• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania europejskie pokazują, że gdy nauczyciel lubi przedmiot ścisły - uczniowie także

  22.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czy zdarzyło ci się obwiniać swojego nauczyciela za to, że nie cierpisz przedmiotów ścisłych? Jeśli tak, to nie jesteś wyjątkiem. Nowe badania wskazują na to, że malejąca liczba studentów wybierających kierunki ścisłe, to po części wynik postawy prezentowanej przez nauczycieli i szkoły. Wyniki badań wykorzystano w projekcie POLLEN (Miasta-zalążki na rzecz nauki - społecznościowe podejście do zrównoważonego rozwoju edukacji na kierunkach ścisłych w Europie), który otrzymał z Szóstego Programu Ramowego (6PR) finansowanie na kwotę 1,75 mln EUR.

  W trakcie badań kierowanych przez prof. Tinę Jarvis z Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Leicester, Wlk. Brytania, analizowano, w jaki sposób powstaje obraz nauk ścisłych i technicznych w umysłach małych dzieci.

  Działania wspomagające koncentrowały się na opracowaniu modelu przywrócenia przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych, w oparciu o nauczanie problemowe wprowadzone już w 12 krajach Europy: w Belgii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Od tego czasu przyłączyły się trzy kolejne kraje: Luksemburg, Rumunia i Słowacja.

  Takie podejście do nauczania zwiększa autonomię dziecka, umiejętność krytycznego myślenia oraz sprawność językową, ale przede wszystkim, jego chęć lepszego poznania nauk ścisłych i technicznych. Badania potwierdzają także, iż nauczyciele nie uważają już przedmiotów ścisłych za trudne w nauczaniu. Większą motywację pobudziło dodatkowe wsparcie oraz środki, jakie zapewniono nauczycielom; m.in. podręcznik dydaktyczny nakreślający zasady nauczania problemowego oraz procesu iteratywnego.

  Ze swojej strony profesor Jarvis mówi: "Pojawiały się już obawy w związku z malejącą w Europie liczbą uczniów, którzy wybierają kierunki ścisłe. Istnieją dowody potwierdzające, że niechęć do przedmiotów ścisłych zaczyna się już w szkole podstawowej, co zauważalne jest szczególnie wśród dziewcząt."

  Jak mówi pani profesor, ważne jest, aby państwa członkowskie UE "edukowały przyszłych naukowców, a także obywateli, w celu zaangażowania się w kwestie społeczno-naukowe". Innym ważnym czynnikiem, który należałoby zbadać to postawy szkół i nauczycieli wobec przedmiotów ścisłych, zwłaszcza mając na względzie, jak ważną rolę odgrywają one w wyborze zawodu przez ucznia oraz w sukcesie, jaki odnosi w osiąganiu swojego celu.

  Profesor Jarvis zaprezentowała badania podczas wykładu pt. "Zmienianie postaw europejskich uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli wobec nauk ścisłych", wygłoszonego w połowie marca. Wyniki wskazują, iż uczniowie rozpoczynają edukację posiadając ograniczony lub niedokładny obraz przedmiotów ścisłych i technicznych. Ich rozwój ograniczony jest przez dwa czynniki: szkołę oraz sposób przeszkolenia nauczycieli.

  W ciągu dwuletnich badań profesor Jarvis wraz z zespołem zidentyfikowała cztery typy nauczycieli, koncentrując się na tym, kto wymaga różnych rodzajów "pożytecznych nauk ścisłych" - program pomagający zmienić postawę wobec nauk ścisłych. Wykazano istnienie zależności pomiędzy rodzajem nauczyciela a postępami uczniów w rozumieniu przedmiotu oraz ich postawami.

  Warto zaznaczyć, że dalsze badania prowadzone przez Krajowe Centrum Kosmiczne w Wlk. Brytanii potwierdziły wagę postawy nauczyciela wobec przedmiotów ścisłych. Założone ponad dziesięć lat temu i otwarte dla publiczności w 2001 r. Centrum z siedzibą w Leicester, łączy w jednym miejscu funkcje edukacyjne, informacyjne i badawcze. Co roku Centrum odwiedzane jest przez około 50.000 uczniów i studentów.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  POLLEN:
  http://www.pollen-europa.net/

  Uniwersytet w Leicester:
  http://www.le.ac.uk

  Źródło danych: Uniwersytet w Leicester
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udzielonych przez Uniwersytet w Leicester.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mścisław (biał. Мсціслаў, Амсьціслаў, Mścisłaŭ, Amścisłaŭ, ros. Мстиславль, Mstislawl) – miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. 10,7 mieszkańców (2010). Mścisława – staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Mści- ("mścić") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która zdobywa sławę mszcząc się na swych wrogach". Poświadczone w źródłach jako Mścisława (1360) i formach zdrobniałych Mścicha (1394), Mścichna (1383). Rezerwat ścisły – rodzaj rezerwatu przyrody. Ochrona ścisła w takim rezerwacie polega na całkowitym wykluczeniu ingerencji człowieka. Służy on wyłącznie celom naukowym i dydaktycznym.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych. Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława – staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Pęci- ("droga, wędrówka") i -sława ("sława"). Oznacza "ta, która podąża drogą sławy". Poświadczone w źródłach jako Pęcisława (1265), Pęćsława (1265), Pęsława (1310).

  Męcisław, Męcsław, Męsław – staropolskie imię męskie, złożone z członów Męci- ("gnębić, dręczyć", też "wzburzać, trząść") i -sław ("sława"). Prawdopodobnie oznaczało "ten, kto zdobywa sławę przez gnębienie". Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Mścisławscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Mścisławia (obecnie na terytorium Białorusi przy granicy z Rosją), wchodzącego niegdyś w skład Księstwa Smoleńskiego, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

  Rezerwat przyrody Jezioro Kociołek - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

  Obszar ochrony ścisłej Sarnie Doły - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w pobliżu Osowej Góry, pomiędzy jeziorami Góreckim i Kociołkiem. Powierzchnia obszaru wynosi 2,84 ha.

  Dodano: 22.04.2009. 15:11  


  Najnowsze