• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Andrzej K. Wróblewski odnowił doktorat na UW

  24.05.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, zaliczający się do grona światowej sławy fizyków i jeden z głównych twórców warszawskiej szkoły fizyki cząstek, odnowił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w siedzibie uczelni.

  O odnowieniu doktoratu prof. Wróblewskiego zdecydował Senat UW podejmując odpowiednią uchwałę w dniu 15 grudnia 2010 r. Promotorem dorobku naukowego prof. Wróblewskiego został prof. Jan Królikowski z Wydziału Fizyki UW, a recenzentami profesorowie: Ryszard Sosnowski z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Kacper Zalewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Danuta Kisielewska z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  "Jestem głęboko przekonana, że profesor Andrzej Kajetan Wróblewski jest wybitną postacią w nauce polskiej i światowej. Jego zaangażowanie w życie naukowe i jego problemy wykracza daleko poza środowisko fizyków i ma wielkie znaczenie dla przyszłości polskiej nauki" - powiedziała recenzentka dorobku naukowego prof. Wróblewskiego prof. Danuta Kisielewska.

  Do największych osiągnięć fizyka należy znalezienie opisu liczby cząstek produkowanych w zderzeniach wielkich energii, nazywanego w światowej literaturze "zależnością Wróblewskiego". "Profesor Wróblewski wsławił się również tym, że wyprowadził i zbadał współczynnik tłumienia częstości pojawiania się w wysokoenergetycznych zderzeniach kwarków s, który znany jest jako +współczynnik Wróblewskiego+" - przypomina rzecznik UW Anna Korzekwa.

  Droga zawodowa prof. Wróblewskiego od początku jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Był dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej, dziekanem Wydziału Fizyki, a w latach 1989-1993 rektorem uczelni. Odbył m.in. staż naukowy w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN, gdzie dołączył do zespołu naukowców, którzy prowadzili badania - nowatorską jak na owe czasy - techniką komór pęcherzykowatych. Po powrocie z CERN-u prof. Wróblewski wprowadził tę metodę badania cząstek elementarnych do warszawskiego ośrodka naukowego.

  To właśnie za jego sprawą w Polsce zaczął funkcjonować termin "lista filadelfijska", na określenie spisu czasopism indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych przez Instytut Informacji Naukowej ISI w Filadelfii. Współtworzył Extended Scientific Council w Ośrodku Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu oraz Scientific Policy Committee w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN. Obecnie jest wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności.

  Prof. Wróblewski opublikował również wiele prac poświęconych historii fizyki. Szczególnie znane są jego książki pt. "Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności" oraz "Prawda i mity w fizyce". Uczony jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, z czego ośmiu z nich przypisano kategorię tzw. "Famous papers".

  Jest laureatem wielu wyróżnień m.in. nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawanej przez PAN, medalu im. M. Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Francji. Tytuł doktora honoris causa przyznał mu m.in. Uniwersytet w Siegen, Chapman University w Orange, Uniwersytet w Glasgow, a w kwietniu 2011 r. również Politechnika Warszawska.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Andrzej Kajetan Wróblewski (ur. 7 sierpnia 1933 w Warszawie) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany (od 1971 roku), dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (19861989), rektor Uniwersytetu Warszawskiego (19891993), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN. Członek PAN (od 1976), wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983), Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Dodano: 24.05.2011. 00:47  


  Najnowsze