• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przed międzynarodową olimpiadą astronomii Śląski Urząd Marszałkowski kupił 40 lunet

  04.07.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  40 specjalistycznych lunet zamówiono w związku z organizacją w województwie śląskim V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, która rozpocznie się w sierpniu. Weźmie w niej udział 151 zawodników z 29 krajów, m.in. z Boliwii, Iranu i Bangladeszu.

  Ładunek z 40 lunetami miał zawinąć w czwartek do portu w Hamburgu. "Stamtąd już drogą lądową dotrze do Planetarium Śląskiego w Chorzowie" - poinformowało biuro prasowe Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

  Lunety zamówiono w związku z organizacją V Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki dla młodzieży do lat 19, która odbędzie się w dniach od 25 sierpnia (w dniu zbliżenia Księżyca z Marsem) do 4 września tego roku. Polska będzie pierwszym europejskim krajem, który zorganizuje imprezę. W województwie śląskim organizacją tego przedsięwzięcia zajmie się Planetarium Śląskie w Chorzowie.

  W olimpijskich zmaganiach astronomicznych weźmie udział 31 drużyn z 29 krajów - 151 zawodników (jest to jak do tej pory rekord w liczbie zgłoszonych drużyn). Przyjadą reprezentanci m.in. z Bangladeszu, Białorusi, Boliwii, Brazylii, Chin, Kolumbii, Chorwacji, Egiptu, Indii, Indonezji, Iranu, Kazachstanu, Korei Południowej, Portugalii, Rosji, Singapuru, Sri Lanki, Tajlandii, Turcji. "Po raz pierwszy w historii olimpiady reprezentowane będą wszystkie kontynenty świata. W 2010 roku do Pekinu przybyły zespoły z 23 krajów" - tłumaczyła Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.

  Zawody odbędą się w chorzowskim planetarium oraz w hali Targów Katowickich. W Krakowie będzie obradował sztab naukowy - Komitet Główny Krajowej Olimpiady Astronomicznej, któremu będzie przewodniczyć prof. Jerzy M. Kreiner - dyrektor Instytutu Fizyki, a zarazem kierownik Katedry Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roli obserwatorów wystąpią przedstawiciele Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

  Sztab wybitnych astronomów będzie oceniał wiedzę teoretyczną z zakresu astronomii i astrofizyki, jak również umiejętności prowadzenia nocnych obserwacji astronomicznych ciał niebieskich.

  Lunety - jak zapewniają w biurze prasowym śląskiego marszałka - są łatwe w obsłudze i mobilne, ale jednocześnie przystosowane do prowadzenia profesjonalnych obserwacji. Kosztowały 38 tys. zł. Po zakończeniu rywalizacji zostaną wykorzystane na krajowych olimpiadach astronomicznych oraz do prowadzenia obserwacji w chorzowskim planetarium.

  Olimpiada zostanie sfinansowana z budżetu województwa śląskiego, który przeznaczył na nią 1 mln zł, oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - 610 tys. zł.

  Idea organizacji międzynarodowej olimpiady narodziła się w 2006 roku w Bangkoku. Jej celem jest popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najzdolniejszej młodzieży całego świata. Do tej pory gospodarzami olimpiady były: Tajlandia, Indonezja, Iran oraz Chiny.

  Zgodnie z zasadami w olimpiadzie mogą wziąć udział maksymalnie 5-osobowe drużyny uczniów szkół ponadgimnazjalnych z dwoma liderami-opiekunami w składzie. Liderzy tworzą komitet olimpiady zatwierdzający ostateczny kształt zadań olimpijskich, tłumaczą zadania na języki ojczyste zawodników. Kraje uczestniczące mogą wysłać również na olimpiadę po 2 obserwatorów. Nad całością zawodów będą czuwać sędziowie rekrutujący się z członków komitetu głównego krajowej olimpiady astronomicznej.

  Prezydentem Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki jest prof. Bonnrucksar Soonthornthum z Tajlandii, a jej sekretarzem dr Chatief Kunjaya z Indonezji, który w lipcu odwiedzi Śląsk, żeby ocenić stan przygotowań przedsięwzięcia.

  Polscy reprezentanci na czterech wcześniejszych olimpiadach zdobyli łącznie 4 złote medale, 7 srebrnych, 1 brązowy, 6 wyróżnień oraz 3 nagrody specjalne.

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ hes/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej. Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku.

  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.

  Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada Języka Białoruskiego w Polsce (biał. Алімпіяда па беларускай мове ў Польшчы) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od roku szkolnego 1994/1995. Organizatorem olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady od początku pełni prof. dr hab. Aleksander Barszczewski. Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Dodano: 04.07.2011. 00:19  


  Najnowsze