• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Staże naukowe dla studentów w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

  19.04.2010. 03:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN prowadzi nabór na staże naukowe dla studentów III, IV, i V roku kierunków ścisłych. Uczestniczy programu skupią się na rozwiązywaniu aktualnych problemów naukowych pod kierunkiem pracowników CFT PAN, a za swoją pracę otrzymają wynagrodzenia.

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN prowadzi badania naukowe w zakresie klasycznej i kwantowej teorii pola, klasycznego i kwantowego chaosu, informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej zimnych gazów atomowych i molekuł, fizyki ciała stałego oraz zjawisk kosmicznych w różnych skalach czasowych.

  Obecnie trwa nabór do prac przy dwóch projektach - "Zbadanie statystycznych własności doskonałego gazu Bosego w obecności wiru" i "Zastosowanie algorytmu Vidala do kwantowego opisu chłodzenia i kondensacjiw 1D". Opiekunem obu tematów jest prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski (adres e-mail: [email protected]).

  Osoby zainteresowane podjęciem miesięcznego stażu (z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy) są proszone o kontakt z sekretariatem Centrum - pod numerem telefonu: (22) 847 09 20 - lub bezpośrednio z opiekunem.

  Do sekretariatu CFT PAN mogą się również zgłaszać osoby chcące rozpocząć współpracę z instytutem w innych dziedzinach niż wymienione w propozycjach stażów. Zainteresowani powinni się kontaktować bezpośrednio z pracownikami naukowymi Centrum.

  Ich lista znajduje się pod adresem: http://www.cft.edu.pl/p_view/index.php.

  PAP - Nauka w Polsce, Jan Pomierny

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej). Iwo Białynicki-Birula (ur. 14 czerwca 1933 r. w Warszawie) – polski fizyk teoretyk, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

  Marek Żukowski (ur. 11 grudnia 1952) – profesor zwyczajny fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim, specjalista od zagadnień związanych z podstawami mechaniki kwantowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi twierdzenia Bella i interferometrii kwantowej. Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych. W roku 2011 został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna za wyjątkowy wkład w upowszechnianie wiedzy astronomicznej oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom polskich szkół prowadzenie własnych regularnych obserwacji astronomicznych w ramach programu „Hands-On Universe”. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN od 2006, aktywny w Khan Academy.

  Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu. NORDITA – Skandynawski Instytut Fizyki Teoretycznej (ang. Nordic Institute for Theoretical Physics) – organizacja międzynarodowa zajmująca się badaniami w dziedzinie fizyki teoretycznej. Założona w roku 1957 w Kopenhadze przez prof. Nielsa Bohra i szwedzkiego ministra Torstena Gustafsona. Na jesieni 2006 przeniesiona do ośrodka uniwersyteckiego Alba Nova w Sztokholmie.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów. Zakaz klonowania – w mechanice kwantowej, to teoria zabraniająca tworzenia identycznych kopii nieznanego stanu kwantowego. Została zaproponowana przez Williama Woottersa, Wojciecha Żurka oraz Dennisa Dieksa w 1982 roku i ma ogromne znaczenie dla teorii mechaniki kwantowej oraz informatyki kwantowej.

  Marek Karol Czachor (ur. 30 marca 1960 w Słupsku) – współczesny polski naukowiec, doktor habilitowany nauk fizycznych ze specjalnością fizyka teoretyczna, profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Syn Ewy Kubasiewicz.

  Kwantowanie, kwantyzacja — konstrukcja pozwalająca na przejście z klasycznej teorii pola do kwantowej teorii pola. Kwantowanie jest uogólnieniem konstrukcji stosowanej przy przejściu z mechaniki klasycznej do mechaniki kwantowej.

  Wiesław Stefan Wasilewski (ur. 1937) – fizyk specjalizujący się w dziedzinach fizyki ciała stałego oraz fizyki przejść fazowych, profesor. Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

  Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne - centrum badawczo-dydaktyczne przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 (na Kampusie Morasko). Służy także innym uczelniom z terenu Poznania: Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Poznańskiej. Działa we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i dwudziestoma instytucjami naukowymi z całego świata. Centrum POISK (Центр «ПОИСК») jest oświatową i badawczą organizacją założoną w 2004 roku na Uniwersytecie Sankt-Petersburgskim (Rosja). Głównym celem Centrum jest zafascynowanie uczniów i studentów prowadzeniem samodzielnych badań naukowych.

  Dodano: 19.04.2010. 03:20  


  Najnowsze