• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wpływ światopoglądu na logikę myślenia

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy światopogląd wpływa na logikę myślenia? Czy radykalizm poglądów z wiekiem wpływa na sprawność umysłu? Dr Joanna Sztuka, aby odpowiedzieć na te pytania, w ramach swojej pracy doktorskiej przebadała 242 osoby. Za pomocą specjalistycznego programu komputerowego ankietowani określali swój światopogląd, a następnie odpowiadali, czy podane stwierdzenia są logiczne lub nie.

  Dodano: 04.06.2013. 22:10  Czytaj więcej

  Reorganizacja nauczania przedmiotów ścisłych w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki badań pokazują, że odsetek uczniów wybierających studia na kierunkach ścisłych w Europie spadł w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza w zakresie nauk fizycznych. Dofinansowywany ze środków europejskich projekt ma odwrócić ten trend przy współpracy 11 krajów europejskich.

  Dodano: 28.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Powszechne postrzeganie płci w kontekście nauki pod znakiem zapytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według danych She Figures 2012 poświęconych analizie równości płci w kontekście badań naukowych, w 2010 r. pośród rektorów wyższych uczelni w Europie było zaledwie 10% kobiet a wśród stojących na czele instytucji szkolnictwa wyższego było ich 15,5%. Niemniej wyniki badań pokazują, że ogólna liczba absolwentów z tytułem doktora zbliża się do równowagi między płciami.

  Dodano: 27.05.2013. 10:49  Czytaj więcej

  Co pomaga dziecku uzyskiwać lepsze wyniki w nauce?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Sondaż przeprowadzony w szkołach w całej Europie umożliwił wskazanie inicjatyw edukacyjnych, które mogą pomóc w poprawie wyników w nauce.

  Dodano: 07.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Bezpieczniejsze karty bankowe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Od stacji benzynowych po supermarkety - płatności bezgotówkowe stały się już codziennością. Któż z nas nie zna takiej sytuacji: stoimy przy kasie, za nami długa kolejka, a tu okazuje sie, że w portfelu mamy tylko plik starych paragonów oraz - na szczęście! - kartę płatniczą. Gdy trzeba za coś zapłacić, karty kredytowe i debetowe niewątpliwie ułatwiają życie.

  Dodano: 08.03.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Przygnębienie czy po prostu facebookowa zazdrość

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Facebook, który ma ponad miliard aktywnych użytkowników wymieniających 30 mld różnego rodzaju treści miesięcznie, stał się najpopularniejszym serwisem w Internecie i jedną z największych baz danych informacji społecznych na świecie. Na pierwszy rzut oka, jako medium społeczne, wydaje się mieć dobroczynny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, bowiem umożliwia odnalezienie i utrzymywanie kontaktu ze starymi i nowymi znajomymi, jednak według ostatnich badań europejskich ponad jedna trzecia respondentów objętych sondażem doświadczyła negatywnych uczuć, takich jak frustracja, po korzystaniu z serwisu. Niektórzy użytkownicy czują się uwięzieni w negatywnej spirali "facebookowej zazdrości", starając się dorównać swoim internetowym znajomym.

  Dodano: 24.01.2013. 11:26  Czytaj więcej

  Nierówność płci nadal ogromna

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Powszechnie wiadomo, iż mimo podjęcia znaczących wysiłków w celu zniwelowania różnic w wykształceniu i zatrudnieniu między płciami, problem nadal pozostaje nierozwiązany. Kobiet wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni i nadal są mniejszością wśród decydentów i wyższej kadry kierowniczej. Przeważają wśród bezrobotnych i stanowią większość wśród zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz wykonujących nieodpłatną pracę. Według najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej - czteroletnie badania struktury wynagrodzeń przyniosły szczegółowe dane na temat dystrybucji zarobków w UE. Jednym z być może najbardziej zdumiewających faktów, jakie wyszły na światło dzienne jest wiadomość, że co szósty zatrudniony w UE-27 był w 2010 r. pracownikiem nisko opłacanym.

  Dodano: 22.01.2013. 11:37  Czytaj więcej

  Kibice piłki nożnej uczestniczą w testach efektu widza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Sympatycy futbolu wzięli udział w eksperymencie testującym jedno z najtrudniejszych zagadnień psychologii behawioralnej. Efekt widza opiera się na przekonaniu, że im większa liczba świadków nagłego wypadku, tym mniejsza istnieje szansa, że którykolwiek z nich zdecyduje się pomóc osobie w niebezpieczeństwie.

  Dodano: 15.01.2013. 17:37  Czytaj więcej

  Nauka wyjaśnia, dlaczego niektórych gier nie można opanować

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Czy gry oparte na biegłości, takie jak szachy czy poker, są nazbyt złożone, aby umysł zdołał je pojąć, a opanowanie ich było niemożliwe?

  Dodano: 14.01.2013. 17:37  Czytaj więcej

  Spełnianie postanowień noworocznych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nieodmiennie nadchodzi ten okres w roku, kiedy ludzie podejmują postanowienia noworoczne, obiecując sobie, że z pomocą rodziny rzucą palenie albo schudną. W przypadku wielu osób realizowanie tych postanowień jest uzależnione od zachęt, ale według brytyjskich badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii King's College London, nie ma nic złego w nagradzaniu ludzi za zmianę zachowań związanych ze zdrowiem dopóki się to sprawdza.

  Dodano: 02.01.2013. 22:17  Czytaj więcej

  Kłam, kłam a nos rozpali się sam

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejscy naukowcy dokonali znaczącego postępu w technikach obrazowania termicznego, który tchnął życie w starą baśń. Każdy chyba zna bajkę o Pinokiu - drewnianym pajacyku, którego nos wydłużał się za każdym razem, kiedy skłamał. Teraz naukowcy z Hiszpanii przekonali się, że do pewnego stopnia ta opowieść jest prawdziwa.

  Dodano: 01.01.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Polowanie na lateks przekłada się na kluczowe wyniki w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Holenderskie przedsiębiorstwo oponiarskie Apollo Vredestein wyprodukowało pierwsze prototypy opon z naturalnego lateksu pozyskanego z gwajuli srebrzystej i mniszka kok-sagiz. Przed rozpoczęciem produkcji, prototypy - dorobek projektu EU-PEARLS (Unijna produkcja i eksploatacja alternatywnych źródeł kauczuku i lateksu) - przejdą serię testów. Naukowcy twierdzą, że tego typu opony mogą wypełnić pokaźną niszę na rynku światowym, wspierając Europę w konkurowaniu z azjatyckimi producentami kauczuku. Projekt EU-PEARLS otrzymał niemal 5,9 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 31.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Wedle sardyńskich i szkockich naukowców dwujęzyczne dzieci wiodą prym w klasie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez sardyńsko-szkocki zespół wskazują, że dwujęzyczne dzieci przewyższają swoich jednojęzycznych kolegów i koleżanki z klasy pod względem umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia.

  Dodano: 07.08.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Kłopoty ze snem? Zaburzenia snu coraz większym problemem w krajach rozwijających się

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Pierwsze panafrykańskie i azjatyckie badania zaburzeń snu ujawniają, że nasilenie trudności ze snem w krajach rozwijających się zaczyna odzwierciedlać poziom obserwowany w krajach rozwiniętych. Uznaje się to za następstwo coraz większej liczby problemów, takich jak depresja czy lęk.

  Dodano: 03.08.2012. 17:49  Czytaj więcej

  W jaki sposób lęk wpływa na proces decyzyjny?

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 450 mln osób na świecie ma problemy ze zdrowiem psychicznym, które odpowiadają za niemal 20% ciężaru chorób w Europie.

  Dodano: 27.07.2012. 19:49  Czytaj więcej

  Nacisk na europejskie badania naukowe w Europie Środkowo-Wschodniej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejskie badania naukowe, technologia i rozwój od dawna odgrywają wiodącą rolę w wielu punktach zwrotnych, niemniej zdaniem Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) nieodzowna jest ponowna refleksja, by zidentyfikować wyzwania przyszłości i opracować nowe programy. Ponadto należy zwrócić uwagę, w jaki sposób paneuropejskie programy badań naukowych mogą harmonizować ze specyficzną dynamiką zmian zachodzących w różnych regionach, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). To głębsze zastanowienie zostało podkreślone w nowym raporcie ESF pt. "Central and eastern Europe Beyond Transition: Convergence and Divergence in Europe" (Europa Środkowo-Wschodnia po okresie przejściowym: konwergencja i dywergencja w Europie). Raport stawia sobie za cel wyznaczenie nowych tematów badań w dziedzinie nauk społecznych, prowadzonych na obszarze EŚW i poświęconych temu regionowi, które mają być promowane i wspierane przez krajowe i europejskie instytucje finansujące.

  Dodano: 27.07.2012. 19:37  Czytaj więcej

  Konsultacje KE nt. Działań integracyjnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska podejmuje konsultacje w celu przygotowanie przyszłych działań UE skierowanych na dalszą integrację i otwarcie krajowych infrastruktur badawczych.

  Dodano: 25.07.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Badania wskazują na brak dostatecznej opieki nad osobami starszymi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nowe badania europejskie wskazują, że wielu pacjentów w wieku 75 i więcej lat nie ma dostępu do leczenia, które jest im niezbędne, by obniżyć ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (CVD).

  Dodano: 19.07.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Portale społecznościowe przychodzą z pomocą osobom starszym narażonym na upadki

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Kiedy osoba starsza upadnie, to w jej najlepszym interesie jest jak najszybsze przybycie pomocy i z tego właśnie powodu większość osób starszych nosi jakiegoś typu system powiadamiający, który umożliwia im bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, kiedy dojdzie do najgorszego. Dlatego, ze względu na postępujące starzenie się populacji, opieka nad osobami starszymi stanowi ogromne wyzwanie społeczne i priorytet UE, zwłaszcza mając na uwadze, że urazy doznawane przez osoby starsze są poważnym obciążeniem dla służby zdrowia.

  Dodano: 16.07.2012. 19:17  Czytaj więcej

  Największa jak dotąd liczba zaproszeń w kolejnej rundzie 7PR

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejskie działania badawczo-innowacyjne odczują znaczący wzrost środków wraz z ogłoszeniem największego jak dotąd pakietu zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Projekty finansowane w ramach tych zaproszeń, o łącznej wartości 8,1 mld EUR, są dostępne dla organizacji i przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach partnerskich oraz krajach kwalifikujących się.

  Dodano: 12.07.2012. 16:17  Czytaj więcej