• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W weekend dni otwarte w NBP

  13.06.2010. 13:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prezentacje ważących ponad 12 kg sztab złota, wystawy cennych monet, banknotów i zabytkowych maszyn liczących oraz zabawy edukacyjne dla dzieci - to niektóre z atrakcji czekających na gości odbywających się w weekend dni otwartych Narodowego Banku Polskiego.

  "To już siódma edycja dni otwartych w NBP. Pokazujemy bank od środka, to, jak pracują jego organy i gdzie na co dzień zapadają najważniejsze decyzje dotyczące polskiej gospodarki" - powiedział PAP Maciej Antes z biura prasowego NBP.

  Bank jest odwiedzany przez licznych mieszkańców stolicy od sobotniego przedpołudnia. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się prezentacje sztab złota. Chętni mogą wziąć do ręki ważącą 12,5 kg sztabę. Jak podaje NBP, złoto stanowi obecnie niewielką część rezerw, którymi zarządza bank. Większość z około 100 ton polskiego złota znajduje się w depozycie w Banku Anglii.

  Zainteresowaniem zwiedzających cieszą się również pokazy straży bankowej na dziedzińcu NBP, a także prezentacje służących do przewozu dużych sum pieniędzy bankowozów. Na osoby, które odwiedzą bank czekają także przekąski, słodycze oraz drobne upominki. Na stanowisku mincerzy wybijane są specjalne żetony okolicznościowe.

  NBP jest otwarty dla wszystkich chętnych w sobotę jeszcze do godz. 18, natomiast w niedzielę w godzinach 9-16. Wejście dla gości umiejscowione jest od strony pl. Powstańców Warszawy. Tam też postawiono namioty, w których znajduje się plac zabaw oraz inne atrakcje przygotowane dla najmłodszych.

  Jak informuje NBP, każdy z gości może zwiedzać bank samodzielnie, gdyż przy wejściu otrzyma specjalny przewodnik z dokładnym planem i opisem wszystkich atrakcji. "Tylko kilka miejsc jest zwiedzanych w grupach i należą do nich gabinet prezesa NBP wraz z salą zarządu; dealing room, gdzie zarządza się rezerwami dewizowymi oraz sala, w której prezentujemy proces produkcji banknotów" - powiedział Antes.

  Jak dodał, corocznie dni otwarte cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. "W ubiegłym roku odwiedziło nas 12 tys. osób; liczymy, że w ten weekend pobijemy rekord, tym bardziej, że pogoda nam sprzyja" - ocenił.

  Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. NBP m.in. jako bank emisyjny ma wyłączne prawo do emitowania pieniądza i wprowadzania go do obiegu, jako bank banków prowadzi rachunki bankowe banków komercyjnych, a jako bank państwa prowadzi obsługę bankową budżetu państwa. MJA

  PAP - Nauka w Polsce

   pad/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Transakcje depozytowo - kredytowe to powstałe na skutek połączenia kredytów refinansowych, które są udzielane bankom komercyjnym przez bank centralny oraz depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych przez bank centralny. Za ich pośrednictwem banki komercyjne mogą pożyczać więc pieniądze od banku centralnego, który staje się tzw. kredytodawcą ostatniej instancji. Odpowiednio skonstruowany układ tychże operacji umożliwia neutralizowanie wahań stóp procentowych i sprawne prowadzenie zamierzonej polityki gospodarczej. Górną granicę przedziału wahań rynkowej stopy procentowej wyznacza stopa lombardowa, określająca krańcowy koszt pozyskania pieniądza na rynku między bankowym, dolną zaś stopa depozytowa, określająca minimalną rentowność lokat dokonywanych na tym rynku. W ustawie o Narodowym Banku Polskim wymienione są następujące formy refinansowania się banków komercyjnych w banku centralnym: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce. Rezerwa obowiązkowa – część rezerw pieniężnych, co do utrzymywania których banki są zobligowane prawem. Obejmuje część rezerw zdeponowaną w banku centralnym oraz rezerwy w skarbcach własnych. Jako instrument wpływania na płynność bankową, kontrola poziomu rezerw obowiązkowych jest instrumentem polityki pieniężnej. Służy ograniczaniu nadpłynności banków.

  BRE Bank – bank specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw. Założony w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu. W skład Grupy Banku wchodzi wiele spółek z sektora finansowego, m.in: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. W strukturach BRE Banku S.A. funkcjonują dwie marki detaliczne: mBank oraz MultiBank. Grupa BRE Bank jest obecnie 3. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. System bankowy to całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnych. System bankowy to także liczba i rodzaj banków funkcjonujących w danym państwie, tworzących logiczną i zwartą całość.

  Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyny bank państwowy, z siedzibą w Warszawie. Powstał w roku 1924 z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Inicjatywa utworzenia tego banku należała do Władysława Grabskiego. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. był najmniejszym bankiem zrzeszającym, który od momentu powstania funkcjonował samodzielnie, nie uczestnicząc w działaniach konsolidacyjnych. Według stanu na 31 grudnia 2008 r. roku Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego tworzyło 77 banków spółdzielczych. Mazowiecki Bank Regionalny, jako bank zrzeszający, zabezpieczał płynność finansową wszystkich banków spółdzielczych zrzeszenia oraz prowadząc własną uniwersalną działalność bankową wspierał i uzupełniał ofertę handlową banków spółdzielczych zrzeszenia. Zrzeszone banki spółdzielcze prowadziły działalność na terenie siedmiu województw, z tego na obszarze województwa: mazowieckiego – 47, łódzkiego – 16, podlaskiego – 6, pomorskiego – 3 oraz po 2 banki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a jeden bank działał na terenie województwa lubelskiego. Mazowiecki Bank Regionalny był jednym z trzech banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce i był instytucją finansową o wyłącznie polskim kapitale. Właścicielami banku były wyłącznie zrzeszone banki spółdzielcze.

  Bank uniwersalny – bank dokonujący w ramach świadczonych usług wszystkich lub większości dozwolonych prawem czynności bankowych i którego działalność nie jest w żaden sposób profilowana (jak ma to miejsce w przypadku banków wyspecjalizowanych, np. hipotecznych, wspierających budownictwo, wspierających przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska etc.). Ryzyko płynności – zagrożenie banku utratą zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Czynniki powodujące zagrożenie utraty płynności są różnorodne. Wszystkie operacje bankowe, które powodują przepływ strumieni pieniężnych mogą bowiem wywołać perturbacje banku w sferze płynności.

  Ryzyko bankowe – ryzyko wynikające z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju.

  Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych - wewnętrzny organ Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne, projektowania strategicznych założeń dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, rekomendowania kierunków oraz oceny jego bieżącej realizacji, zasad które przygotowuje Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

  Meritum Bank ICB S.A. (dawniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., BWE) – bank komercyjny z siedzibą w Gdańsku, specjalizujący się w obsłudze małych i średnich firm. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 października 2009 roku. Meritum Bank działa w ramach ponad 140 placówek własnych oraz partnerskich, które zlokalizowane są na terenie całego kraju. Prezesem zarządu banku od września 2010 roku jest Piotr Urbańczyk. Bank Państwa w Łodzi – dawna siedziba Rosyjskiego Banku Państwa w Łodzi oraz Banku Państwa, od 1945 roku należy do NBP (od roku 1927) i Kredyt Banku (do 1997 roku PBI), znajdująca się w Łodzi przy al. Kościuszki 14.

  Bank Słowiański (niem. Slawische Bank AG) – potoczna nazwa Centralnego Banku Spółdzielczości Polskiej będącego centralą finansową wszystkich spółdzielni oraz banków polskich w Niemczech, z siedzibą w Berlinie. Bank był spółką akcyjną i działał w Niemczech w latach 1933–1939, kiedy został rozwiązany przez nazistów, a jego majątek zagrabiono.

  Dodano: 13.06.2010. 13:18  


  Najnowsze