• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proxima - nowy biuletyn dla miłośników astronomii

  26.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ukazał się pierwszy numer nowego bezpłatnego pisma dla miłośników astronomii "Proxima". Jest to biuletyn informacyjny dla obserwatorów gwiazd zmiennych, wydawany tylko w wersji elektronicznej, jako 32-stronicowy plik PDF. Wydawcą biuletynu jest Astronomica.pl.

  W numerze znajdują się informacje o trwającym zaćmieniu Epsilon Aurigae, superwybuchu QZ Vir i wzrastającej aktywności Słońca. Jest też kalendarium z maksimami jasności jaśniejszych miryd na II półrocze 2010 r. oraz opis gwiazd nowych i supernowych, które wybuchły w pierwszym półroczu tego roku.

  W biuletynie przedstawiono także obserwacje gwiazd zmiennych prowadzone przez polskich miłośników astronomii, a także kilka ciekawostek spoza tematu gwiazd zmiennych, m.in. zdjęcia komet.

  "Biuletyn +Proxima+ jest kierowany przede wszystkim do obserwatorów i miłośników gwiazd zmiennych. Najbliższa Słońcu gwiazda to Proxima Centauri. Jest ona również gwiazdą rozbłyskową, czyli gwiazdą zmienną typu UV Ceti. Ponadto słowo +proxima+ po łacinie oznacza +najbliższa+, a gwiazdy zmienne są nam najbliższe. Ten układ skojarzeń przyczynił się do takiego wyboru tytułu biuletynu" - tłumaczy Krzysztof Kida, który jest redaktorem pisma.

  Informacje o czasopiśmie oraz kolejne jego numery można znaleźć pod adresem: www.astronomica.pl/proxima.html. CZA

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  AAVSO (ang. American Association of Variable Star Observers) – organizacja zrzeszająca obserwatorów gwiazd zmiennych z całego świata. Stowarzyszenie to powstało na krótko przed I wojną światową w USA (1911 r.) i przez 70 lat działalności zdołało zebrać 7 milionów obserwacji gwiazd zmiennych, w ogromnej większości wizualnych. Gwiazdy zmienne typu WZ Sge (UGWZ) – podgrupa gwiazd zmiennych typu SU Ursae Majoris. Prototypem tej klasy gwiazd jest WZ Sagittae. Gwiazda zmienna półregularna – gwiazda należąca do klasy czerwonych olbrzymów lub czerwonych nadolbrzymów posiadająca cechy podobne do miryd. Krzywa zmian jasności gwiazd półregularnych jest mało regularna oraz często posiada kilka nakładających się okresów i amplitud. Okresy regularnych zmian jasności przeplatają się z okresami wyraźnej nieregularności.

  Gwiazdy typu FU Orionis – klasa gwiazd zmiennych na wczesnym etapie ewolucyjnym, przed ciągiem głównym. Gwiazdy te wykazują olbrzymie pojaśnienia, o kilka magnitudo, typowo w skali około 1 roku, przy czym zmieniają również swój typ widmowy. Tego typu rozbłysk może trwać kilkadziesiąt lat. Lista najjaśniejszych gwiazd według jasności absolutnej: Poniższa lista przedstawia jasności absolutne gwiazd. Nie jest ona kompletna, pokazuje tylko przykładowe gwiazdy, by dać wyobrażenie o natężeniu ich promieniowania w porównaniu do Słońca. Niektóre dane mogą być trudne do weryfikacji, gdyż odległość do pewnych gwiazd nie jest znana dokładnie, zatem określenie ich jasności absolutnej (czyli jasności, jaką miałaby gwiazda, znajdując się w odległości 10 pc od Ziemi) może być nieprecyzyjne. Innymi powodami, dla których poniższe dane mogą mieć charakter jedynie poglądowy, są: podwójność gwiazd, które trzeba by czasem traktować indywidualnie, zmienność niektórych gwiazd i różnice w wykonanych pomiarach.

  Gwiazdy typu delta Scuti (nazywane też cefeidami karłowatymi) – gwiazdy zmienne typu pulsacyjnego typów widmowych od A do wczesnych F (klasy jasności od III do V). Pulsują radialnie i nieradialnie w modzie p (prawdopodobnie także w modzie g) z okresem pomiędzy 30 minut a 8 godzin. Ich jasność zmienia się o mniej niż 1. Im amplituda zmian jest mniejsza, tym więcej gwiazd tego typu jest znajdowanych. Z dotychczasowych badań wynika, że około 30% gwiazd typów widmowych od A2 do F0, znajdujących się na ciągu głównym diagramu Hertzsprunga-Russella (HR), to gwiazdy pulsujące. Gwiazda zmienna nieregularna to jeden z wielu typów gwiazd zmiennych, u których obserwuje się zmiany w jasności, które nie mają charakteru cyklicznego, a amplituda zmian może być także różna.

  Gwiazdy zmienne typu Mira Ceti, mirydy, miry – typ gwiazd zmiennych pulsujących, charakteryzujących się czerwoną barwą, okresem pulsacji dłuższym niż 100 dni i zmianami jasności o więcej niż 1. Są to czerwone olbrzymy w późnych stadiach ewolucji, które za kilka milionów lat odrzucą zewnętrzne warstwy swej atmosfery, tworząc w ten sposób mgławicę planetarną, same zaś staną się białymi karłami. Gwiazdy zmienne typu R Coronae Borealis, gwiazdy typu R CrB – grupa gwiazd zmiennych wybuchowych, nadolbrzymów o nieregularnym okresie zmienności. Pierwszą odkrytą gwiazdą tej grupy jest R Coronae Borealis.

  Gwiazdy zmienne typu SU Ursae Maioris (SU UMa) – grupa gwiazd zmiennych będących układami podwójnymi złożonymi z gwiazdy ciągu głównego i białego karła. Są one typem nowych karłowatych.

  Gwiazdy zmienne typu α² Canum Venaticorum, zmienne typu ACV, magnetyczne gwiazdy zmienne – nieliczna grupa gwiazd zmiennych należących do ciągu głównego, o nadzwyczaj silnym polu magnetycznym i typie widmowym od B8p do A7p, gdzie p oznacza, że w widmie widoczne są intensywne absorpcyjne linie spektralne metali (w astronomii to każdy pierwiastek poza wodorem i helem). Szczegółowa charakterystyka tych linii zmienia się wraz z rotacją gwiazdy, jako że koncentracje metali występują lokalnie.

  Dodano: 26.07.2010. 00:17  


  Najnowsze