• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Syndrom chorego budynku - winne tworzywa sztuczne

  26.09.2009. 14:52
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Według naukowców, utrzymujące się we wnętrzach nowoczesnych budynków podwyższone stężenie 2-etylo-1-heksanolu (2E1H) może wywoływać różnorakie objawy chorobowe określane jako syndrom chorego budynku. Najnowsze dane opublikowane w "Journal of Environmental Monitoring" wskazują, że 2E1H najprawdopodobniej wydobywa się z materiałów wykończeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - już w 1984 roku - 30 proc. nowo wybudowanych oraz odnowionych budynków wywoływało u osób w nich przebywających syndrom chorego budynku SBS (ang. sick building syndrome).
  SBS to zespół objawów chorobowych, takich jak: bóle i zawroty głowy, omdlenia, mdłości, objawy przemęczenia, podrażnienie błon śluzowych oraz utrudnione oddychanie, które mogą pojawić się u osób długo przebywających lub mieszkających w nowoczesnych budynkach.

  Dotychczas syndrom chorego budynku łączony był np. z brakiem świeżego powietrza (co wynikało z niewłaściwie zaprojektowanego systemu wentylacyjnego), obecnością mikroorganizmów w powietrzu (wadliwa klimatyzacja) czy zanieczyszczonym powietrzem, które wnikało do budynków z zatłoczonych miejskich ulic.

  Najnowsze wynik badań przeprowadzonych przez japońskich naukowców z Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya City Public Health Research Institute, Aichi Medical University School of Medicine oraz Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences sugerują, że za część objawów SBS mogą być odpowiedzialne lotne substancje chemiczne VOCs (ang. volatile organic compounds) - m.in. 2-etylo-1-heksanol, które wydobywają się z niektórych tworzyw sztucznych, użytych przy wykończeniu wnętrz.

  Naukowcy przez kilka lat (od 2004 do 2007 roku) monitorowali poziom 2-etylo-1-heksanolu w 67 pomieszczeniach 56 budynków w Nagoya (Japonia). W ten sposób chcieli określić sezonowe wahania stężenia 2E1H.

  Dzięki tak dokładnym badaniom, udało się odkryć, że w monitorowanych pomieszczeniach stężenie 2-etylo-1-heksanolu przez cały rok utrzymuje się na podwyższonym poziomie, jednak w pewnym stopniu ulega sezonowym wahaniom osiągając wyższe wartości w lecie (55.4 ug/m3), a niższe w zimie (13.7 ug/m3).

  Według japońskich naukowców, 2E1H jest obecny w budynkach, dzięki procesowi "starzenia się" niektórych tworzyw sztucznych (np. materiałów wykończeniowych wykonanych z polichlorku winylu), które rozpadając się wydzielają do atmosfery lotne organiczne związki chemiczne (VOCs). Z czasem stężenie 2EH1 ulega obniżeniu, jednakże każdego roku w okresie letnim (podwyższona temperatura powietrza) ilość zawartego w atmosferze 2-etylo-1-heksanolu jest wyższa niż w zimie.

  Jak twierdzą badacze, zakończone niedawno badania pokazują jak ważne dla zdrowia jest odpowiednie dobranie materiałów wykończeniowych tworzących wewnętrzną przestrzeń zarówno budynków biurowych, jak i mieszkalnych. To właśnie prawdopodobnie od jakości użytych materiałów będzie zależeć samopoczucie osób długotrwale przebywających w danych pomieszczeniach.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Syndrom chorych budynków (SBS - z angielskiego Sick building syndrome) kombinacja dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje). Dźwig przyścienny (budowlany), wyciąg masztowy - dźwig stosowany najczęściej w budownictwie w czasie prac wykończeniowych, gdy główna struktura budynku lub jej część już istnieje. Dźwig przyścienny montowany jest do fasady budynku i służy do transportowania osób i materiałów. Po zakończeniu budowy dźwig jest demontowany.
  Dźwig przyścienny składa się z pionowej struktury kratownicowej zwanej masztem lub wieżą, platformy lub kabiny transportowej oraz z napędu. New York University School of Medicine – jedna ze szkół wyższych stanowiących część New York University. Powstała w 1841 roku jako University Medical College.

  Kompleks budynków Biprostal – zespół budynków usytuowany w Krakowie u zbiegu ul. Królewskiej i Al. Kijowskiej (dzielnica Krowodrza) należący do firmy inżynieryjno-konsultingowej Biprostal SA oraz "Koksoprojekt Sp. z o.o.". Zespół składa się z czterech obiektów: wysokiego budynku biurowego (14 pięter), niskiego budynku biurowego (6 pięter), budynku wielofunkcyjnego (2 piętra) oraz parterowego budynku mieszczącego garaże. City University of New York (CUNY; wym. kjuni) – system uczelni miejskich w Nowym Jorku. Jest to największy tego typu system w Stanach Zjednoczonych, liczący 23 instytucje, w tym: 11 czteroletnich uczelni, 7 dwuletnich oraz William E. Macaulay Honors College, centrum doktoranckie Graduate School and University Center, Szkoła Prawnicza City University of New York School of Law, Szkoła Dziennikarstwa CUNY Graduate School of Journalism i Szkołą Biomedyczną Sophie Davis School of Biomedical Education. Ponad 260.000 uczniów uczęszcza na cały lub półetatu, kolejne 273.000 osób to studenci zaoczni lub kursanci uczęszczający do instytucji rozsypanych po pięciu dzielnicach Nowego Jorku. Administracja uczelni znajduje się w Yorkville, na Manhattanie.

  M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie. Syndrom poaborcyjny (spotykana jest także nazwa syndrom postaborcyjny) – pojęcie używane w debatach nad tematyką aborcji odnoszące się do objawów psychiatrycznych występujących, według niektórych źródeł, u kobiet które poddały się zabiegowi aborcji. Postulujący istnienie tego zespołu uważają, że syndrom poaborcyjny dotyka też ojca abortowanego dziecka, lub też żyjące dzieci kobiety ciężarnej. W medycynie nie używa się w sensie ścisłym pojęcia zespołu poaborcyjnego i nie jest on powszechnie rozpoznawany przez psychiatrów. Część naukowców postuluje uznanie syndromu postaborcyjnego za jeden z typów zespołu stresu pourazowego

  Lista najwyższych budynków w Singapurze: Singapur jest jednym ze światowych centrów handlu i finansów. Jego śródmieście pełne jest wysokich gmachów, zarówno biurowych jak i mieszkalnych, ze względu na małą ilość gruntów pod budowę. Jednak powyżej 150 metrów mają praktycznie jedynie budynki biurowe. Najwyższy mieszkalny ma 120 metrów wysokości. Obecnie aż 9 wieżowców wznosi się ponad 200 metrów. Ponad 100 metrów natomiast ma około 90 budynków. Lista budynków które można uznać za wieżowce liczy obecnie 43 pozycje. W budowie obecnie jest jednak jeszcze 11 budynków które po ukończeniu ich budowy znajdą się na tej liście. Żaden jednak nie przewyższy trójki najwyższych (są tej samej wysokości). Zaczęły one tu powstawać w latach 70. Zbiegiem lat powstawało ich tutaj coraz więcej, a proces ten trwa do dziś. Z tą różnicą, że obecnie wszystkie budynki, które są w trakcie budowy, będą wieżowcami mieszkalnymi. A Marina Bay Tower, stanie się jednym z wyższych budynków mieszkalnych na świecie. Tapeta – materiał do obicia ścian wnętrza mieszkalnego, wykonany z papieru, tkaniny, skóry lub tworzyw sztucznych. Współcześnie ozdobne, naklejane wykończenie ściany wewnętrznej budynku, najczęściej wykonane z papieru z nadrukowanym lub wytłoczonym wzorem, sprzedawane w rolkach (standardowo pasek tapety ma 53 cm szerokości i ok. 10 m długości).

  Ewidencja gruntów i budynków – w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie określa m.in:

  Plastyfikacja (zmiękczanie) tworzyw sztucznych polega na domieszkowaniu polimerów będących głównym składnikiem tych tworzyw różnego rodzaju substancjami, które nadają im elastyczność, powodują że są mniej kruche i obniżają temperaturę ich zeszklenia.

  Lotne związki organiczne, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) – grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności:

  Dodano: 26.09.2009. 14:52  


  Najnowsze