• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje laboratorium chemiczne w Koperniku

  04.10.2010. 01:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Centrum Nauki Kopernik trwają przygotowania laboratorium chemicznego. Choć ma być ono otwarte dopiero w drugim kwartale 2011 roku, to już rozpoczęła się współpraca z wyłącznym partnerem tego projektu, firmą chemiczną BASF.

  Podstawowym założeniem laboratorium chemicznego będzie wspieranie szkół w realizowaniu programu nauczania chemii. Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej wyróżnia 25 tematów zajęć laboratoryjnych dla szkół gimnazjalnych i 42 tematy zajęć laboratoryjnych dla szkół ponadgimnazjalnych. CNK chce umożliwić nauczycielom przeprowadzanie doświadczeń w atrakcyjnej formie.

  Koncepcja laboratorium kładzie mocny nacisk na osobiste zaangażowanie uczestników w zajęcia. Mają temu służyć eksperymenty i doświadczenia wykonywane samodzielnie, zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

  Podczas jednych zajęć z laboratorium będzie mogło korzystać 16 uczestników oraz dwoje prowadzących. Zaaranżowanych zostanie osiem stanowisk doświadczalnych. Efekty swojej pracy będzie można sfotografować, sporządzić raport-pamiątkę z przeprowadzonego doświadczenia, wydrukować go bądź wysłać na e-mail. W laboratorium uczestnicy zobaczą profesjonalny sprzęt używany w laboratoriach badawczych np. dygestorium, czy aparat do elektrolizy.

  Zajęcia dla osób spoza grup szkolnych będą poruszały zagadnienia dotyczące chemii w otaczającym świecie. Umożliwią one także zainteresowanym osobom zapoznanie się z pracą w laboratorium chemicznym.

  CNK szacuje, że pracownię odwiedzać będzie rocznie ok. 10 tys. uczniów.

  Wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego CNK zostało polskie przedstawicielstwo firmy chemicznej BASF. Współpraca ma potrwać na razie pięć lat. BASF prowadzi współpracę z 16 podobnymi, popularnonaukowymi laboratoriami chemicznymi na świecie.

  "Współpraca z BASF jest dla nas bardzo ważna nie tylko ze względu na wsparcie finansowe. Liczymy tu także na współpracę merytoryczną, która pozwoli połączyć doświadczenie BASF w tworzeniu laboratoriów w Niemczech oraz naszą wiedzę na temat edukacji nieformalnej i umiejętność pracy z różnymi grupami odbiorców. Skorzystają na tym przede wszystkim przyszli użytkownicy laboratoriów Centrum Nauki Kopernik" - mówi Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

  Dr Michael Hepp, prezes zarządu BASF Polska przypomina zaś, że BASF zbudował i prowadzi laboratoria dla dzieci i młodzieży w Ludwigshafen w Niemczech, gdzie znajdują się największy zintegrowany kompleks chemiczny na świecie oraz centrala firmy. "Rocznie przyjmujemy tam na zajęcia chemiczne kilkadziesiąt tysięcy uczniów ze szkół w całych Niemczech. Ponadto w piętnastu krajach na całym świecie BASF zaangażował się w powstanie podobnych laboratoriów chemicznych. To dla mnie niezwykły zaszczyt i powód do dumy, że mogę uczestniczyć w powołaniu pierwszej tego typu inicjatywy naszej firmy w Europie Środkowej" - deklaruje prezes.

  Laboratorium chemiczne w CNK będzie jednym z czterech przygotowywanych tam laboratoriów edukacyjnych. Oprócz niego powstaną laboratoria fizyki, biologii i robotyki.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BASF SE – Największe przedsiębiorstwo chemiczne na świecie z siedzibą w Niemczech. Nazwa BASF powstała jako skrót od Badische Anilin und Soda Fabrik. Te cztery litery są zarejestrowanym znakiem towarowym. Fab Lab (z ang. Fabrication Laboratory) - to rodzaj pracowni lub małego laboratorium, w której mamy możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów. Jest to miejsce dla osób które chcą realizować swoje marzenia, hobby, naukę lub pracę, a potrzebują narzędzi i przestrzeni oraz wiedzy technicznej. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Nord Stream - konsorcjum niemieckich firm E.ON i BASF oraz rosyjskiego Gazpromu, będące operatorem planowanego Gazociągu Północnego. Nord Stream - konsorcjum niemieckich firm E.ON i BASF oraz rosyjskiego Gazpromu, będące operatorem Gazociągu Północnego.

  Laboratorium kosmiczne Columbus – europejskie laboratorium naukowe przeznaczone dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.

  Dygestorium, wyciąg laboratoryjny – przeszklona komora o kształcie dużej szafy, zaopatrzona w wydajny wentylator stale wydmuchujący z niej powietrze poza teren laboratorium (najczęściej umiejscowiony na dachu). Jej podstawowym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji (trucizn, nieprzyjemnie pachnących gazów itp.), a także ochrona przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami. Dygestoria stosuje się w laboratoriach chemicznych, biologicznych, analitycznych i przy niektórych rodzajach produkcji przemysłowej. Techniki laboratoryjne to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej.

  ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych.

  Analiza zdalna zwana teleanalizą to analiza chemiczna badanych obiektów dokonywana na odległość - bez sprowadzania obiektów do laboratorium. Stosowana jest przede wszystkim do badania obiektów, których w normalnych warunkach laboratoryjnych nie można przebadać, m.in do badania składu atmosfery, badania ciał niebieskich.

  Retorta – okrągłe naczynie szklane z długą szyjką pełniącą funkcję chłodnicy, używane niegdyś w laboratoriach do destylacji. Wykonanie ze szkła i brak połączeń zapewnia dużą odporność chemiczną i umożliwia destylację cieczy żrących. Obecnie zamiast retort używa się szlifowe zestawy do destylacji. Stół laboratoryjny - specjalnie wykonany stół, służący do przeprowadzania badań w laboratorium. Stół stanowi podstawowe stanowisko pracy chemików, mikrobiologów i analityków medycznych.

  Poloksamer 407 to hydrofilowy niejonowy surfaktant należący do grupy kopolimerów zwanej poloksamerami. Poloksamer 407 jest trójblokowym kopolimerem składającym się z centrelnego hydrofobowego bloku glikolu propylenowego otoczonym z dwóch stron hydrofilowymi blokami glikolu polietylenowego. Przybliżona długość dwóch bloków PEG to 101 jednostek powtórzeniowych, podczas gdy długość bloku glikolu propylenowego to około 56 jednostek. Ten konkretny związek chemiczny znany jest pod nazwą handlową Pluronic F127 firmy BASF.

  Dodano: 04.10.2010. 01:06  


  Najnowsze