• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa druga tura głosowania na nazwy dla polskich satelitów

  18.08.2010. 01:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pan Twardowski, Heweliusz, Lem czy Ary Sternfeld - którymi spośród tych nazw zostaną ochrzczone dwa pierwsze polskie satelity? Ostatecznego wyboru dokonają internauci. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało na swojej stronie internetowej dodatkową turę głosowania na imiona satelitów. Internetowe głosowanie trwa do końca września.

  Druga tura została zarządzona ze względu na podejrzenie sfałszowania wyników głosowania przez boty, czyli programy, które mogły automatycznie oddawać głosy na wybrane propozycje. Z tego powodu w drugiej turze głosowania wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed internetowym oszustwem.

  Kim są postacie, których imiona można wybrać polskim satelitom? Jan Heweliusz był XVII-wiecznym gdańskim astronautą, Ary Sternfeld - polskiego pochodzenia pionierem kosmologii, który m.in. obliczał orbity rakiet i satelitów, Stanisław Lem to słynny autor powieści science-fiction, a pan Twardowski, według legendy, do dziś żyje na Księżycu. W pierwszej turze głosowania internauci oprócz powyższych imion, mieli jeszcze do wyboru nazwy: Kopernik, Poloniae Uniwersum, Poloniae Aquila i Poloniae Eae.

  Pierwszy polski satelita - nazwany imieniem, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów - zostanie wystrzelony na orbitę w 2011 roku. Drugi satelita trafi na orbitę w roku 2013 i będzie nosił imię, które zajmie w głosowaniu drugie miejsce. Oba satelity są częścią programu Brite.pl.

  Akronim BRITE pochodzi od angielskiej nazwy międzynarodowego projektu, w ramach którego powstanie statek - "BRIght Target Explorer Constellation".

  Zadaniem satelitów będzie prowadzenie obserwacji 286 najjaśniejszych gwiazd galaktyki. Ich wyniesienie na orbitę nastąpi z kosmodromu Sriharikota w Indiach. Na realizację projektu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 14,2 mln zł i - jak informuje na swojej stronie internetowej - jest to pierwszy od 1989 r. duży grant badawczy w dziedzinie astronomii i badań kosmicznych.

  Satelity zostaną wybudowane w Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN we współpracy z Uniwersytetem w Wiedniu, Politechniką w Grazu, Uniwersytetem w Toronto oraz Uniwersytetem w Montrealu.

  Swój głos można oddać pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/na-skroty/ankieta-polski-satelita/

  LT

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lem − pierwszy naukowy sztuczny satelita w całości zbudowany (ściślej: zintegrowany) w Polsce; część międzynarodowej konstelacji satelitów astronomicznych BRITE. Nazwa „Lem” pochodzi od nazwiska pisarza Stanisława Lema . We wrześniu 2012 roku nieoficjalnie zapowiadano wystrzelenie satelity w roku 2013 z kosmodromu Dombarowskij na rakiecie Dniepr, wraz z satelitami Dubai-Sat 2 i STSAT-3. W 2012 roku pojawiła się też oficjalna informacja, według której planowany termin wyniesienia satelity na orbitę to II kwartał 2013. Prezydent Republiki jest głową Państwa Estońskiego. Prezydenta Republiki wybiera Riigikogu lub kolegium wyborców. Prawo do zgłaszania kandydata na urząd Prezydenta Republiki ma nie mniej niż jedna piąta członków Riigikogu. Na kandydata na urząd Prezydenta Republiki może być zgłoszona osoba, która uzyskała prawa obywatelskie Estonii z mocy urodzenia i ukończyła 40 lat. Prezydenta Republiki wybiera się w głosowaniu tajnym. Każdy członek Riigikogu ma jeden głos. Za wybranego uważa się kandydata, za którym głosowała większość dwóch trzecich członków Riigikogu. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, to następnego dnia przeprowadza się nową turę głosowania. Przed drugą turą głosowania dokonuje się ponownego zgłaszania kandydatów. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów, to tego samego dnia przeprowadza się trzecią turę głosowania, w której występują dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli Prezydent Republiki nie zostanie wybrany i w trzeciej turze głosowania, to Przewodniczący Riigikogu zwołuje w ciągu miesiąca kolegium wyborców w celu wybrania Prezydenta Republiki. Kolegium wyborców składa się z członków Riigikogu i przedstawicieli rad samorządów lokalnych. Każda rada samorządu lokalnego wybiera do kolegium wyborców co najmniej jednego przedstawiciela, który musi być obywatelem Estonii. Riigikogu przedstawia kolegium wyborców dwóch kandydatów na urząd prezydenta, którzy otrzymali największą liczbę głosów w Riigikogu. Prawo zgłaszania kandydata na urząd prezydenta ma także co najmniej dwudziestu jeden członków kolegium wyborczego. Kolegium wyborców wybiera Prezydenta Republiki większością głosów swych członków biorących udział w głosowaniu. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie zostanie wybrany, to tego samego dnia przeprowadza się drugą turę głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Prezydenta Republiki wybiera się na pięć lat. Nikt nie może zostać wybranym na urząd Prezydenta Republiki więcej niż na dwie kolejne kadencje. Wybory zwyczajne Prezydenta Republiki przeprowadza się nie wcześniej niż na sześćdziesiąt i nie później niż na dziesięć dni przed upływem kadencji Prezydenta Republiki. Prezydent Republiki obejmując urząd składa przed Riigikogu następującą przysięgę narodowi Estonii: "Obejmując urząd Prezydenta Republiki, ja (imię i nazwisko) uroczyście ślubuję, że będę niezłomnie bronić Konstytucji i prawa Republiki Estońskiej, że będę sprawiedliwie i bezstronnie korzystać z danej mi władzy, że będę wiernie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dokładając wszystkich swych sił i umiejętności dla dobra narodu Estonii i Republiki Estońskiej". Dyskusja Wikipedii:Głosowania/Głosowanie nad progiem głosowania nad zasadami blokowania: A może zaczniemy jeszcze głosować nad sposobem obliczania głosów w głosowaniu nad progiem głosowania nad zasadami? Ale wtedy też będzie trzeba przegłosować zasady głosowania. Czy nie popadamy przypadkiem w paranoję? Morg (dyskusja) 14:30, 11 paź 2011 (CEST)

  Pikosatelita, pico-satelita, picosat – rodzaj miniaturowego sztucznego satelity. Typ urządzeń o wadze od 0,1 do 1 kg. Do tej kategorii zalicza się również satelity określane jako CubeSat, czyli urządzenia w formie sześcianu o pojemności 1 decymetra sześciennego i wadze około 1 kg. Pikosatelitami są np.: chiński satelita technologiczny Zheda Pixing 1, amerykański satelita Hermes, wietnamski satelita edukacyjny F-1, czy zaprojektowany i zbudowany w Polsce, w ramach współpracy studentów Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PANPW-Sat. Eutelsat 10A – satelita telekomunikacyjny wyniesiony na orbitę 3 kwietnia 2009, należący do konsorcjum Eutelsat. Pierwotnie nosił nazwę Eutelsat W2A i jest następcą satelity Eutelsat W1, wystrzelonego 6 września 2000. W roku 2005 wystąpiły poważne problemy z transmisją tego satelity i wiele programów zostało wtedy z niego wycofanych.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Dyskusja Wikipedii:Kawiarenka/Dyskusje i głosowania: Jednym z mechanizmów działania i współpracy Wikipedystów są głosowania. Istnieją głosowania stałe, które są wyrażeniem zgody społecznej na wyróżnienie jakiegoś artykułu, grafiki, usunięciu materiałów, które nie spełniają oczekiwań encyklopedii lub są wyrazem zaufania do któregoś z członków społeczności, któremu udziela się uprawnień administracyjnych. Poppy (satelita) – nazwa serii amerykańskich satelitów wywiadowczych używanych przez Narodowe Biuro Rozpoznania (NRO) w celu dostarczania informacji uzyskanych w wyniku wywiadu elektronicznego (ang. ELINT – Electronic Intelligence). Satelity te były bezpośrednimi następcami serii GRAB – pierwszych amerykańskich satelitów wywiadu elektronicznego, i podobnie jak poprzednicy zbierały dane o parametrach pracy radzieckich radarów obrony powietrznej i antybalistycznej. Satelity Poppy często przenosiły cywilne eksperymenty badawcze i oficjalnie nosiły ich nazwy, co miało posłużyć zakamuflowaniu ich prawdziwej misji. Program Poppy został odtajniony w 2005 roku. Satelity zaprojektowało i zbudowało Naval Research Laboratory.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Ta dyskusja poprzedzająca głosowanie już się zakończyła. Obecnie trwa głosowanie na stronie Wikipedia:Głosowania/Barwy Rzeczypospolitej Polskiej w artykułach

  Intelsat 4 – satelita telekomunikacyjny należący do operatora Intelsat, międzynarodowego giganta w tej dziedzinie, który od 1965 roku wyniósł na orbitę przeszło 70 satelitów. Pierwotnie nazywał się PanAmSat 4 (PAS-4). Na początku 2007 operator PanAmSat został przejęty przez konsorcjum Intelsat. Small Astronomy Satellite 2 (pol. Mały Satelita Astronomiczny 2, inne nazwy: SAS-2, SAS B, Explorer 48) – sztuczny satelita NASA należący do programu Explorer, drugi z serii małych satelitów do badań astronomicznych. Statek dostarczył pierwszych szczegółowych informacji o niebie w zakresie gamma. W trakcie trwającej około pół roku misji naukowej zbadano ok. 55% nieba, w tym większość płaszczyzny dysku Galaktyki.

  Dodano: 18.08.2010. 01:17  


  Najnowsze