• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Startuje druga edycja projektu Matematyka dla ciekawych świata

  30.09.2010. 00:55
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wykładem o całkowaniu stosowanym przez uczonych starożytnych rozpocznie się 2 października o godz. 10.00 na Wydziale Geologii UW w Warszawie druga edycja projektu zatytułowanego "Matematyka dla ciekawych świata".
   


  "Matematyka dla ciekawych świata" to cykl spotkań dla licealistów organizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań poprzez ukazanie tematów i metod wychodzących poza szkolne schematy.

  Zaproszenie organizatorzy kierują szczególnie do uczniów klas II i III liceów oraz III i IV techników. Spotkania są bezpłatne i będą odbywać się w soboty, na ogół co dwa tygodnie, a prowadzić je będą pracownicy naukowi i studenci UW i innych uczelni warszawskich.

  Jak zapowiada koordynatorka programu dr Maria Gokieli z ICM, w edycji 2010/2011 poruszone zostaną bardzo podstawowe, a nieobecne w szkole zagadnienia koncentrujące się na pojęciu całki, pochodnej, ciągłości oraz podstaw analizy sygnałów.

  Całce i całkowaniu poświęcone będą trzy kolejne spotkania październikowe. W sumie matematyka dla ciekawych świata królować będzie podczas 12 sobót. Ostatnie spotkanie zaplanowano na 16 kwietnia przyszłego roku. Rejestracja i szczegóły na stronie licealiści.icm.edu.pl.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Graf Petersena to graf o ciekawych własnościach często używany w teorii grafów. Nazwa pochodzi od nazwiska matematyka J. Petersena, któremu przypisuje się pierwszą publikację na temat grafu w 1898 roku. Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Uniwersum (z łac. ogół, wszystko, Wszechświat) – pojęcie w matematyce oznaczające klasę wszystkich elementów danego modelu matematycznego.

  Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii. Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

  Matematyka ubezpieczeniowa (aktuariat, nauki aktuarialne, matematyka aktuarialna) – dział matematyki stosowanej obejmujący zagadnienia m.in. rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, matematyki finansowej, metod numerycznych i koncentrujący się na zastosowaniach w dziedzinie ubezpieczeń. Homomorfizm – funkcja odwzorowująca jedną algebrę ogólną (czyli strukturę algebraiczną taką jak grupa, pierścień czy przestrzeń wektorowa) w drugą, zachowująca przy tym odpowiadające sobie operacje. Jest to podstawowe narzędzie w badaniu i porównywaniu algebr.

  Matematyka - miesięcznik dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychodzące od roku 1948. Obecnym wydawcą pisma jest oficyna EduPress. W grudniu 2005 pismo zostało przejęte wraz z ośmioma innymi czasopismami edukacyjnymi od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Kombinacja liniowa – jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej i powiązanych z nią działów matematyki. W dalszej części pojęcie to będzie omawiane głównie w kontekście przestrzeni liniowych nad ciałem z uogólnieniami na końcu artykułu.

  Granica – pojęcie używane w matematyce określające zachowania funkcji, a w szczególności ciągu, gdy ich argumenty "zbliżają się" do pewnej wartości lub nieskończoności. Granice używane są w rachunku różniczkowo-całkowym i innych działach analizy matematyczej do definiowania pochodnych i ciągłości.

  Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.

  Pomiar centralnie-ważony - tryb pomiaru światła mierzony zwykle w całym kadrze, ze szczególnym uwzględnieniem jego środkowej części. Pomiar taki odbywa się poprzez zmierzenie ekspozycji w kilku/kilkunastu obszarach kadru, a następnie uśrednianie ich wyników połączone z przykładaniem rosnących wag dla obszarów położonych bliżej centrum (średnia ważona). Matematyka finansowa jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin matematyki stosowanej. Zajmuje się opisywaniem bogactwa ekonomicznej rzeczywistości przy pomocy aparatu matematycznego.

  Orientacja – pojęcie matematyczne odnoszące się do kilku obiektów oznaczające intuicyjnie określenie „strony” wierzchniej lub spodniej („lewej” lub „prawej”) obiektu. W szczególności jeżeli dana przestrzeń nie jest orientowalna, to znaczy, że nie jest możliwe wyróżnienie jej „stron”.

  Dodano: 30.09.2010. 00:55  


  Najnowsze