• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Szymoński o Noblu z fizyki: potencjał grafenu jest ogromny

  05.10.2010. 22:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Marek Szymoński, kierownik Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ o przyznaniu Nagrody Nobla z fizyki Andre Geimowi i Konstantinowi Novoselovi za wyizolowanie i opisanie grafenu:  "Jeśli chodzi o stymulację w ostatnim czasie aktywnie prowadzonych badań z pogranicza fizyki, nanotechnologii, elektroniki nowej generacji, to odkrycie miało bardzo duże znaczenie. Prace nad odkryciem nie są jednak jeszcze na takim etapie, żebyśmy z dużą pewnością mogli mówić o jego praktycznym wykorzystaniu. Ale wszyscy przewidują, że potencjał grafenu jest ogromny.

  Komitet Noblowski wybrał to osiągnięcie być może dlatego, że zasymulowało ono bardzo duży rozwój badań na całym świecie. Różne grupy badawcze prześcigają się w badaniach dotyczących grafenu. Jest w tej dziedzinie duże ożywienie. Programy dotyczące grafenu próbuje uruchamiać Unia Europejska i Europejska Fundacja Nauki. Tak samo jest w państwach azjatyckich. To właśnie mogło w jakiś sposób rzutować na przyznanie nagrody tym panom z Manchesteru, którzy jako jedni z pierwszych grafen otrzymywali i zakomunikowali o jego unikalnych właściwościach elektronowych.

  Zazwyczaj nagroda Nobla jest przyznawana, kiedy dane odkrycie już "dojrzeje" i zaowocuje konkretnymi praktycznymi rozwiązaniami, które mają znaczenie użytkowe, komercyjne. Z grafenem chyba jeszcze tak nie jest.

  Chociaż w sierpniowym numerze +Nature Nanotechnology+, specjalistycznym czasopiśmie dotyczącym nanotechnologii, znajduje się komunikat, że grafen pokazał swój potencjał. A to dzięki temu, że w Korei udało się pewną metodą wytworzyć duże przezroczyste +kartki+ z grafenu, o średnicy około 30 cali. To jeden z pierwszych sygnałów, że można opanować technologię produkcji grafenu do tego stopnia, że można go wytwarzać na dużą skalę. A to jest konieczne, żeby grafen znalazł praktyczne zastosowania, które bazują na jego unikalnych właściwościach". LT

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ mag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andriej Konstantinowicz Gejm, Andre Geim (ros. Андрей Константинович Гейм; ur. 21 października 1958 w Soczi) — fizyk rosyjsko-holenderski pochodzenia niemieckiego, laureat Nagrody Nobla (2010), znany przede wszystkim jako jeden z odkrywców grafenu. Grafan – związek chemiczny, substancja będąca modyfikacją grafenu. Jest to uwodorniony grafen. Transformacja ta czyni bardzo silnie przewodzący grafen izolatorem. Grafen – jest płaską strukturą złożoną z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Ze względu na wygląd przypomina plaster miodu. Ponieważ materiał ten ma jednoatomową grubość, uważa się go za strukturę dwuwymiarową. Opis teoretyczny grafenu powstał już w 1947 w pracy Wallace’a. Jednak w tym samym okresie opublikowano szereg innych prac, w których dowodzono, że grafen, jak i inne materiały dwuwymiarowe, nie może istnieć w przyrodzie.

  Fluorografen - materiał podobny do teflonu, jednak o płaskiej strukturze i lepszej wytrzymałości. Powstaje wskutek dołączania atomów fluoru do grafenu. Jacek Baranowski (fizyk): Jacek Baranowski (ur. 19 marca 1939 r. w Warszawie) – profesor fizyki, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego. Jeden z inicjatorów badań nad grafenem w Polsce.

  David Morris Lee (ur. 20 stycznia 1931 w Rye) - amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla. W roku 1996 otrzymał – wraz z Douglasem Osheroffem i Robertem RichardsonemNagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie nadciekłości w izotopie helu ³He. Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców. Współcześnie najlepiej poznane są nanorurki węglowe, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu). Istnieją jednak także niewęglowe nanorurki (m.in. utworzone z siarczku wolframu) oraz nanorurki utworzone z DNA.

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku. Olbrzymie rurki węglowe (ang. colossal carbon tubes, CCTs) – alotropowa odmiana węgla w postaci rurek o średnicach od 40 do 100 μm. Mają strukturę inną niż nanorurki węglowe, których średnice są rzędu nanometrów. Ściany olbrzymich rurek nie są pojedynczymi warstwami grafenu, ale wielowarstwowymi strukturami o grubości ponad 1 μm, pofałdowanymi i posiadającymi puste przestrzenie rozdzielone membranami, podobnie jak w tekturze.

  Robert Woodrow Wilson (ur. 10 stycznia 1936 w Houston) – amerykański astronom, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie mikrofalowowego promieniowania tła. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1978 wraz z Arno Penziasem.

  James Watson Cronin (ur. 29 września 1931 w Chicago) – amerykański fizyk jądrowy, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie naruszania jednej z fundamentalnych zasad symetrii w rozpadach neutralnych mezonów K. Nagrodę Nobla otrzymał w roku 1980 wraz z Valem Fitchem.

  Isaac Newton Medal – nagroda naukowa przyznawana corocznie od roku 2008 przez Instytut Fizyki o wartości 1000 funtów. Nagroda przyznawana jest za wybitny wkład naukowca w dziedzinie fizyki. Zwycięzca nagrody jest zapraszany na wykład w Instytucie. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, to uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Przyznawana jest ona od 1901 roku przez Fundację Noblowską.

  Dodano: 05.10.2010. 22:06  


  Najnowsze