• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akredytacja AACSB dla Akademii Leona Koźmińskiego

  05.08.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Edukacja menedżerska w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) prowadzona jest na najwyższym światowym poziomie - uznało stowarzyszenie szkół biznesu AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) przyznając polskiej uczelni niepublicznej prestiżową akredytację. Do elitarnego grona szkół wyższych posiadających to wyróżnienie należą m.in. Harvard, Yale i INSEAD.

  "Jesteśmy pierwszą uczelnią z Polski - i z tej części Europy, która spełniła surowe wymagania kształcenia zgodne ze standardami AASCB" - powiedziała rzeczniczka prasowa ALK Ewa Barlik.

   

  Założona w 1916 r. organizacja AACSB akredytuje szkoły biznesu w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim. Kryteria oceny są wyśrubowane, obecnie akredytację tę posiadają 633 instytucje edukacyjne, co stanowi poniżej 5 proc. wszystkich szkół biznesu. Wyróżniona 482 szkół wyższych w USA, 19 w Kanadzie, 59 w Europie, 14 w Ameryce Południowej, 33 w Azji, 10 na Bliskim Wschodzie i 16 w Australii.

  Akredytacja potwierdza wysoką jakość kadry naukowej, skuteczne zarządzanie zasobami uczelni, poprawne relacje pomiędzy wykładowcami a studentami oraz planowy rozwój instytucji w zgodzie z jej misją naukową i dydaktyczną.

  Jak informuje rzeczniczka ALK, uczelnia była wizytowana przez komisję ewaluacyjną składającą się z rektorów szkół akredytowanych przez AACSB i przedstawicieli biznesu. Zadaniem komisji było sprawdzenie, czy ALK realizuje wszystkie wymagane procedury.

  "Gorąco gratulujemy Akademii Leona Koźmińskiego i jej rektorowi, prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu i witamy w rodzinie uczelni posiadających międzynarodową akredytację AACSB" - powiedział John J. Fernandes, prezydent i dyrektor zarządzający AACSB International, przekazując władzom ALK informację o pozytywnym zakończeniu długotrwałej procedury akredytacyjnej.

  ALK wraz z uzyskaniem akredytacji AACSB stała się jedną z 53 uczelni na świecie, które posiadają najważniejsze trzy akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS. Uczelnie biznesowe z grupy tzw. triple accreditation przyciągają studentów z całego świata i są z reguły nastawione na eksport usług edukacyjnych.

  Zgodnie z zapewnieniem rzeczniczki, ALK również ma takie ambicje. Obecnie 33 proc. słuchaczy akademii stanowią cudzoziemcy, a docelowo ma ich być 50 proc. Uczelnia oferuje pełne studia - od licencjackich, przez magisterskie na doktoranckich kończąc - w języku wykładowym angielskim na kierunkach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Program tych studiów stanowi zwierciadlane odbicie zajęć i wykładów prowadzonych w ALK na takich samych kierunkach po polsku. Administracja uczelni, nawigacja po budynku i dokumentacja są również dwujęzyczne.

  "Cieszy nas zwłaszcza to, że uczelnia przyciąga słuchaczy z różnych państw z całego świata. Studiują u nas osoby zza wschodniej granicy, ale też z Ameryki Południowej, Emiratów Arabskich, z Azji, Kanady, Europy Zachodniej. Łącznie mamy przedstawicieli 42 narodowości. Po uzyskaniu akredytacji AACSB liczba zagranicznych studentów ALK powinna się powiększyć. W procesie rekrutacji zwracamy uwagę, by jakaś grupa narodowościowa nie zdominowała żadnego z programów, bo wówczas studenci nie wynieśliby ze szkoły cennego doświadczania wielokulturowości" - mówi prof. Andrzej K. Koźmiński, rektor uczelni.

  Gratulacje dla ALK i dla jej rektora w związku z uzyskaniem akredytacji AACSB przesłał prof. Edward Prescott z Arizona State University, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 roku, członek Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu ALK.

  Najbliższe dni otwarte w Akademii Leona Koźmińskiego 11 września 2011 r. (niedziela), godz. 12. Więcej informacji o uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej www.kozminski.edu.pl .

  PAP - Nauka w Polsce

   

  kol/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  AACSB czyli the Association to Advance Collegiate Schools of Business – jedna z dwóch prestiżowych światowych akredytacji uczelni biznesowych. Druga, popularniejsza w Europie, to EQUIS. Łącznie z trzecią akredytacją, AMBA, przyznawaną programom typu MBA, stanowi podstawę uwzględnienia i oceny uczelni m.in. w rankingach Financial Times, The Economist i in. Od 2003 roku nie jest akredytacją tylko amerykańską, choć do dziś przewaga akredytowanych uczelni to szkoły z USA, m.in. University of California, Berkeley, UCLA, Harvard University, Stanford University. European Quality Improvement System, EQUIS – jedna z dwóch prestiżowych światowych akredytacji uczelni biznesowych. Druga, popularniejsza w USA, to AACSB. Łącznie z trzecią akredytacją, AMBA, która jest przyznawana jedynie programom typu MBA stanowi podstawę uwzględnienia i oceny uczelni m.in. w rankingach Financial Times, The Economist. Andrzej Krzysztof Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie zarządzania, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego.

  Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).

  Dominika Latusek-Jurczak (ur. 6 lipca 1981) – polska teoretyk zarządzania, specjalizująca się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajna w Akademii Leona Koźmińskiego. Akademia Leona Koźmińskiego – (w skrócie ALK, w latach 1993-2008 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) niepubliczna uczelnia akademicka, prowadząca studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Oferuje też studia podyplomowe, w tym MBA.

  Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja Przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration. Włodzimierz Pańków (ur. 11 maja 1946) – socjolog, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany, kierownik Katedry Nauk Społecznych tejże uczelni oraz docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładał także m.in. w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i w Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w socjologii gospodarczej, instytucjonalnej oraz socjologii organizacji. Opublikował kilkaset prac (artykuły, rozdziały w książkach, raporty badawcze, referaty) w wielu językach.

  Włodzimierz Jerzy Siwiński (ur. 24 kwietnia 1939 w Legionowie) – polski ekonomista, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1993–1999 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Pracuje też w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Dorota Dobija (ur. 15 lipca 1968) – teoretyk rachunkowości i finansów oraz ładu korporacyjnego. Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Rachunkowości i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym, a także od 2007 Prorektor ds. Badań w Akademii Leona Koźmińskiego,

  Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – nieistniejąca już uczelnia, która została założona w 1995 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Dolnym Śląsku. Kształciła studentów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Filologia Angielska w trybie dziennym lub zaocznym. Studia kończyły się uzyskaniem tytułu licencjata. Wcześniej również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, zawieszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia dysponowała trzema budynkami: przy ul. Łąkowej, Sieradzkiej i Pabianickiej (siedziba uczelni). W dniu 1 października 2012 roku została wcielona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która przejęła majątek Szkoły oraz kształcenie studentów.

  Szkoły wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki. Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dodano: 05.08.2011. 00:25  


  Najnowsze