• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczął się II semestr spotkań Matematyka dla ciekawych świata

  07.03.2011. 19:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  5 marca wykładem Michała Łyczka z Laboratorium Analizy Wizualnej ICM UW zainaugurowano po zimowej przerwie cykl dwutygodniowych spotkań "Matematyka dla ciekawych świata". Zajęcia dla zainteresowanych matematyką licealistów organizuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

  Cykl rozpoczął się w październiku 2010 roku wykładami i ćwiczeniami z zakresu całek i pochodnych. Drugi semestr złożony z czterech spotkań poświęcony jest podstawom technik przetwarzania obrazów.

  Michał Łyczek przypomniał o dwóch elementarnych pojęciach, które mają zastosowanie w analizie obrazów - pojęciu funkcji (jednoznaczne przyporządkowanie elementu jednego zbioru elementowi drugiego zbioru) oraz rozszerzeniu funkcji czyli w uproszczeniu - poszerzeniu zbioru o nowe elementy. Podczas analizy obrazu, na przykład czarno-białego, stosuje się siatkę (macierz, matrycę) złożoną z 256 odcieni szarości, a każdemu jej oczku (jednemu z odcieni) przypisuje się odpowiednią parę liczb (na przykład biały w lewym górnym rogu to 0,0).

  Podczas wykładu naukowiec pokazał zastosowania rozszerzenia funkcji, w celu obejścia nieciągłości pomiędzy poszczególnymi oczkami siatki. Zaprezentował także metodę poszukiwania prostokąta w obrazie wypełnionym różnymi figurami, drogą liniowania obrazu. Lokalizacja prostokąta to rejestracja przecięć linii siatki z jego bokami lub wierzchołkami.

  Podczas ćwiczeń oraz zajęć w pracowni komputerowej uczniowie rozwiązywali proste zadania związane z tematem wykładu. Zapoznali się także m.in. z wykorzystywaną w analizie obrazu metodą interpolacji Lagrange'a, czyli metodą przybliżania funkcji wielomianem.

  Do końca roku szkolnego pozostały jeszcze trzy spotkania "Matematyki dla ciekawych świata" - 26 marca, 2 kwietnia i 16 kwietnia. Szczegóły na stronie: www.licealisci.icm.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Multifunkcja a. funkcja wielowartościowa – uogólnienie pojęcia funkcji poprzez dopuszczenie przyporządkowania każdemu elementowi dziedziny więcej niż jednego elementu przeciwdziedziny. Z drugiej strony pojęcie to definiuje się jako szczególny przypadek pewnego rodzaju funkcji.

  Multifunkcja a. funkcja wielowartościowa – uogólnienie pojęcia funkcji poprzez dopuszczenie przyporządkowania każdemu elementowi dziedziny więcej niż jednego elementu przeciwdziedziny. Z drugiej strony pojęcie to definiuje się jako szczególny przypadek pewnego rodzaju funkcji.

  Multifunkcja a. funkcja wielowartościowa – uogólnienie pojęcia funkcji poprzez dopuszczenie przyporządkowania każdemu elementowi dziedziny więcej niż jednego elementu przeciwdziedziny. Z drugiej strony pojęcie to definiuje się jako szczególny przypadek pewnego rodzaju funkcji.

  Rozszerzenie analityczne - w analizie zespolonej metoda rozszerzająca dziedzinę danej funkcji analitycznej. Dzięki tej metodzie udaje się uzyskać więcej rozwiązań z funkcji, która w np. w typowym rozwinięciu w szereg nieskończony jest rozbieżna lub nieciągła w zadanym początkowo otoczeniu.

  Metoda złotego podziału – to pojęcie z zakresu optymalizacji matematycznej. Jest to numeryczna metoda optymalizacji jednowymiarowej funkcji celu.

  Miara skończenie addytywna jest przykładem funkcji addytywnej zbioru. Wbrew nazwie, nie jest to miara w ścisłym sensie.

  Funkcja charakterystyczna zbioru – jedno z pojęć matematycznych, mających zastosowanie w teorii miary i teorii ciągów funkcji mierzalnych. Przykładem funkcji charakterystycznej jest funkcja Dirichleta (funkcja charakterystyczna zbioru liczb wymiernych).

  Dodano: 07.03.2011. 19:47  


  Najnowsze