• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znamy najlepszych polskich matematyków w dziedzinie kombinatoryki

  11.10.2010. 00:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Bartłomiej Bosek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Andrzej Dudek z Carnegie Mellon University to najlepsi polscy matematycy w dziedzinie kombinatoryki. Podczas "3rd Polish Combinatorial Conference" otrzymali nagrodę "Open Mind", która będzie przyznawana specjalistom w tej właśnie dziedzinie wiedzy. W tym roku wręczono ją po raz pierwszy.

  Nagroda będzie przyznawana co dwa lata i wręczana podczas Polish Combinatorial Conference, organizowanej przez środowisko polskich kombinatoryków przy poparciu czołowych polskich uczelni i Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

  "Nazwaliśmy ją Open Mind, w nawiązaniu do znanego powiedzenia najznamienitszego kombinatoryka XX wieku, Paula Erdosa: +My mind is open+" - czytamy w oświadczeniu organizatorów konferencji.

  Polish Combinatorial Conference odbywająca się co dwa lata w wielkopolskim Będlewie to forum wymiany informacji o ostatnich osiągnięciach w dziedzinie kombinatoryki. Jest również miejscem, w którym młodzi naukowcy zainteresowani matematyką mogą poznać badaczy zarówno tych szeroko znanych jak i będących dopiero na początku swojej kariery.

  "Zaangażowanie młodych i bardzo młodych badaczy, które obserwujemy w ostatnich latach, przyczyniło się do znacznego ożywienia badań kombinatorycznych w naszym kraju" - wyjaśniają pomysłodawcy nagrody. Tłumaczą również, że przyznając tę nagrodę chcą podkreślić kluczową rolę osób na bardzo wczesnym etapie akademickiej kariery w rozwoju polskiej kombinatoryki.

  Pierwszy z nagrodzonych w tym roku, dr Bartłomiej Bosek w 2004 r. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas studiów był stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki otrzymał w 2008 r. również na UJ. Od momentu uzyskania stopnia doktora do dziś pracuje jako asystent w Katedrze Informatyki krakowskiej uczelni. Jest autorem lub współautorem 5 publikacji naukowych.

  Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie przełomowego wyniku w dziedzinie kombinatoryki zbiorów częściowo uporządkowanych.

  Dr Andrzej Dudek uzyskał stopień magistra informatyki w roku 2000 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2008 odbył studia doktoranckie w Emory University w Atlancie zakończone uzyskaniem doktoratu z matematyki. Od 2008 r. pracuje jako profesor wizytujący w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburgu. Jest autorem 15 opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych oraz licznych referatów na międzynarodowych konferencjach.

  Nagrodę "Open Mind" otrzymał za uzyskanie szeregu znakomitych rezultatów w zakresie ekstremalnej kombinatoryki, w szczególności teorii Ramseya.

  Nagrodę "Open Mind" - przyznawaną za wynik lub serię wyników o charakterze kombinatorycznym - może otrzymać osoba mająca polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce. Kandydat do nagrody może mieć najwyżej stopień doktora, jeśli uzyskał go nie wcześniej niż na trzy lata przed przyznaniem nagrody.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) – studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie prowadzone mogą być przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Nemmersa to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe lub kulturalne przez Uniwersytet Northwestern, ustanowione dzięki pośmiertnej darowiźnie byłego profesora Northwestern, Erwina Essera Nemmersa oraz jego brata Frederica. Nagrody z ekonomii i matematyki przyznawane są od 1994 roku co dwa lata. W 2004 roku została ustanowiona trzecia nagroda w dziedzinie muzyki. Wraz ze wzrostem zasobów funduszu nagrody będą oferowane w kolejnych dziedzinach. Laureaci zazwyczaj spędzają 10 tygodni gościnnie oferując wykłady na Uniwersytecie Northwestern w dziedzinie, z której zostali wyróżnieni. Nagroda Gentnera-Kastlera – nagroda przyznawana przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne i Francuskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Nagroda przyznawana jest od 1986 roku. Laureaci otrzymują srebrny medal, certyfikat oraz pieniądze. Nazwa nagrody to nazwiska Wolfganga Gentnera i Alfreda Kastlera.

  Burgdorfer Krimipreis – szwajcarska nagroda literacka w dziedzinie kryminału przyznawana w mieście Burdorf podczas festiwalu literackiego Burgdorfer Krimitage. Wartość nagrody wynosi 5000 franków szwajcarskich. Burgdorfer Krimipreis przyznawana jest co dwa lata. Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu PTA w Gdańsku, który odbył się w dniach od 11 do 14 września 2011 r. Po raz pierwszy nagrodę przyznano podczas zjazdu PTA w Warszawie, który odbył się w dniach 11-14 września 2013 r. Pierwszym laureatem został profesor Martin Rees. Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju.

  Honorowa Nagroda SARP - nagroda przyznawana od 1966 polskim architektom przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, uchodząca często za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności. Równolegle przyznawane są Nagrody Roku za najlepszy budynek. Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta – polska nagroda literacka ustanowiona w 1994 roku przez Związek Rzemiosła Polskiego. Nagroda jest przyznawana we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich; nagroda nosi imię Władysława Reymonta, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1924).

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku.

  Mariusz Parlicki (ur. 31 stycznia 1974 w Radomiu) - polski poeta, prozaik, satyryk, krytyk literacki, eseista. Mariusz Parlicki jest absolwentem Filologii Polskiej - Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1999 roku. W 2005 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki, adiunkt, kierownik Zakładu Zdrowia Rodziny na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładał w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach W latach 1991 - 1993 był redaktorem naczelnym radomskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego Na luzie, oraz w latach 1992- 1993 współpracownikiem "Dziennika Radomskiego". W 1996 roku otrzymał roczne Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie literatury. Od 1994 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Medal Copleya (z ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”. Przyznawana każdego roku od 1731 roku. Nazwa nagrody pochodzi od jednego z członków Towarzystwa Królewskiego w Londynie – Godfrey Copley, zamożnego ziemianina, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów szterlingów. Lista nagród: Lista obejmuje wybrane nagrody przyznawane periodycznie lub sporadycznie za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Nagroda może być honorowa lub nieść z sobą korzyści finansowe.

  Dodano: 11.10.2010. 00:06  


  Najnowsze