• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skaningowy mikroskop elektronowy dla studentów UG

  12.01.2010. 16:18
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nowoczesny skaningowy mikroskop elektronowy, który zmieści się nawet na biurku, już w 13 stycznia zostanie oddany do użytku w dydaktycznym laboratorium fizycznym Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Będą z niego mogli korzystać studenci i doktoranci - informuje rzecznik uczelni, Beata Czechowska-Derkacz.

  Mikroskop jest częścią wyposażenia laboratorium, które powstanie dzięki projektowi "Fizyka dla przyszłości", a ma ruszyć na wiosnę 2010 roku.

  Mikroskop na UG umożliwia obrazowanie materiałów o rozmiarach nanometrów. Studenci będą więc mogli, w ciągu zaledwie kilku minut, uzyskać obraz np. powierzchni kryształów czy zbadać strukturę układów scalonych.

  W elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM - Scanning Electron Microscope) przedmioty obserwuje się dzięki skupionej wiązce rozpędzonych elektronów. Wiązka ta skanuje obserwowany obszar linia po linii, a obraz ukazuje się na monitorze komputera. Moc takiego mikroskopu jest około 1000 razy większa niż mikroskopu optycznego. Koszt urządzenia to około 250 tys. zł.

  13 stycznia na Uniwersytecie Gdańskim zostaną wykonane pomiary próbne na nowoczesnym skaningowym mikroskopie elektronowym TM-1000. Poprzedzi je wykład teoretyczny poświęcony możliwościom zastosowań tego sprzętu i szkolenie z obsługi mikroskopu. Zakupiony dla laboratorium studenckiego UG mikroskop jest drugim takim mikroskopem w Polsce. Taki sam model urządzenia jest też w posiadaniu Politechniki Warszawskiej.

  Projekt "Fizyka dla przyszłości" przewiduje zakup kompletnego wyposażenia dla nowoczesnego, dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Laboratorium studenckie ma być wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową o standardzie światowym, najnowsze komputery i oprogramowanie.

  W nowym laboratorium będzie 40 stanowisk doświadczalnych do weryfikacji fundamentalnych aspektów fizyki i do nauki zastosowań fizyki współczesnej z zakresu m.in. fizyki atomowej, spektroskopii molekularnej, fizyki laserów, fizyki ciała stałego, fizyki biomedycznej, kwantowej informacji. Pracownia będzie się mogła pochwalić np. w pełni zautomatyzowanym spektrometrem ramanowskim Aramis czy spektrofluorymetrem Fluoromax - 4 P, których nie mają jeszcze żadne laboratoria w Polsce.

  Jak zapewnia Czechowska-Derkacz, studenci i doktoranci, dzięki zajęciom w laboratorium będą mieli kontakt z najnowszymi metodami badawczymi, a co za tym idzie stanowić będą cenną kadrę dla wielu wiodących dziedzin współczesnej nauki i gospodarki.

  Projekt jest realizowany od kwietnia 2009 roku, na mocy umowy podpisanej pomiędzy rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernardem Lammkiem a Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim. Powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Laboratorium Cavendisha – jednostka Uniwersytetu Cambridge stanowiąca wydział fizyki tegoż uniwersytetu, otwarta w 1874 r. jako laboratorium przeznaczone do nauczania. Prowadzi się w nim badania m. in. w zakresie nadprzewodnictwa, mikroskopii elektronowej, radioastronomii, chemii oraz biologii (rentgenografia strukturalna). Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) to międzyuczelniana jednostka badawcza mieszcząca się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło w 2002 roku. Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, z ang. scanning electron microscope) – rodzaj mikroskopu elektronowego umożliwiający obserwację topografii badanego materiału. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Wiązką pierwotną w tej metodzie badawczej jest wiązka elektronów.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

  Mikroskop elektronowy — mikroskop wykorzystujący do obrazowania wiązkę elektronów. Mikroskop elektronowy pozwala badać strukturę materii na poziomie atomowym. Im większa energia elektronów tym krótsza ich fala i większa rozdzielczość mikroskopu. Skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy STEM (ang. Scanning transmission electron microscopy) - zasada działania mikroskopu jest analogiczna do zasad panujących przy obserwacji próbki pod SEM, tyle, że detektor znajduje się pod transparentną próbką (cienka folia).

  Jerzy Peńsko – polski fizyk, specjalista w dyscyplinie fizyka medyczna (ochrona radiologiczna), jeden z inicjatorów utworzenia i twórców Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, profesor nauk biologicznych, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Skaningowy mikroskop pola bliskiego, mikroskop optyczny pola bliskiego, skaningowy mikroskop optyczny bliskiego zasięgu (z ang. NSOM – Near-field Scanning Optical Microscope lub SNOM) – mikroskop, w którym sondą skanującą jest stożek świetlny. Wiązka światła widzialnego padająca na próbkę odbija się od powierzchni lub przechodzi, trafiając do detektora. Jej intensywność bada się we wszystkich możliwych punktach, co daje obraz obiektu.

  Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) – multidyscyplinarne laboratorium naukowe znajdujące się na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podlegające Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia około 4200 pracowników, a jego roczny budżet to około 800 mln dolarów. Prowadzi badania głównie w dziedzinie fizyki, chemii, genomiki, badań materiałowych i inżynierii. Znajdują się tam między innymi:

  Freeze etching (ang. "rycie na zimno"), także kriorytownictwo: technika przygotowania preparatu do mikroskopii elektronowej. Skrawek tkanki zostaje zamrożony w ciekłym azocie, a następnie przełamany specjalnym ostrzem w komorze próżniowej. Powstałe fragmenty tkanki są napylane metalami ciężkimi i oglądane w skaningowym mikroskopie elektronowym. Efektem jest obraz powierzchni organelli, zagłębień w cytozolu pozostałych po ich usunięciu, a także przekrojów pod przypadkowym kątem. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego.

  Dodano: 12.01.2010. 16:18  


  Najnowsze