• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Urania - w pełnym kolorze

  15.02.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Popularnonaukowe czasopismo astronomiczne "Urania - Postępy Astronomii" przeszło wielką zmianę. Najnowszy numer 1/2012 ukazał się w pełnym kolorze. Redakcja zapowiada też dalsze zmiany w czasopiśmie.

  Do tej pory "Urania" miała jedynie kolorową okładkę i wkładkę w środku numeru, a pozostała część była czarno-biała.

  Wśród głównych artykułów numeru znajdziemy przedstawienie przejścia Wenus na tle tarczy Słońca, które nastąpi 6 czerwca 2012 roku. Jest to rzadkie zjawisko astronomiczne i ostatnia szansa na jego obejrzenie, bowiem po raz kolejny będzie widoczne dopiero za 105 lat (w 2117 roku), a z terenu Polski jeszcze później, bo w 2247 roku.

  Kolejnym tematem jest dalszy ciąg historii badań komet za pomocą sond kosmicznych, a w trzecim artykule możemy poznać spektakularny układ kontaktowy V1309 Scorpii. W dalszej części znajdziemy artykuły poświęcone Astrobazom, testom sprzętu astronomicznego, teksty historyczne oraz kalendarz astronomiczny.

  "Numer w pełnym kolorze to pierwsza z istotnych zmian w +Uranii+, które dostrzegą nasi czytelnicy. Przekształceniu ulegnie także witryna internetowa, a po zapoznaniu się z opiniami czytelników, dokonamy też modyfikacji działów i układu czasopisma" - powiedział PAP dr hab. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny "Uranii - Postępów Astronomii".

  Czasopismo jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA). Ukazuje się w nakładzie 2500 egzemplarzy.

  Witryna internetowa czasopisma ma adres http://urania.pta.edu.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii. Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne Postępy Astronomii – kwartalnik powstały w 1953 roku z inicjatywy Stefana Piotrowskiego jako czasopismo dla profesjonalnych astronomów polskich. Wydawcą pisma było Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pismo miało na celu zamieszczanie prac badawczych (w języku polskim) oraz prac o charakterze przeglądowym.

  Tranzyt Wenus na tle Słońca 5/6 czerwca 2012 – zjawisko astronomiczne tranzytu planety Wenus na tle tarczy słonecznej, jakie można było obserwować na półkuli zachodniej we wtorek 5 czerwca, a na wschodniej w środę 6 czerwca 2012 r. Było to drugie i ostatnie takie zjawisko w XXI wieku, po przejściu Wenus na tle Słońca w 2004 roku, następne nastąpi w roku 2117. (30) Urania – planetoida z pasa głównego planetoid okrążająca Słońce w ciągu 3 lat i 233 dni w średniej odległości 2,37 j.a. Została odkryta 22 lipca 1854 roku w Londynie przez Johna Hinda. Nazwa pochodzi od Uranii (jej imię oznacza Niebiańska), która była muzą astronomii w mitologii greckiej.

  Kant-Studien – czasopismo filozoficzne, specjalnie poświęcone filozofii Immanuela Kanta. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym (od 1897 do 1922 roku) czasopisma był Hans Vaihinger. Obecnie wydawane jest jako kwartalnik przez Niemieckie Towarzystwo Kantowskie. W czasopiśmie publikowane są artykuły i recenzje w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Zamieszczany jest też dział z ciągle aktualizowaną bibliografią o Kancie. Redakcja znajduje się na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Onomastica – pismo onomastyczne, które najwięcej uwagi poświęca nazewnictwu geograficznemu i osobowemu. Ukazuje się od roku 1957. Czasopismo było wydawane we Wrocławiu do 1991 roku, od 1992 roku wydawane w Krakowie. Od 2002 roku wprowadzono podtytuł.: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. W latach 1956-1975 wychodziły 2 zeszyty rocznie, od 1976 roku ukazuje się 1 zeszyt rocznie. W zawartości Onomastica znajdują się: artykuły, recenzje i przeglądy bibliograficzne. Jest to pierwsze w krajach słowiańskich czasopismo poświęcone wyłącznie onomastyce. Teksty są w różnych językach nowożytnych. Do 2012 roku ukazało się 56 zeszytów.

  Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” – czasopismo popularnonaukowe, wydawane od roku 1994 przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” jako półrocznik. Czasopismo „Salamandra” realizuje cel edukacji ekologicznej podjętej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Publikuje artykuły na temat polskiej flory i fauny. Ukazuje istniejące zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedstawia aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony przyrody. Organizuje różne konkursy, m.in. konkurs fotografii przyrodniczej FOTO-EKO. Redaktor naczelną jest Adriana Bogdanowska.

  Wieża Braniborska w Zielonej Górze – zabytkowa wieża widokowa, a obecnie budynek Instytutu Astronomii im. Jana Keplera (dawniej Centrum Astronomii im. Jana Keplera lub Zielonogórskie Centrum Astronomii) wchodzący w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszczą się w niej także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wybudowana w latach 1859/1860 początkowo była restauracją-winiarnią z wieżą widokową. Mocno zaniedbana, została w 1988 roku gruntownie odrestaurowana. W 2005 roku przebudowano szczyt wieży, zwieńczając ją obrotową kopułą, pod którą umieszczono teleskop.

  Dodano: 15.02.2012. 00:04  


  Najnowsze