• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prestiżowy grant unijny przeznaczony na nanotechnologię

  18.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała prestiżowy grant dla doświadczonych naukowców w wysokości 2,5 mln EUR Instytutowi Nanonauk Politechniki w Delft (TU Delft), Holandia, za prace naukowe w dziedzinie bio-nanotechnologii.

  ERBN, finansowana z tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR), jest pierwszym unijnym organem finansującym, powołanym w celu wspierania ambitnych, nowych badań i rozwijania doskonałości w kreatywnym myśleniu naukowym. Zachęca również naukowców do tego, by raczej samodzielnie identyfikowali nowe możliwości i problemy, a nie tylko prowadzili badania z polecenia instytucji rządowych czy ustawodawców.

  Nanotechnologia jest jednym z takich pionierskich obszarów, a jak mówi profesor Cees Dekker z Instytutu Nanonauk TU Delft, któremu przyznano grant ERBN: "Chcemy wykorzystać potęgę nanowytwarzania [...], by dowiedzieć się więcej o tak ważnych problemach biologicznych, jak szczegóły mechanizmów zachodzących w komórkach".

  W pierwszej części swojego projektu badawczego profesor Dekker i jego zespół będą badać ewolucję i adaptację bakterii. "Techniki nanowytwarzania pozwolą nam zbudować precyzyjnie określone architektury na układzie scalonym w celu zbadania adaptacji i ewolucji bakterii" - wyjaśnia.

  "Można powiedzieć, że tworzymy takie miniaturowe Wyspy Galapagos dla bakterii. Niektóre przedostaną się na inną wyspę, a inne nie. Różnicując czynniki środowiskowe i właściwości bakterii możemy dowiedzieć się więcej o ich sposobach adaptacji. Możemy bezpośrednio obserwować ich ewolucję w przestrzeni i czasie."

  Bakterie wykorzystane w badaniach przechodzą przez wąskie kanały, w których są całkowicie spłaszczane, zanim przyjmą inny kształt. Badania prowadzone przez profesora Dekkera i jego zespół sugerują, że w wąskich przestrzeniach może znajdować się znacznie więcej bakterii niż dotychczas przypuszczano. Może to mieć duże znaczenie w przypadku takich produktów, jak sprzęt medyczny.

  W drugiej części projektu zespół wykona nanometrowe otwory za pomocą wiązek elektronów. Przez otwory będą w stanie przedostawać się molekuły DNA, które poddane zostaną wówczas obserwacji i przesiewaniu. Celem tego procesu jest odczytanie ich kodów genetycznych i sprawdzenie, które geny są "włączone" a które "wyłączone".

  Ostatni etap badań polegać będzie na "imitowaniu" struktury biologicznych porów, a konkretnie mikroskopowych otworów w błonie jądra komórki. "W otworach tych znajdują się pewne białka pełniące funkcję portiera przy wejściu do jądra komórki" - mówi prof. Dekker. "Decydują one o tym, które molekuły są wpuszczane a które wypuszczane. Dokładnie jak to się dzieje pozostaje jednak nadal tajemnicą. Imitując te otwory dzięki technikom nanowytwarzania i pokrywając je owymi białkami pełniącymi funkcję portiera, mamy nadzieję dowiedzieć się więcej o tym ważnym mechanizmie."

  Dla profesora Dekkera szczególnie interesującym aspektem badań jest element przypadkowości. "Niektóre bakterie chcą współpracować, podczas gdy inne to takie oszustki, które korzystają sobie z pracy koleżanek" - wyjaśnia. "Jesteśmy w stanie zapanować również i nad tymi właściwościami i przebadać je w kontrolowanych warunkach."

  rdo: CORDIS

  informacji: Politechnika w Delft (TU Delft): http://www.tudelft.nl/ Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN): http://erc.europa.eu/ Teksty pokrewne: 28392, 29007 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: Politechnika w Delft
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Politechniki w Delft.
  Indeks tematyczny: Biotechnologia; Nanotechnologie i nanonauki; Badania Naukowe RCN: 31476   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Uniwersytet Techniczny w Delft (holenderski: Technische Universiteit Delft]) (w skrócie TU Delft, inne spotykane nazwy związane z polską nomenklaturą: Uniwersytet Technologiczny/(Technologii) (w) Delft, Delfijski Uniwersytet Technologiczny/(Technologii, Techniczny), Technologiczny/(Technologii, Techniczny) Uniwersytet Delfijski/((w) Delft), Politechnika Delfijska/((w) Delft) - największa i najstarsza uczelnia techniczna w Holandii położona w mieście Delft. Kształci ponad 13 000 studentów, a w swoich szeregach posiada ponad 2 100 naukowców (w tym ponad 200 profesorów). Jest m.in. członkiem IDEA League. TU Delft plasuje się w setce najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie. Oude Kerk (Stary Kościół), nazywany Oude Jan (Stary Jan) – kościół gotycki w holenderskim mieście Delft. Jego charakterystycznym elementem jest 75-metrowa ceglana wieża, która jest odchylona dwa metry od pionu.

  Eeke Geertruida van Nes (ur. 17 kwietnia 1969 w Delft) – holenderska wioślarka, medalistka igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Barwienia bakterii – techniki stosowane w mikrobiologii, których celem jest umożliwienie obserwacji bakterii w mikroskopie świetlnym celem oceny ich wielkości, kształtu i niektórych cech morfologicznych. Barwienie jest konieczne ze względu na słaby stopień załamywania promieni świetlnych przez komórki bakterii. Martinus Willem Beijerinck (ur. 16 marca 1851 w Amsterdamie - zm. 1 stycznia 1931 w Gorssel (Lochem)) – holenderski botanik i mikrobiolog urodzony w Amsterdamie. Był profesorem Politechniki w Delft (od 1895), a także założycielem Delft School of Microbiology (ang. Akademia Mikrobiologii w Delft). Dokonał istotnych odkryć w zakresie mikrobiologii rolniczej i przemysłowej. Znany jest przede wszystkim jako twórca wirusologii. Odkrył istnienie wirusów starając się dowieść, że choroba mozaiki tytoniu jest wywoływana przez coś mniejszego od bakterii. W 1905 zdobył Nagrodę Leeuwenhoeka. Beijerinck odkrył także procesy redukcji siarczanów, odpowiednik procesu oddychania bakterii anaerobowych, tj. niepotrzebujących do życia tlenu z atomosfery.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań. Fajanse z Delft lub delfty (nid. Delfts blauw) – wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane w technice fajansu z ręcznie malowanymi dekoracjami w kolorze niebieskim na białym tle ze szkliwa cynowego, pochodzące z XVII do połowy XIX wieku i wyprodukowane w manufakturach zlokalizowanych w holenderskim mieście Delft.

  Nieuwe Kerk (pol.: Nowy Kościół) – to kościół w stylu gotyckim w holenderskim mieście Delft. Zlokalizowany przy rynku, naprzeciwko ratusza Delft (hol.: Stadhuis). W 1584 pochowano tam Wilhelma I Orańskiego w specjalnym mauzoleum zaprojektowanym przez Hendricka i Pietera de Keyser. Od tego czasu świątynia służy jako miejsce pochówku członków dynastii Oranje-Nassau. Obecnie ostatnimi monarchami tam pochowanymi są królowa Juliana (królowa Niderlandów w latach 1948-1980) i jej mąż książę Bernhard (w 2004). Krypta królewska jest zamknięta dla zwiedzających.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Dodano: 18.11.2009. 15:12  


  Najnowsze