• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXVII Seminarium oraz XI Walne Zgromadzenie PKiM

  31.01.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 25 do 27 lutego w Wyszkowie odbędzie się XXVII Seminarium oraz XI Walne Zgromadzenie Pracowni Komet i Meteorów (PKiM) - informuje Przemysław Żołądek, prezes PKiM.

  Spotkanie odbędzie się w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 52. Seminarium jest znakomitą okazją do nawiązania kontaktu z jedną z najprężniej działających grup obserwatorów meteorów na świecie, jest też okazją do wymiany doświadczeń.

  Tematyka zaplanowanych wykładów jest bardzo różnorodna - dotyczy zarówno problemów teoretycznych związanych z prowadzonymi przez Pracownię badaniami, problemów technicznych związanych z konstrukcją sprzętu, jak też międzynarodowych projektów badawczych, w które Pracownia jest ostatnio zaangażowana.

  W trakcie Walnego Zgromadzenia zostanie podsumowana działalność obecnego zarządu, zostaną też poruszone bieżące sprawy Pracowni. Zgodnie ze statutem PKiM odbędą się wybory zarządu na kolejną 2-letnią kadencję.

  Pracownia zachęca do uczestnictwa zwłaszcza młode, ambitne osoby, które chciałyby ukierunkować swoje astronomiczne zainteresowania w sposób efektywny i niebanalny. Astronomia meteorowa jest dziedziną bardzo otwartą na działania miłośników astronomii - obserwacje zbierane w ujednolicony sposób są w tej dziedzinie od lat wykorzystywane w poważnych analizach i publikacjach. Działalność w PKiM to fascynująca przygoda, którą najprościej rozpocząć przyjeżdżając na najbliższe seminarium.

  Więcej informacji o PKiM i Seminarium można znaleźć na stronie: http://www.pkim.org

  PAP - Nauka w Polsce

  aol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pracownia Komet i Meteorów (PKiM) to organizacja astronomiczna zrzeszająca miłośników astronomii z całej Polski. PKiM zajmuje się badaniem małych ciał Układu Słonecznego, głównie aktywnością rojów metorowych. Prowadzona działalność obejmuje obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne, video oraz radiowe.

  Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Rektor - osoba sprawująca funkcję przełożonego w niższym, bądź wyższym seminarium duchownym. Rektor powoływany jest najczęściej przez biskupa diecezjalnego.

  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, AWSD - seminarium duchowne w Białymstoku, jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Wilnie. Uczelnia została przeniesiona z Wilna do Białegostoku w 1945. ze względu na nakaz władz sowiecko-litewskich dotyczący zamknięcia seminarium. W 1981 rozpoczęto budowę nowego gmachu, a w kolejnych latach dobudowano część rekreacyjną i dydaktyczną. Seminarium wykształciło ponad 460 księży. Seminarium posiada także bibliotekę.

  Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach jest kontynuacją śląskiego seminarium duchownego, które w latach 1921-1980 miało swoją siedzibę w Krakowie.

  Dodano: 31.01.2011. 16:19  


  Najnowsze