• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Startuje liga zadaniowa z matematyki finansowej

  04.10.2010. 01:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wrocławski Portal Matematyczny we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacją Banku Zachodniego WBK organizują po raz pierwszy ligę zadaniową z matematyki finansowej.

  Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym. Można do niej przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.

  Pierwszego dnia miesiąca na stronie www.matematyka.wroc.pl jest publikowany miniwykład o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz związane z nim trzy zadania - osobne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca.

  Trzeciego dnia każdego miesiąca będą publikowane odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego dnia każdego miesiąca - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.

  Na zakończenie edycji oraz w wybranych miesiącach najlepsi zawodnicy z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują nagrody-niespodzianki, ufundowane przez BZ WBK.

  Od wielu lat Wrocławski Portal Matematyczny prowadzi też kilka innych, cieszących się powodzeniem lig zadaniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów oraz ligi otwarte: łamigłówkową, kalkulatorowo-komputerową, lingwistyczną (lingwistyka matematyczna) i maratońską.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Zawodnik Miesiąca Polskiej Ligi Koszykówki – cykliczna, przyznawana co miesiąc, nagroda dla najlepszego gracza Polskiej Ligi Koszykówki w poszczególnych miesiącach sezonu zasadniczego (zarówno jego I, jak i II etapu). Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. J. (GWO) – jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw edukacyjnych w Polsce, wydające podręczniki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do matematyki, języka polskiego, historii, fizyki, biologii i plastyki. Szkoły w Kielcach: W Kielcach znajduje się 28 publicznych szkół podstawowych, 26 publicznych gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół wyższych, łącznie z seminarium duchownym.

  Gazeta Południowa – bezpłatny miesięcznik wrocławski ukazujący się od 1998 r. i wydawany przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. Gazeta Południowa powstała z inicjatywy działaczy spółdzielczych i grupy wrocławskich dziennikarzy, jako forum wymiany informacji i opinii członków spółdzielni oraz publicystyki miejskiej. Dystrybuowana jest na wrocławskim osiedlu Południe; zajmuje się problemami spółdzielni i spółdzielczości oraz dostarcza informacji miejskich, publicystyki kulturalnej, reportażu, komentarzy i felietonów. Gazeta Południowa nie angażuje się w bieżące spory polityczne, ale też nie unika pisania o kontrowersyjnych sprawach poruszających opinię publiczną, szczególnie kiedy spory dotyczą rozumienia podstawowych pojęć jednoczącej się Europy: praw obywatelskich, tolerancji, demokracji czy samorządności. Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania.

  Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002.

  Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni.

  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników. Matematyka - miesięcznik dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, wychodzące od roku 1948. Obecnym wydawcą pisma jest oficyna EduPress. W grudniu 2005 pismo zostało przejęte wraz z ośmioma innymi czasopismami edukacyjnymi od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

  Consuetudo bononiensis, consuetudo bononiana, styl boloński – popularny w średniowieczu sposób oznaczania dni w miesiącu, w którym w pierwszej połowie miesiąca dni liczono według liczby porządkowej kolejnych dni, a w drugiej – wstecz, od ostatniego dnia miesiąca. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach (czynsz, podatki). Należą do aktywów trwałych.

  Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe. Kalendarz wieczny – tabela lub wzór pozwalająca w prosty sposób odnaleźć określony dzień tygodnia w kalendarzu gregoriańskim dla każdej daty w postaci dzień miesiąca, miesiąc, rok. Przy pomocy wiecznego kalendarza nie ma możliwości obliczenia np: roku na podstawie daty w postaci: dzień tygodnia, dzień miesiąca - gdyż dni tygodnia dla danego dnia miesiąca powtarzają się acyklicznie w kalendarzu gregoriańskim.

  Dodano: 04.10.2010. 01:11  


  Najnowsze