• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Znikająca postać

  22.06.2011. 18:43
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  Siedzisz w swoim pokoju. Nie ma w nim nikogo prócz ciebie, czujesz się bezpiecznie " w końcu wszystkie drzwi i okna są dobrze zamknięte. Twoją uwagę zwraca jednak COŚ " zupełnie realne i prawdziwe. Prawdziwe tak, jak twoje przebywanie w zamkniętym pokoju. Trudno powiedzieć czy to jest istota, jej fragment, czy coś zupełnie innego. Pewne jest jedno, to COŚ było w twoim pokoju i nie są to żadne halucynacje. Pojawiło się na chwilę i znikło.

  Sprawdzenie wszystkich ścian i okien nie przynosi żadnego odkrycia...

  Aby wyjaśnić jedno z możliwych rozwiązań tej zagadki, muszę się odnieść do matematycznego pojęcia " wymiaru. Nie potrzeba nam formalnej definicji, wystarczy dobrze skalibrowana intuicja.

  Co to znaczy, że coś jest trójwymiarowe?

  Na potrzeby naszych przemyśleń przyjmiemy, że element jest trójwymiarowy, jeśli zmieści się w całości w przestrzeni trójwymiarowej, na przykład w pokoju czy na łące. Trzeba przy tym dobrze rozumieć sens słowa "zmieści". Nie chodzi nam o to, że na przykład samolot (który jest oczywiście 3-wymiarowy) nie zmieści się (w również 3-wymiarowym) pokoju. Być może banalnie stwierdzimy, że trójwymiarowy byt ma długość, szerokość i wysokość. I nic więcej. Być może spyta ktoś, a czego tu chcieć więcej? Za chwilę sprawa nieco się rozjaśni...

  Element nazwiemy dwuwymiarowym, jeśli zmieści się w przestrzeni dwuwymiarowym, czyli na płaszczyźnie. Tym samym od bytu dwuwymiarowego wymaga się, aby miał co najwyżej szerokość i długość. I nic poza tym. Jasnym jest, że wspomniany samolot nie może być przez nas uważany za dwuwymiarowy, ponieważ "nie zmieści się" na płaskiej płaszczyźnie (będzie odstawała jego wysokość).
  Analogicznie jest z przestrzenią jednowymiarową " element musi zmieścić się w tym wypadku na prostej. Taki element może być albo punktem, albo odcinkiem, albo półprostą, albo całą prostą. Takie to 4 "rasy" mogą "żyć" w jednowymiarowym świecie.

  Jak patrzy się w dwóch wymiarach?

  Pytanie może wydać się dziwne lub lekko podejrzane, ale nie przejmujmy się tym. Wyjaśnimy istotę na dwóch przykładach: teoretycznym i praktycznym. Wyobraź sobie pewien element z przestrzeni trójwymiarowej. Niech to będzie prostopadłościan (autorowi wygodnie go narysować ;)) Zejdźmy z nim na płaszczyznę, do świata dwuwymiarowego (rysunek poniżej).
  Umieśćmy na tej płaszczyźnie dwoje oczu " OKO1 patrzy wprost na ścianę boczną prostopadłościanu, OKO2 na krawędź boczną. Czy jedno i drugie oko widza to samo? Tak i każde oko zobaczy w dobrym przybliżeniu to samo " odcinek.
  Przy okazji warto zauważyć, że prostopadłościan tak położony względem przestrzeni dwuwymiarowej, staje się kwadratem w tej przestrzeni.

  Czas na przykład praktyczny, czyli zadanie do wykonania przez ciebie, drogi czytelniku. Połóż na stole monetę (lepiej o większym nominale), odejdź metr od niego i ukucnij tak, aby twój wzrok był na wysokości blatu. Twoje oczy patrzą teraz dokładnie tak, jak OKO1 i OKO2. Jak teraz wygląda koło monety?

  Jak to możliwe, że w pokoju pojawiła się postać?

  Spróbujmy naszą historię przenieść do przestrzeni dwuwymiarowej. Wówczas twój pokój może wyglądać w tak:
  Patrzysz tylko i wyłącznie w obrębie dwóch wymiarów, więc nie masz wątpliwości, że pokój jest zamknięty. Jednak każda osoba ze świata trójwymiarowego może bez problemu zobaczyć, co dzieje się w zamkniętym (przynajmniej dla postaci w nim przebywającej) pokoju. Można również bez problemu włożyć w środek pokoju choćby palec, co może wywołać podobną konsternację, jak w przypadku naszej historii.

  Analogia narzuca się samoistnie " wystarczy, że w pokoju z naszej historii pojawi się "osoba" z czwartego wymiaru (albo ze świata o wymiarze większym niż 4). Wówczas pomimo zamkniętego w naszym wyobrażeniu pokoju, widzi nas i może się bez problemu nam pokazać.

  ***


  A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!". Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!". Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!". Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
  J 20, 26-29

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Słupy Pokoju – słupy stawiane jako pomniki pokoju przez członków i sympatyków Towarzystwa Modlitwy o Pokój Światowy. Popularyzują one przesłanie Niech ludzkość świata żyje w pokoju. Zagadka zamkniętego pokoju – podgatunek powieści detektywistycznej, w którym zbrodnia wydaje się być popełniona w niewytłumaczalnych okolicznościach. Gatunek swoją nazwę zawdzięcza często wykorzystywanemu motywowi zamkniętego pomieszczenia. W takim przypadku zwłoki znajduje się w zamkniętym od wewnątrz pokoju, z którego nie ma innej drogi ucieczki, a dalsze oględziny wykluczają samobójstwo. Zagadka zamkniętego pokoju nie zawsze ma miejsce w pomieszczeniu. Równie często wykorzystywanym tematem są ślady (a raczej ich brak) np. na śniegu. Tutaj z kolei zwłoki znalezione zostają na otwartej przestrzeni. Na śniegu widoczne jedynie ślady ofiary i - podobnie jak w poprzednim przypadku - czynności na miejscu zbrodni wykluczają samobójstwo. Dodatkowo sprawę komplikuje ustalenie, że śmierć zadana została z bliska. Namir — staropolskie imię męskie. Imię to składa się z dwóch członów: na ("na"; jedno ze znaczeń na nazywało kogoś, ze względu na kogo coś się działo") oraz -mir ("pokój, spokój, dobro"). Mogło ono więc oznaczać "ten, który pojawił się w czasie pokoju" albo "ten, dzięki któremu zapanuje pokój".

  Myślimir – staropolskie imię męskie, złożone z członów Myśli- ("myśleć") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Być może oznaczało "tego, który obmyśla pokój" albo "tego, który myśli o pokoju". The Hollow Man – kryminał Johna Dicksona Carra z 1935 roku. Znany również pod alternatywnym tytułem The Three Coffins. W 1981 roku wybrany przez panel znawców tematu najlepszą zagadką zamkniętego pokoju w historii.

  Niemir, Niemirz, Niemierz – staropolskie imię męskie, złożone z dwóch członów: nie- (negacja) i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Być może oznaczało "tego, kto nie zna pokoju" albo powstało przez negację imion z członem Mir- (takich, jak Mirogniew albo Mirogod). Pisownia z kończowym -rz prawdopodobnie jest zapisem imienia zdrobniałego, uformowanego przy użyciu przyrostka -jь, pod wpływem którego wygłosowe -r przeszło w -rz. W dawnych źródłach mazowieckich jako zamiennik tego imienia w formie Niemierza często pojawia się imię Erazm. Gołąbek pokoju - symbol pokoju między narodami, używany przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, szczególnie chętnie przez sterowaną przez komunistów "Światową Radę Pokoju" i organizacje jej podległe.

  Bon komunalny – instrument dyskontowy, jego oprocentowanie może być oparte na stawce rynku lokat międzybankowych lub rentowności bonów skarbowych. Bony komunalne po raz pierwszy na polskim rynku zostały wyemitowane przez gminę Radom. Emisja bonów komunalnych może mieć także charakter emisji zamkniętej, czyli organizowanej w grupie gmin lub jednostek samorządu terytorialnego. Organizowana jest wówczas w taki sam sposób jak emisja zamknięta w grupie kapitałowej. Może być ona jeszcze tańsza, ponieważ gminy na ogół między sobą dobrze znają i oprocentowanie bonów może być ustawiane w taki sposób, by koszty ich emisji były minimalne. Bony komunalne są z reguły zyskowniejsze niż bony skarbowe. Omamy rzekome, pseudohalucynacje, omamy psychiczne – zaburzenie spostrzegania, polegające na osądzie realizującym istnienia doznania zmysłowego (obrazu, dźwięku) bez rzeczywistego bodźca, przy czym osoba doznająca omamu rzekomego umiejscawia spostrzeżenie zmysłowe w przestrzeni niewłaściwej dla danego zmysłu. Omamem prawdziwym słuchowym będzie poczucie, że słyszy się rozmowę za oknem – co stanowi percepcję zgodną z zasięgiem zmysłu słuchu – natomiast omamem rzekomym będzie poczucie, że słyszy się dźwięki, słowa, czy zdania dobiegające z głowy, brzucha, czy innego miejsca. Dla omamów wzrokowych: prawdziwym omamem jest widzenie osoby w pokoju, której w rzeczywistości tam nie ma, zaś omamem rzekomym będzie spostrzeżenie osoby w oczach, czy na Marsie – tzn. tam, gdzie człowiek nie może nic zauważyć.

  Bolemir – staropolskie imię męskie, złożone z członów Bole- ("więcej, bardziej") i -mir ("pokój, spokój, dobro"). Imię to mogło oznaczać "ten, który pragnie więcej pokoju", lub "ten, który przynosi więcej pokoju".

  Operacje pokojowe – operacje wojskowe zapobiegania, ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez interwencję strony trzeciej na rzecz pokoju, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Operacje pokojowe – podobnie jak operacje wsparcia pokoju – prowadzone są na podstawie prawnej, której źródłem może być w pierwszej kolejności Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też inne organizacje międzynarodowe. Operacje te prowadzone są zawsze w celu wsparcia, zapewnienia lub utrzymania pokoju. O ile, w literaturze przedmiotu, pod pojęciem operacji pokojowych rozumie się wszelkie działania o charakterze pokojowym których podstaw szukać należy w rezolucjach ONZ, o tyle operacje wsparcia pokoju to działania wyłącznie militarne prowadzone metodami i narzędziami walki zbrojnej. Często także na podstawie mandatu ONZ przekazanego organizacji o charakterze militarnym bądź państwu zgłaszającemu chęć przewodnictwa w takiej operacji. Takie organizowanie i prowadzenie operacji mieści się w warunkach reagowania kryzysowego, w odróżnieniu od tego ostatniego jednak, stanowi reakcję wyłącznie na zagrożenia o charakterze militarnym.

  Single track lub singletrack jest wąską dróżką, ścieżką (kolarstwo górskie) która ma szerokość w przybliżeniu odpowiadającą rowerowi. Jest przeciwnością double-tracka, który zdolny jest zmieścić czterokołowe pojazdy typu off-road. Często jest gładki, szybki, ale może też zawierać techniczne sekcje zawierające kamienie i wystające korzenie. Jazda na single-trackach może być trudna z technicznego punktu widzenia. Byt przygodny - jest to, w odróżnieniu od bytu koniecznego, byt podlegający przyczynom oraz taki, który może nie istnieć (analogicznie byt konieczny istnieć musi). Jako że zjawiska takie jak czas dotyczą bytu przygodnego, można powiedzieć o jego początku lub końcu. Zakłada się, że bytów przygodnych może być wiele. Byt taki jest bytem złożonym, jest zniszczalny i ma on swoją przyczynę lub wyjaśnienie swojego istnienia będącą w bycie koniecznym. Inny byt przygodny nie może być przyczyną ani wyjaśniać istnienia jakiegoś bytu przygodnego.

  Dodano: 22.06.2011. 18:43  


  Najnowsze