• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce Międzynarodowy Kongres Ultradźwięków w Gdańsku

  01.09.2011. 14:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjaliści z całego świata, którzy zajmują się ultradźwiękami, spotkają się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 5-9 września w ramach Międzynarodowego Kongresu Ultradźwięków - ICU, zorganizowanego przez Instytut Fizyki Doświadczalnej UG.

  Do Gdańska ma przyjechać ok. 320 uczestników z 37 krajów świata.

  Eksperci przedstawią aktualny stan wiedzy o ultradźwiękach - dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nauki i techniki, która zastosowania ma w wielu gałęziach przemysłu, chemii, biologii i medycyny. Ultradźwięki mogą być wykorzystywane np. w sonochemii (która np. bada procesy chemiczne zachodzące pod wpływem dźwięku), sonografii ultradźwiękowej, nanomechanice ultradźwiękowej, kontroli materiałów i ich obróbce ultradźwiękami, miernictwie ultradźwiękowego w różnych środowiskach i wielu innych, gdzie szeroko wykorzystuje się ten zakres fal sprężystych.

  W programie Kongresu ICU 2011 w Gdańsku znalazły się prezentacje wyników i osiągnięć badań podstawowych, sposobów wytwarzania i odbioru ultradźwięków, ich oddziaływania z falami innego rodzaju a także wielu ich zastosowań.

  Tematy kluczowych referatów plenarnych dotyczą: mikrosonograficznych badań medycznych skóry, bezkontaktowego uruchamiania różnych obiektów w oparciu o ultradźwiękowe technologie dużej mocy, zastosowania zogniskowanych ultradźwięków dużej mocy do niszczenia uszkodzonych tkanek, ultradźwiękowego rozrywania komórek alg, ultradźwiękowej nieniszczącej kontroli obiektów stałych, ultradźwiękowych reakcji piezonuklearnych, akustycznej kawitacji (gwałtownej przemiany z fazy ciekłej do gazowej) w wodzie oceanicznej i manipulacji cząstkami za pomocą akustycznych sił promieniowania.

  Globalna reprezentacja ICU (International Congress on Ultrasonics) powstała w 2005 r. Pierwszy kongres ICU odbył się w Wiedniu w 2007 r., następny w Santiago de Chile - w 2009 r., a kolejny teraz - w Gdańsku.

  Społeczność naukowa zajmująca się ultradźwiękami traktuje spotkania w ramach ICU jako platformę wymiany myśli i wiedzy zawodowej między naukowcami i inżynierami z ośrodków akademickich, przemysłowych oraz innych instytucji i miejsc, w których prowadzi się badania ultradźwiękowe i wykorzystuje ich aplikacje.

  Szczegóły konferencji na stronie: http://icu2011.ug.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fonochemia, sonochemia – dział chemii fizycznej obejmujący całokształt zagadnień dotyczących zastosowania ultradźwięków (i ewentualnie krótszych fal głosowych) w chemii. Fonochemia opisuje reakcje chemiczne inicjowane, katalizowane lub modyfikowane ultradźwiękami i efekty mechaniczne działania tych fal na środowisko. Nauka ta obejmuje również niezwykle ważne dla badań struktury zagadnienie zależności niektórych właściwości ultradźwięków od fizykochemicznych własności środowiska. Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680. Zastosowanie ultradźwięków w medycynie – metody diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące ultradźwięki mają szerokie zastosowanie w medycynie. Metody te upowszechniły się od początku lat 70. XX wieku.

  Łaźnia ultradźwiękowa – urządzenie kształtem przypominające wanienkę, za pomocą którego generowane są ultradźwięki. Ultradźwiękowa łaźnia jest niezbędna dla oszczędnego czyszczenia delikatnych części, takich jak sita analityczne, precyzyjne mikrosita, filtry, części szklane i sprzęt laboratoryjny. Jest również niezbędna do przyspieszenia reakcji chemicznych i do dyspergowania zawiesin. Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.

  Przepływomierz ultradźwiękowy – rodzaj przepływomierza, który do pomiaru prędkości przepływu płynu wykorzystuje ultradźwięki. Betonoskop – rodzaj urządzenia, które służy do określania właściwości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej. Podczas badań wykorzystuje się ultradźwięki o częstotliwościach np. 24 kHz, 37 kHz, 54 kHz (jako typowych), oraz 82 kHz i 150 kHz.

  Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) – zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych. Ultrasonografia, USG – nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego (opisanego przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881). Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu)

  Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.

  Leszek Filipczyński (ur. 23 grudnia 1923 w Łodzi, zm. 30 czerwca 2004 w Warszawie) – polski inżynier, profesor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, specjalista akustyki i ultradźwięków. Twórca polskiej ultradźwiękowej diagnostyki medycznej.

  Dodano: 01.09.2011. 14:05  


  Najnowsze