• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alkohol i przemoc w mediach - co sądzi o tym twoje dziecko?

  13.10.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy ze Szwecji i Wlk. Brytanii biorą udział w unikalnym projekcie finansowanym ze środków unijnych, który zajmuje się analizą fikcyjnych prezentacji medialnych, w których pojawia się alkohol i przemoc z nim związana. Celem jest poznanie kultury picia młodzieży.

  Projekt pt. "Alcopop Tv Culture" został dofinansowany z programu Daphne III Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest zapobieganie przemocy i eliminowanie jej, zwłaszcza tej o charakterze fizycznym, seksualnym i psychologicznym wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

  Programy Daphne znajdujące się obecnie w trzeciej fazie, obejmujące lata 2007 - 2013, stawiają sobie również za cel ochronę ofiar i grup zagrożonych. Mają pomóc w osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony fizycznej i zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i spójności społecznej w całej Unii Europejskiej.

  Zespół badawczy pracujący nad projektem "Alcopop Tv Culture" analizuje, jak społeczeństwo i inne podmioty powinny reagować na powiązanie nawyków medialnych młodzieży ze spożyciem przez nią alkoholu. Naukowcy chcą umieścić w centrum dyskusji młodych ludzi, oddając im głos w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą. W toku projektu zbadają powiązania między nawykami medialnymi młodych ludzi w wieku od 10 do 25 lat a spożyciem alkoholu.

  Jeden z koordynatorów projektu, Christian Munthe z Uniwersytetu w Gothenburgu w Szwecji, powiedział: "Istnieje dobrze udokumentowane powiązanie między oglądaniem programów, w których jest pokazywany alkohol, takich jak telewizyjne reality show, a wzmożonym piciem. Niemniej nie ma zbyt wielu badań poświęconych temu, co z tym zrobić."

  Naukowcy będą spotykać się z młodymi ludźmi w szkołach, aby wysłuchać, co mają do powiedzenia na temat kampanii informacyjnych dotyczących alkoholu i powiązania własnych nawyków medialnych ze spożyciem alkoholu. "Nie ma wątpliwości co do tego, że nastolatki często czują się nieco lekceważeni przez na przykład kampanie społeczne czy organizacje, które podejmują z nimi problem alkoholu. To jeden z powodów, dla którego nasze strony na Facebooku i Twitterze są wypełnione nowymi raportami z badań, wiadomościami i debatami" - zauważa Christian Munthe. "Mamy nadzieję, że nastolatki wykorzystają te strony zarówno do pozyskiwania informacji, jak i dzielenia się swoimi opiniami."

  W ramach projektu badany jest również podział brzemienia odpowiedzialności za wzmożone picie nastolatków między różne podmioty, takie jak władze państwowe, korporacje medialne, przedsiębiorstwa z sektora przemysłu spirytusowego, rodziny i samych młodych ludzi.

  Christian Munthe zauważa: "Zakładamy, że odpowiedzialność powinna być podzielona. Główny ciężar odpowiedzialności moralnej spada na korporacje medialne, niemniej to rząd decyduje o dostępności alkoholu. Rodziny i same nastolatki również ponoszą pewną odpowiedzialność."

  Ostatecznym celem projektu jest opracowanie roboczej mapy drogowej strategii dotyczącej sposobu rozdziału wspólnej odpowiedzialności. Zespół jest przeciwny rozwojowi i ekspansji globalnych mediów za pośrednictwem Internetu i portali społecznościowych oraz branży gier. W tym nowym kontekście coraz trudniej jest doradzić korzystanie z takich narzędzi, jak cenzura, ograniczenia wiekowe i regulacje dotyczące czasu antenowego, bowiem coraz większych trudności nastręcza ich wdrażanie.

  Szpalty w całej Europie często zapełniają się historiami o nocnej rozpuście i wyraźnym upadku morale młodych ludzi w związku z piciem alkoholu. Zespół projektu "Alcopop Tv Culture" dąży za pośrednictwem strony na portalu Facebook do przesiania tych relacji i uwypuklenia istotnych sprawozdań w mediach, aby zainicjować dyskusję na temat sposobu przedstawiania alkoholu i młodych ludzi.

  Zespół będzie wówczas mógł zanalizować, jaki wpływ wywierają te relacje i dyskursy na młodych ludzi i ich nawyki. To z kolei, miejmy nadzieję, doprowadzi do sformułowania zaleceń wywodzących się z kultury młodzieżowej, a nie z sal konferencyjnych i korytarzy oddalonych od faktycznych presji i realiów, z jakimi młodzi ludzie muszą się mierzyć, jeżeli chodzi o alkohol i przemoc.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Grupy Rodzinne Al-Anon/Alateen (Ang. Al-Anon Family Group) (Al-Anon - od pierwszych sylab Alcoholics Anonymous; Alateen - ang. teen nastolatek) - pracujące w oparciu o 12 Stopni grupy samopomocowe skupiające krewnych i przyjaciół alkoholików. Na spotkaniach Al-Anon /mityngach/ członkowie rozwiązują swoje problemy dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jedynym celem działania wspólnoty Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Wspólnota nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją czy instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W Al-Anon nie ma żadnych składek członkowskich. Przynależność i uczestnictwo jest w pełni dobrowolne. Grupy Alateen nie stanowią samodzielnej wspólnoty i są częścią Al-Anon. Alateen jest wspólnotą młodych ludzi, których życie aktualnie, lub w przeszłości upływało, w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną od alkoholu. Do Alateen należą dzieci, nastolatki i młodzież, których rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu. W spotkaniu /mityng/ uczestniczy, albo czuwa obok dorosły uczestnik Al-Anon. Żółta kartka (ang. The Yellow Card) – film fabularny, nakręcony w 2000 w Zimbabwe. Jego twórcy postanowili zwrócić uwagę młodych ludzi w Afryce na problem związków seksualnych oraz spraw z nimi związanych – nieplanowanych ciąż, odpowiedzialności za dziecko wśród nieletnich rodziców, zagrożeń związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową, niefachowej aborcji, zarażania HIV. Celem projektu nie było udzielanie porad, lecz raczej skłonienie młodych ludzi do rozmowy na temat rodziny, zdrowia, seksu i własnej kariery. Areometr Trallesa – areometr, zwany alkoholomierzem, który podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm³/100 cm³). W alkoholu absolutnym o gęstości d20/4=0,7895 g/cm areometr pokazuje 100 °Tr, w wodzie 0 °Tr. Określenie procentowej zawartości alkoholu jest też możliwe przy pomocy areometru uniwersalnego (wyskalowanego w jednostkach gęstości), niemniej wymaga wykonania dodatkowych obliczeń lub skorzystania z tabel ujmujących zależność gęstości w funkcji zawartości alkoholu.

  Gopnik (ros. Гопник, l.mn. gopniki, gopota, gopari) jest slangowym słowem rosyjskim używanym do stereotypowego określenia klasy młodych ludzi lub subkultury ludzi, charakteryzujących się agresywnym zachowaniem (szczególnie wobec słabszych), skłonności do zachowań przestępczych, nadużywaniem alkoholu oraz specyficznym sposobem ubierania się. Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu). Blokersi – termin wymyślony pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku przez fotoreporterkę Marię Zbąską, spopularyzowany przez prasę określający sfrustrowanych, uważających się za pozbawionych perspektyw, młodych ludzi, dla których stojąca przed blokiem ławka jest centrum życia towarzyskiego, często nadużywających alkoholu i marihuany. Językoznawca Bogusław Kreja definiuje ich jako nie uczącą się bezrobotną młodzież zamieszkującą blokowiska miejskie. Blokersi często mylnie kojarzeni są z subkulturą hiphopową.

  Humanity in Action (HIA) - międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest edukowanie i łączenie młodych ludzi we współpracy na rzecz wzmocnienia ochrony praw człowieka i statusu grup mniejszościowych. Jej zadaniem jest również wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z wartościami równości, różnorodności i tolerancji. Botellón - zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery i plaże. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w Hiszpanii. Nazwa Botellón pochodzi od hiszpańskiego słowa la botella (butelka) i oznacza dużą butelkę. W Botellón uczestniczą zazwyczaj młodzi ludzie, którzy spotykają się aby porozmawiać, spożywać alkohol i posłuchać muzyki. Na południu Hiszpanii szczególnie charakterystyczne jest, że takie - w dużej mierze - spontaniczne spotkania łączą pokolenia młodszych i dużo starszych, a nawet całych rodzin. Alkohol kupowany jest w supermarketach ze względu na niskie koszty. Podobnie z napojami i lodem do drinków i wina, który jest tam dostępny w supermarketach i specjalnych sklepach. Zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych ma także zwolenników w innych krajach, jednak nie wszędzie prawo pozwala na taki proceder.

  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat.

  Chav – określenie używane w odniesieniu do części młodych ludzi zamieszkujących Wielką Brytanię. Stereotypowy chav, w północno-wschodniej Anglii określany również charver, to agresywny nastolatek, zazwyczaj bezrobotny lub wywodzący się z klasy robotniczej, charakteryzujący się licznymi antyspołecznymi zachowaniami, m.in. publicznym piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i zakłócaniem porządku publicznego. Typowy chav ubrany jest w bluzę z kapturem, dres oraz czapkę bejsbolówkę. Biokominek – forma kominka opalanego płynnym lub żelowym paliwem na bazie alkoholu. Paliwo na bazie alkoholu (przeważnie etylowego) spala się nie wytwarzając dymu, ani zapachu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, w biokominku po wypaleniu miarki płynu lub żelu w palenisku nie pozostaje popiół. Główną cechą biokominków, wynikającą ze stosowania bezdymnego paliwa na bazie alkoholu jest to, że nie wymagają one instalacji kominowej. Ciepło powstałe w procesie spalania nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji kominowej to również cecha umożliwiająca łatwe przemieszczanie biokominka.

  Odpowiedzialność cywilna – ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku.

  Dodano: 13.10.2011. 17:17  


  Najnowsze