• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezentacja projektu Solaris odbędzie się także w Polsce

  28.02.2012. 07:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykorzystująca możliwości sensora Kinect prezentacja projektu naukowego "Solaris" przygotowana na jubileusz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) to fenomenalne wydarzenie, które chcemy zorganizować również w Polsce. Prawdopodobnie zostanie pokazana w pełniejszej, polskiej wersji w połowie kwietnia w IMAX-ie w Warszawie - zapowiedział w rozmowie z PAP prof. dr hab. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika.

  Prezentacja będzie miała swoją premierę 29 lutego na konferencji w Brukseli. To jeden z pięciu projektów wybranych do omówienia spośród 2200 grantów finansowanych przez ERC.

  Grant dla projektu "Solaris" jest przeznaczony na zbudowanie czterech teleskopów, które będą się znajdowały na trzech kontynentach - dwa już działają w RPA, dwa kolejne powstaną w tym roku w Australii i Argentynie. Celem badaczy jest poszukiwanie planet, które obiegają gwiazdy podwójne oraz badanie samych gwiazd podwójnych z bardzo dużą precyzją. Jak tłumaczy prof. Konacki, te układy planetarne można sobie wyobrazić, przywołując na myśl nasz układ słoneczny, ale w miejsce słońca wstawiając dwie gwiazdy. Taką wizję przedstawił w książce "Solaris" Stanisław Lem.

  "Aby zaprezentować projekt i pokazać zjawiska, które zachodzą w badanych przez nas układach planetarnych, podjęliśmy współpracę z firmą producencką Platige Image, która specjalizuje się w grafice komputerowej dla przemysłu filmowego. Kilka lat temu lat temu studio to było nominowane do Oscara za film animowany" - powiedział PAP prof. Konacki.

  Wśród ciekawostek związanych z prezentacją wymienia zastosowanie sensora ruchu, popularnie wykorzystywanego w grach na konsoli. Okazuje się, że tego typu czujnik może sprawdzić się w prezentacji naukowej. Profesor zapowiada, że poprzez ruch ręką będzie zmieniał slajdy, a wykonując młynki rękami będzie wpływał na obraz.

  Wystąpienie na jubileuszu instytucji, która wspiera europejskie badania naukowe w ramach 7 Programu Ramowego UE jest dużym wyróżnieniem. Prof. Konacki wyjaśnia, że jego projekt ma zasięg globalny, a prowadzenie prac badawczych i organizacyjnych porównuje z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

  "Teleskopy będą działały w sposób zrobotyzowany. Będzie można nimi zdalnie sterować, a konstrukcja kopuł pozwoli na ich zdalne otwieranie i zamykanie. Gdy nastanie noc, kopuła zostanie otwarta i teleskopy zaczną obserwować. Następnie kopuła się zamknie i komputery przy teleskopach przekażą dane przez internet do Torunia. Nie będzie konieczności wykonywania obserwacji tak, jak to się robi tradycyjnie - że trzeba pojechać do obserwatorium i siedzieć przy teleskopie, co jest to uciążliwe i kosztowne. Urządzenia będą tworzyły sieć, a obserwacje w ramach tej sieci będzie można prowadzić przez całą dobę" - powiedział zdobywca grantu ERC.

  Według niego Polacy mogliby otrzymywać więcej grantów ERC, gdyby chętniej poddawali się ocenom innych naukowców. Procedura przyznawania grantów zakłada bowiem przesłanie aplikacji i zgodę na anonimowe recenzje, które decydują o przejściu do kolejnego etapu - rozmowy przed panelem naukowym.

  "Kolejna wymówka to formalności (...) Tymczasem biurokracja jest nieprzesadna i bardzo przypomina klasyczne wnioski badawcze. Dobrze oceniam proces wyłaniania grantowiczów. To jest klasyczny światowy sposób, projekty są oceniane przez innych naukowców, a nie przez urzędników. Podobne procedury przyznawania grantów jak ERC ma polskie Narodowe Centrum Nauki" - uważa prof. Konacki.

  Dodaje, że w związku zdobyciem grantu ERC otrzymał również subsydium od Fundacji na rzecz Nauki w Polsce. Zasilenie w wysokości 100 tys. zł pozwoli m.in. sfinansować podróże zespołu związane z instalacją urządzeń, wyposażenie komputerowego "centrum kontroli" w Toruniu oraz zatrudnienie Rafała Pawłaszka, który dołączy do Mileny Ratajczak, Piotra Sybilskiego, Stanisława Kozłowskiego i dr. Krzysztofa Hełminiaka - grupy prof. Konackiego.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz

  Czytaj także: Polski projekt astronomiczny wyróżniony przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Solaris – polski projekt naukowy rozpoczęty w 2010 roku przez Macieja Konackiego, mający na celu poszukiwanie egzoplanet w układach gwiazd podwójnych za pomocą sieci zrobotyzowanych teleskopów fotometrycznych. The Whole Earth Telescope Project (WET) – astronomiczny projekt badawczy założony w 1986 roku przez dr. Edwarda Nathera, astronoma z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w Stanach Zjednoczonych. Projekt stworzył sieć współpracujących ze sobą obserwatoriów astronomicznych z całego świata. Oparto go na bardzo prostym założeniu, że zawsze gdzieś na świecie jest noc i warunki umożliwiające obserwacje. Jest to więc jakby jeden teleskop z wieloma obserwatorami. Pierwotnym celem projektu było prowadzenie nieprzerwanych obserwacji gwiazd zmiennych, a co za tym idzie wspólnego gromadzenia, analizowania i naukowej interpretacji zebranych danych. W 1997 roku siedzibę WET przeniesiono do Uniwersytetu Stanowego w Iowa, a na jego czele stanął dr Steven Kawaler. Projektowi przewodzi rada, zwana CoW (Council of the Wise), składająca się z trzyosobowego prezydium, dwóch stałych członków i kilkunastu członków wybieralnych, z których tzw. King CoW w czasie obrad ma prawo dwóch głosów. Obecnie WET skupia ponad sześćdziesięciu naukowców z osiemnastu krajów świata, wśród których znajduje się czterech z Polski – z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika – prof. Paweł Moskalik i prof. Wojciech Dziembowski, z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – dr Waldemar Ogłoza oraz z Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr hab. Stanisław Zoła, a jego głównym celem są astrosejsmologiczne obserwacje pulsujących białych karłów. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Square Kilometre Array (SKA) – planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie działać w zakresie częstotliwości od 70 MHz do 10 GHz oraz będzie 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Będzie to wymagało bardzo wydajnych centralnych silników obliczeniowych, a także długodystansowych połączeń o przepustowości dziesięciokrotnie większej od dzisiejszego światowego ruchu internetowego. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej jest najprostsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Kościół NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie - kościół rzymskokatolicki w Szynwałdzie k. Tarnowa położony w centrum miejscowości przy drodze powiatowej Tarnów-Ryglice. Wzniesiony został w latach 1910-1918 według projektu opracowanego przez Adolfa Juliusza Stapfa w miejscu poprzedniej, drewnianej świątyni.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Prawo Dulbecco – zasada w socjologii nauki, będąca rozwinięciem zadania wygłoszonego przez wybitnego biologa włoskiego, laureata nagrody Nobla Renato Dulbecco: „Udział w odkryciu naukowym jest generalnie przypisywany najbardziej znanemu (naukowcowi), a nie pierwszemu odkrywcy”. Jest to zjawisko podobne do bardziej ogólnej zasady ekonomicznej zwanej “efektem św. Mateusza” o ubożeniu społeczeństw biednych i bogaceniu się bogatych (Mat. 13-12): “Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma i to co ma, będzie odjęte”. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891. Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk).

  Dodano: 28.02.2012. 07:40  


  Najnowsze