• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne spotkanie w Warszawie nt. systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej

  01.09.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  29 września w Warszawie odbędzie się seminarium dotyczące systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej. Konferencja jest jednym ze spotkań dotyczących strategicznych celów Unii Europejskiej, które Polska organizuje podczas swojej prezydencji.

  Spotkanie przygotowuje Ministerstwo Gospodarki (MG) oraz Komisja Europejska (KE) i Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency - ESA).

   

  W zapowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej seminarium (http://www.ssawarsaw.pl) organizatorzy zwracają uwagę na istotny fragment jednego z komunikatów KE, którym można przeczytać, że "infrastruktura kosmiczna jest infrastrukturą krytyczną, która ma wpływ na bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli".

  "Infrastruktura ta musi być chroniona przed zagrożeniami stwarzanymi przez śmieci kosmiczne czy promieniowanie słoneczne. Należy rozwijać istniejący potencjał ochronny państw członkowskich, tak aby powstał niezawodny europejski system informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej" - głosi komunikat KE.

  Obecnie w zapoczątkowanych przez KE i ESA pracach nad systemem bierze udział wielu naukowców i inżynierów, a także przedstawiciele różnych cywilnych i wojskowych sektorów, dla których informacja o sytuacji w przestrzeni kosmicznej może mieć kluczowe znaczenie. W prace zaangażowani są również członkowie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz przedstawiciele Europejskiej Agencji Obrony.

  Podczas spotkania w Warszawie reprezentanci KE, ESA oraz państw członkowskich mają wymienić poglądy na temat dotychczasowych prac nad stworzeniem systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness system) oraz zaprezentować wizje dalszych działań w tym obszarze.

  Rejestracja na konferencję jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej seminarium.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  ast/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku. Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r. Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.

  Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat." ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących:

  Alfabetyczna lista astronautów i kosmonautów: Lista zawiera nazwiska wszystkich astronautów i kosmonautów, którzy uczestniczyli w locie kosmicznym, bądź wystartowali do lotu w kosmos. Dane dotyczące aktywności astronautów są oficjalnymi informacjami NASA, Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. J. Gagarina, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA)i Japońskiej Agencji Kosmicznej (JAXA).
  Lista zawiera też nazwiska chińskich astronautów biorących udział w programie Shenzhou.
  Wyjątkowo uzupełniono ją o astronautów: Double Star – pierwsza wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, której celem było badanie przy użyciu dwóch chińskich satelitów Tan Ce (pol. badacz) magnetosfery Ziemi (w tym jej ogona magnetycznego) oraz wpływu oddziaływania Słońca na naszą planetę.

  Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs) - instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie przestrzeni kosmicznej. Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points).

  Kanadyjska Agencja Kosmiczna, ang. Canadian Space Agency (CSA), fr. Agence spatiale canadienne (ASC) – rządowa instytucja odpowiedzialna za finansowanie, koordynowanie i nadzorowanie kanadyjskiego udziału w badaniach przestrzeni kosmicznej. Podlega ministerstwu przemysłu.

  System informacji przestrzennej - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.

  SOHO (ang. Solar and Heliospheric Observatory) – projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

  Dodano: 01.09.2011. 00:04  


  Najnowsze