• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Życie - cudowne dziecko kosmosu - astronomiczny wykład w olsztyńskim planetarium

  24.01.2012. 19:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  27 stycznia o godz. 17.00 w olsztyńskim planetarium odbędzie się wykład popularnonaukowy dra hab. Macieja Mikołajewskiego, który przedstawi splot niezwykłych okoliczności, które doprowadziły do powstania życia rozumnego na Ziemi.

  Astronomowie seryjnie już odkrywają planety krążące wokół innych gwiazd - znają ich ponad 700, a to na pewno nie koniec odkryć. Niektóre z tych planet znajdują się w takich strefach wokół swoich gwiazd, w których warunki umożliwiają występowanie wody w stanie ciekłym na powierzchni planety. A woda jest czynnikiem niezbędnym do istnienia życia - takiego, jakie znamy na naszej plancie.

  Na razie wiemy o jednym potwierdzonym przypadku istnienia życia w kosmosie - na planecie Ziemia. Jednak do jego powstania i wykształcenia się istot rozumnych, potrzebna była długa droga i wiele różnych sprzyjających okoliczności wydarzających się od powstania Wszechświata.

  "Możliwość wygłoszenia tego wykładu jest splotem zupełnie niezwykłych okoliczności, które doprowadziły na Ziemi do powstania rozumnego życia. Każdy atom, z których składa się wykładowca i słuchacze, jest świadectwem jakiejś kosmicznej katastrofy. Przetrwaliśmy mimo balansowania na granicy totalnej zagłady: całkowitego zlodowacenia, wyparowania, zderzenia z wielką planetoidą etc. A zaczęło się wszystko podczas Wielkiego Wybuchu..." - zapowiada swój wykład dr Mikołajewski.

  Wykłady popularnonaukowe z astronomii odbywają się w olsztyńskim planetarium co tydzień w piątek o godzinie 17.00. Za każdym razem prelegentami są pracownicy różnych instytutów naukowych. Wykłady cieszą się dużą popularnością, frekwencja przekracza nieraz 100 osób.

  Pełen spis wykładów można znaleźć na witrynie olsztyńskiego planetarium pod adresem: http://www.planetarium.olsztyn.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – planetarium, którego oficjalna nazwa w momencie otwarcia brzmiała: Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (LOAiP), zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. Istniało wówczas w Polsce tylko jedno duże Planetarium Śląskie w Chorzowie. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego). Planetarium projektor – urządzenie służące do pokazu ciał niebieskich i ich ruchu na kopule planetarium. Projektor także bywa nazywany planetarium. Mniejsze projektory służą do wyświetlania na kopule ruchów gwiazd, Słońca, Księżyca, planet i różnych mgławic. Większe projektory mogą pokazywać ruchy większych ilości gwiazd i i komet. Pierwotnie do pracy na sufitach planetariów wykorzystywano ekran OMNIMAX MOVIE (znany także jako IMAX DOME).

  Zeiss projektor – jeden z projektorów planetarium produkowany przez firmę Carl Zeiss. Stosowany do wyświetlania gwiazd i innych obiektów astronomicznych podczas seansów na kopule planetarium. Z reguły jest on duży i skomplikowany. Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Planetarium Zeissa w Jenie (Niemcy), Zeiss-Planetarium – najstarsze nieprzerwanie działające planetarium na świecie. Jego budowę rozpoczęto jesienią 1924 r. Planetarium zaprojektowali Hans Schlag (1890–1970) i Johannes Schreiter (1872–1957). Kopułę stanowi żelazno-betonowa konstrukcja utworzona z blisko 8000 metalowych prętów różnej długości. Wewnętrzna średnica kopuły, będąca ekranem na którym wyświetlane są gwiazdy, ma średnicę 23 metrów. Planetarium otwarto 18 lipca 1926 roku. Planetarium w Olsztynie – drugie co do wielkości planetarium w Polsce zlokalizowane przy al. Piłsudskiego w Olsztynie.

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Wykładnia porównawcza - metoda wykładni prawa (zwana też komparatystyczną), polegająca na ustalaniu znaczenia norm prawnych, które zostały zawarte w określonych przepisach poprzez porównanie ich z podobnymi uregulowaniami prawnymi. W wyniku analizy porównawczej można przyjąć wnioski dotyczące znaczenia interpretowanych norm. W metodzie tej można dokonywać czynności komparatystycznych na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez porównanie przepisów obowiązujących w danym czasie w różnych systemach prawnych lub też porównaniu przepisów obowiązujących z wcześniejszymi, których moc już wygasła (wtedy jest to wykładnia historyczna).

  Projektor gwiazdowy, projektor planetaryjny – urządzenie służące do pokazu ciał niebieskich i ich ruchu na kopule planetarium. Projektor także bywa nazywany planetarium. Mniejsze projektory służą do wyświetlania na kopule ruchów gwiazd, Słońca, Księżyca, planet i różnych mgławic. Większe projektory mogą pokazywać ruchy większych ilości gwiazd i i komet. Pierwotnie do pracy na sufitach planetariów wykorzystywano ekran OMNIMAX MOVIE (znany także jako IMAX DOME). Planetarium – obiekt lub urządzenie służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz ruchów ciał niebieskich, a także zespół urządzeń i obiektów przeznaczonych do nauczania i popularyzacji astronomii.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni. Adler Planetarium (pełna oficjalna nazwa Adler Planetarium and Astronomy Museum) – planetarium i muzeum astronomiczne w Chicago, Illinois. Powstało w 1930 roku i znajduje się przy ulicy Lake Shore Drive, na brzegu jeziora Michigan. Zajmuje powierzchnę ponad 3000 .

  Planetarium w Kijowie – planetarium w Kijowie, na Ukrainie. Jest to jedno z największych planetariów w krajach WNP (byłego Związku Radzieckiego). Zostało otwarte w dniu 1 stycznia 1952 roku z inicjatywy naukowca-astronoma Sergija Wseichswiatskiego (1905-1984). Planetarium ma kopułę o średnicy 23,5 m średnicy i 320 miejsc. Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Wykładnia oświadczenia woli polega - zgodnie z KC - na takim tłumaczeniu jego treści, jak tego wymagają (w danych okolicznościach) zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W przypadku interpretacji umów należy przede wszystkim badać, jaki był zgodny zamiar stron oraz cel zawieranej umowy. Dopiero w drugiej kolejności należy skupiać się na dosłownym brzmieniu umowy.

  Dodano: 24.01.2012. 19:19  


  Najnowsze