• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Umowa o współpracy CERN i Politechniki Krakowskiej

  13.06.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Umowę o współpracy podpisały w piątek Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oraz Politechnika Krakowska. Dotyczy ona usprawnień Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz pomocy przy pracach badawczo-rozwojowych związanymi z projektami nowej fizyki.  Prorektor ds. nauki PK prof. Jan Kazior przypomniał, że naukowcy z krakowskiej uczelni współuczestniczyli w tworzeniu największego projektu CERN - Wielkiego Zderzacza Hadronów. "Udana współpraca owocuje zawarciem porozumienia, które rozszerzy jeszcze pole wspólnych prac badawczych, projektów edukacyjnych i naukowych" - zaznaczył.

  Według władz krakowskiej politechniki, jest ona jedną z pierwszych uczelni w Polsce, które zostały wyróżnione zaproszeniem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych do zawarcia tak szerokiego porozumienia. Dotąd polskie uczelnie współuczestniczyły tylko w pojedynczych zadaniach, wskazanych przez CERN.

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych zaproponowała Politechnice współpracę w zakresie eksploatacji i przyszłych usprawnień Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz przy pracach badawczo-rozwojowych związanymi z projektami nowej fizyki. CERN będzie potrzebowała wsparcia naukowego wykwalifikowanych fizyków, inżynierów i techników w zakresie projektowania, optymalizacji, testowania i kontroli jakości elementów i systemów akceleratora.

  Pełnomocnik dyrektora generalnego CERN dr Tadeusz Kurtyka zaznaczył, że podpisana umowa jest z jednej strony podkreśleniem i zamknięciem okresu 20-letniej współpracy, podczas której PK miała duży wkład w konstrukcję Wielkiego Zderzacza Hadronów a z drugiej strony rozszerza ją na całą krakowską uczelnię. Do tej pory z CERN współpracował przede wszystkim Wydział Mechaniczny.

  "Teraz umowa jest szersza obejmuje cała uczelnie i mamy nadzieję, że włączą się też inni specjaliści" - podkreślił dr Kurtyka.

  Według niego, Wielki Zderzacz Hadronów działa obecnie bardzo sprawnie. Efekty jego pracy badają teraz fizycy, którzy skupiają się na analizie jak największej liczby zderzeń cząstek elementarnych.

  "To służy akumulowaniu dostatecznie dużej statystyki, żeby można było powiedzieć, że przeszukany obszar energii zawiera nowe elementy, cząstki, odkrycia czy też nie" - wyjaśnił przedstawiciel CERN.      RGR

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstekWielki Zderzacz Hadronów. Akcelerator zderzeniowy - urządzenie rozpędzające cząstki elementarne w przeciwnych kierunkach w dwóch tunelach, by zderzyły się i zużyły prawie całą porcję energii kinetycznej na wytworzenie nowych cząstek. Do najważniejszych działających należy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN. TOTEM (ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

  ALICE (ang. A Large Ion Collider Experiment) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). LHCb (skrót ang. "Large Hadron Collider beauty") – detektor cząstek elementarnych przy genewskim Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN.

  CMS (ang. Compact Muon Solenoid) – detektor przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który posłuży m.in. do obserwacji mionów. EuCARD (European Coordination for Accelerator Research & Development) jest projektem współfinansowanym przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej. Rozpoczął się 1 kwietnia 2009, obejmuje 37 partnerów z całej Europy, i jest koordynowany przez CERN.

  [email protected] - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie. Lista dyrektorów generalnych CERN: Dyrektorzy generalni CERN wybierani są na 5 lat. Okres ich urzędowania zaczyna się 1 stycznia. W latach 70 CERN posiadał dwóch dwóch współdyrektorów generalnych.

  Bozon Higgsa (higson) – cząstka elementarna, której istnienie jest postulowane przez model standardowy, nazwana nazwiskiem Petera Higgsa. 4 lipca 2012 ogłoszone zostało odkrycie nowej cząstki elementarnej przez eksperymenty ATLAS i CMS, prowadzone przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERNie. Wyniki ogłoszone 4 lipca zostały potwierdzone przez rezultaty kolejnych eksperymentów, publikowane w ciągu następnego roku. Masa odkrytej cząstki, wykrycie jej w oczekiwanych kanałach rozpadu oraz jej właściwości stanowiły mocne potwierdzenie, że jest to długo poszukiwany bozon Higgsa. W kwietniu zespoły pracujące przy detektorach CMS i ATLAS ostatecznie stwierdziły, że cząstka ta jest bozonem Higgsa.

  ROOT - obiektowy szkielet aplikacji (ang. framework) wspomagający pisanie programów do analizy danych. Powstał w 1994 roku w laboratorium CERN na potrzeby analizy danych fizyki wysokich energii i jest od tego czasu stale rozwijany. ROOT zawiera:

  Robert Cailliau (ur. 26 stycznia 1947) – belgijski programista, współtwórca usługi WWW. W 1974 roku rozpoczął pracę w CERN. Jacek Prentki (ur. w 1920 roku w Lyonie, zm. 29 listopada 2009 roku w Genewie) - fizyk teoretyczny, badacz fizyki cząstek elementarnych, współzałożyciel Departamentu Fizyki Teoretycznej CERN, profesor Collège de France.

  DESY (skrót od Deutsches Elektronen-Synchrotron – Niemiecki Synchrotron Elektronowy) – laboratorium fizyki i ośrodek badawczy zlokalizowane w Hamburgu. Także nazwa jednego z akceleratorów wybudowanych w tym laboratorium. DESY należy do największych europejskich ośrodków naukowych, posiada drugi co do wielkości w Europie (po CERN-ie) akcelerator cząstek. EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) to projekt udostępniania gridu zbudowanego na potrzeby eksperymentu w CERN dla szerszego grona naukowców.

  LEP (z ang. Large Electron Positron Collider, Wielki Zderzacz Elektronowo-Pozytonowy) – akcelerator pracujący w CERN pod Genewą w latach 1989-2000. Znajdował się on w tunelu o obwodzie 27 km. Akcelerator po wybudowaniu w 1989 roku potrafił rozpędzić elektrony do energii 45 GeV, a pod koniec swojego działania do 104,6 GeV. Les Horribles Cernettes – szwajcarski kabaretowy zespół muzyczny składający się z czterech wokalistek (Angela Higney, Michele de Gennaro, Colette Marx-Nielsen i Lynn Veronneau), działający przy genewskim ośrodku naukowo-badawczym CERN. Zespół śpiewał piosenki m.in. o atomach, informatykach i wysyłaniu walentynek faksem.Girlsband jest obiektem pierwszego zdjęcia, które zostało opublikowane w Internecie..

  Dodano: 13.06.2011. 00:33  


  Najnowsze