• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W piątek w Berlinie rozpocznie się XXX ESOP

  25.08.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 26 do 31 sierpnia w Berlinie odbędzie się XXX Europejskie Sympozjum Przewidywania i Obserwacji Zakryć (ang. European Symposium on Occultation Projects, ESOP). W spotkaniu weźmie udział także znany polski "zakryciowiec", Paweł Maksym.  Podczas konferencji spotkają się astronomowie i amatorzy, którzy metody zakryciowe wykorzystują do pomiarów astrometrycznych, badania atmosfer planet i ich księżyców, badania parametrów fizycznych planetoid, badania obserwowanej średnicy Słońca i śledzenia zmian w ruchu wirowym Ziemi.

  "Na przestrzeni lat konferencja wyrobiła sobie dobrą renomę i stała się spotkaniem ponadeuropejskim. W tym roku gościć na niej będą obserwatorzy zakryć z Ameryki Północnej i Południowej czy Azji, a za pomocą telemostu będą również naukowcy z Australii" - powiedział portalowi Astronomia.pl Paweł Maksym, jedyny Polak, który weźmie udział w XXX ESOP.

  Maksym jest przewodniczącym Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOPiZ PTMA) i europejskim koordynatorem czasopisma "Journal for Occultation Astronomy". Podczas konferencji w Berlinie wygłosi referat pt. "Remote observations of occultation", w którym przedstawi doświadczenia i metody zdalnej obserwacji zjawisk zakryciowych wypracowane w SOPiZ PTMA i Obserwatorium Astronomicznym im. Papieża Sylwestra II w Bukowcu.

  Organizatorem XXX ESOP jest europejska sekcja Międzynarodowego Towarzystwa Rejestracji Momentów Zakryć (ang. International Occultation Timing Association - European Section) i Obserwatorium Astronomiczne Archenhold.

  Poprzednie sympozjum odbyło się w Międzynarodowym Roku Astronomii 2009 w Niepołomicach.

  PAP - Nauka w Polsce

  ast/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach (MOA) – unikatowa placówka tego rodzaju w Polsce, a jedyna w jej południowo-wschodnim rejonie. Głównym jego celem jest popularyzacja i dydaktyka astronomii. Od 2004 Obserwatorium nosi imię Kazimierza Kordylewskiego – krakowskiego astronoma, odkrywcy pyłowych księżyców Ziemi. W obiekcie znajduje się także Planetarium Niepołomice (czynne codziennie dla grup zorganizowanych, dla turystów indywidualnych w soboty). Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Planetologia (nauki planetarne) – interdyscyplinarna dziedzina nauki, wywodząca się z astronomii, zajmująca się badaniem budowy i ewolucji planet, księżyców, oraz mniejszych ciał niebieskich, a także procesów na nich zachodzących. Dzięki rozwojowi badań kosmosu od II połowy XX wieku, w szczególności misjom automatycznych sond kosmicznych, możliwości badania planet Układu Słonecznego nie ograniczają się już do samych obserwacji astronomicznych. Coraz częściej w badaniach planetologicznych wykorzystywane są metody geofizyczne i geologiczne.

  Maksym – imię męskie pochodzenia łacińskiego, utworzone od przymiotnika maximus oznaczający "największy", przydomka Jowisza. Istnieją liczni święci prawosławni i katoliccy o tym imieniu: Maksym Wyznawca, Maksym Grek, Maksym Wołoski, Maksym Gorlicki, Maksym z Riez i wielu innych. Maciej Bielicki (ur. 18 września 1906 w Warszawie, zm. 27 listopada 1988 tamże) – polski astronom, dr hab., wieloletni współpracownik Briana Marsdena. Docent Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wychowawca wielu pokoleń studentów astronomii. Specjalizował się w obliczaniu orbit komet, meteorów i sztucznych satelitów Ziemi. Współtwórca Katalogu orbit komet jednopojawieniowych. Aktywny obserwator nieba, stworzył w Warszawie stację wizualnych obserwacji sztucznych satelitów. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii od 1922 roku.

  Maciej Mazur – kierownik Obserwatorium sejsmologicznego Instytutu Geofizyki PAN na Wawelu, kierownik Obserwatorium sejsmologicznego w Ojcowie. Autor jednego z trzech wydanych w Polsce atlasów nieba. Wieloletni prezes PTMA. W latach (1962-1977) współtwórca MOA w Niepołomicach. Organizator serii ekspedycji astronomicznych na Turbacz (1960-1968). Organizator i kierownik ekspedycji astronomicznej na wielkie całkowite zaćmienie Słońca na Saharę do Nigru (1973). Inicjator serii ekspedycji astronomicznych na Lubomir (1980-2004). Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.

  SECAM - Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) - struktura Kościoła katolickiego w Afryce, powołana do życia w r. 1969 podczas wizyty papieża Pawła VI w Ugandzie. Obejmuje krajowe Konferencje Episkopatów, dziewięć Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów i zgromadzenia hierarchów katolickich obrządków wschodnich obecnych w Afryce. Posiada stałą Radę, składającą się z Przewodniczącego, dwóch Zastępców oraz członków z każdego z Regionalnych Związków Konferencji Episkopatów. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – planetarium, którego oficjalna nazwa w momencie otwarcia brzmiała: Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (LOAiP), zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. Istniało wówczas w Polsce tylko jedno duże Planetarium Śląskie w Chorzowie.

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Wieża Braniborska w Zielonej Górze – zabytkowa wieża widokowa, a obecnie budynek Instytutu Astronomii im. Jana Keplera (dawniej Centrum Astronomii im. Jana Keplera lub Zielonogórskie Centrum Astronomii) wchodzący w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszczą się w niej także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wybudowana w latach 1859/1860 początkowo była restauracją-winiarnią z wieżą widokową. Mocno zaniedbana, została w 1988 roku gruntownie odrestaurowana. W 2005 roku przebudowano szczyt wieży, zwieńczając ją obrotową kopułą, pod którą umieszczono teleskop.

  Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – stowarzyszenie skupiające wszystkich zainteresowanych astronomią – astronomów oraz astronomów amatorów. Siedziba władz mieści się w Krakowie. Krzysztof Goździewski – polski astronom (ur. w 1963 roku w Przasnyszu). Od 1997 roku pracuje w Katedrze Astronomii i Astrofizyki, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się mechaniką nieba, układami planetarnymi, astrofizyką obserwacyjną oraz metodami numerycznymi, obliczeniami w środowiskach wieloprocesorowych, systemem operacyjnym Unix. Opracował metodę GAMP (Genetic Algorithm with MEGNO Penalty), wykorzystującą więzy stabilności w modelowaniu obserwacji wielokrotnych układów planetarnych (np. w odniesieniu do prędkości radialnych, astrometrycznych, chronometrażowych). Brał udział w odkryciach planet pozasłonecznych: HD 160691 e, HD 102272 b, 14 Herculis c oraz weryfikacji systemów planetarnych HD 82943, HD 128311, HD 37124, HD 191760, HR 8799, HU Aquarii, nu Octantis.

  Astrometria (astronomia pozycyjna) – najstarszy dział astronomii zajmujący się pomiarami pozornych położeń i ruchów ciał niebieskich. Dzieli się na astronomię sferyczną, zawierającą matematyczną teorię potrzebną do opisywania ruchów ciał na sferze niebieskiej oraz astronomię praktyczną, obejmującą teorię przyrządów astrometrycznych, metody obserwacji i ich opracowywania. Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

  Dodano: 25.08.2011. 00:04  


  Najnowsze