• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Andrzej K. Wróblewski odnowił doktorat na UW

  24.05.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, zaliczający się do grona światowej sławy fizyków i jeden z głównych twórców warszawskiej szkoły fizyki cząstek, odnowił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w siedzibie uczelni.

  O odnowieniu doktoratu prof. Wróblewskiego zdecydował Senat UW podejmując odpowiednią uchwałę w dniu 15 grudnia 2010 r. Promotorem dorobku naukowego prof. Wróblewskiego został prof. Jan Królikowski z Wydziału Fizyki UW, a recenzentami profesorowie: Ryszard Sosnowski z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Kacper Zalewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Danuta Kisielewska z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  "Jestem głęboko przekonana, że profesor Andrzej Kajetan Wróblewski jest wybitną postacią w nauce polskiej i światowej. Jego zaangażowanie w życie naukowe i jego problemy wykracza daleko poza środowisko fizyków i ma wielkie znaczenie dla przyszłości polskiej nauki" - powiedziała recenzentka dorobku naukowego prof. Wróblewskiego prof. Danuta Kisielewska.

  Do największych osiągnięć fizyka należy znalezienie opisu liczby cząstek produkowanych w zderzeniach wielkich energii, nazywanego w światowej literaturze "zależnością Wróblewskiego". "Profesor Wróblewski wsławił się również tym, że wyprowadził i zbadał współczynnik tłumienia częstości pojawiania się w wysokoenergetycznych zderzeniach kwarków s, który znany jest jako +współczynnik Wróblewskiego+" - przypomina rzecznik UW Anna Korzekwa.

  Droga zawodowa prof. Wróblewskiego od początku jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Był dyrektorem Instytutu Fizyki Doświadczalnej, dziekanem Wydziału Fizyki, a w latach 1989-1993 rektorem uczelni. Odbył m.in. staż naukowy w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN, gdzie dołączył do zespołu naukowców, którzy prowadzili badania - nowatorską jak na owe czasy - techniką komór pęcherzykowatych. Po powrocie z CERN-u prof. Wróblewski wprowadził tę metodę badania cząstek elementarnych do warszawskiego ośrodka naukowego.

  To właśnie za jego sprawą w Polsce zaczął funkcjonować termin "lista filadelfijska", na określenie spisu czasopism indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych przez Instytut Informacji Naukowej ISI w Filadelfii. Współtworzył Extended Scientific Council w Ośrodku Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu oraz Scientific Policy Committee w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN. Obecnie jest wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności.

  Prof. Wróblewski opublikował również wiele prac poświęconych historii fizyki. Szczególnie znane są jego książki pt. "Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności" oraz "Prawda i mity w fizyce". Uczony jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, z czego ośmiu z nich przypisano kategorię tzw. "Famous papers".

  Jest laureatem wielu wyróżnień m.in. nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawanej przez PAN, medalu im. M. Smoluchowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki Francji. Tytuł doktora honoris causa przyznał mu m.in. Uniwersytet w Siegen, Chapman University w Orange, Uniwersytet w Glasgow, a w kwietniu 2011 r. również Politechnika Warszawska.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 24.05.2011. 00:47  


  Najnowsze