach od 11 do 14 września 2011 r. Po raz pierwszy nagrodę przyznano podczas zjazdu PTA w Warszawie, który odbył się w dniach 11-14 września 2013 r. Pierwszym laureatem został profesor Martin Rees.

  Szkiełko i Oko (wcześniej Mała Delta) – miesięcznik matematyczno-przyrodniczy dla dzieci wydawany w latach 80. przez Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku za pośrednictwem Białostockiego Wydawnictwa Prasowego, przy poparciu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Rocznik Gdański - polskie czasopismo historyczne, wydawane od 1927 najpierw przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, a obecnie przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Dotychczas ukazało się 61 roczników.

  Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.

  Dodano: 14.02.2011. 13:47  


  Najnowsze