• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania na UŁ: łódzkie blokowisko nie takie złe

  30.04.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad jedna trzecia mieszkańców łódzkich blokowisk nie chce się z nich wyprowadzać - lubią swoje mieszkania i czują się w nich bezpiecznie - wynika z badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego.

  Badania zrealizowano w ramach ćwiczeń z geografii społecznej I roku. W ciągu miesiąca zebrano 1032 ankiet od mieszkańców łódzkiego blokowiska. Średnia wieku badanych wynosiła niecałe 44 lata, a najbardziej liczna okazała się grupa w wieku 25-34 lata.

  Po opracowaniu ankiet dr Anna Janiszewska, dr Ewa Klima i dr Agnieszka Rochmińska doszły do wniosku, że jakość życia na blokowiskach jest relatywnie wysoka. "Znacznie ponad 1/3 mieszkańców nie chce się w ogóle wyprowadzać - lubią swoje mieszkania i czują się w nich bezpiecznie. Bloki są też niezwykle atrakcyjnym pierwszym samodzielnym lokum dla młodych ludzi" - powiedziała PAP dr Klima.

  "Jakość życia potraktowano bardzo szeroko - od związków z osiedlem po poczucie bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu" - wyjaśnia współautorka badań.

  Okazało się, że prawie 83 proc. respondentów ma dostęp do telewizji kablowej, a ponad dwie trzecie - komputer i dostęp do internetu. Taki sam odsetek badanych posiada samochód. Co piąty ankietowany ma zaś w domu zmywarkę, a dwa razy mniej osób - telewizor LCD lub plazmowy.

  Z badań wynika również, że większość ankietowanych (65,7 proc.) zawsze wymienia pozdrowienia z sąsiadami, a nigdy tego nie robi jedynie 0,5 proc. Znacznie gorzej wyglądało angażowanie się we wspólne sąsiedzkie inicjatywy - jedynie 2,7 proc. respondentów zawsze podejmowało takie działania; 58,4 proc. nigdy tego nie zrobiło.

  Jak pokazują wyniki ankiety, bardzo niewiele osób spędza swój wolny czas najczęściej z sąsiadami (1,8 proc.); 24,1 proc. badanych robiło to często, a 41 proc. - rzadko.

  Poza tym, mieszkańcy blokowisk wyróżniają strefy "nasze" i "niczyje". Jako "nasze" najczęściej uznają korytarz przed drzwiami i klatkę schodową, rzadziej piwnicę i teren przed klatką. Jako "niczyje" określają strych i windę.

  Poczucie bezpieczeństwa okazało się najniższe właśnie w przypadku strychu i piwnic. Najbezpieczniej mieszkańcy czuli się - oprócz własnego mieszkania - na korytarzach przed mieszkaniem i na klatkach schodowych. Teren na placu zabaw również należał do relatywnie bezpiecznych miejsc.

  Artykuł poświęcony badaniom pt. "Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy" ukaże się w 10. numerze "Space-society-economy" wydawanym przez UŁ.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Procedura współdecydowania – (uregulowana dawnym art. 251 TWE) w okresie przed Traktatem z Lizbony była jedną z najczęściej stosowanych procedur stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej, która jako jedyna z pozostałych (proc. zgody, współdecydowania, współpracy, konsultacji) nadawała Parlamentowi Europejskiemu kompetencje prawodawcze równe Radzie Unii Europejskiej. Procedura ta była wykorzystywana zwykle we wszystkich obszarach ustawodawstwa z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, podatków, polityki handlowej, pomocy państwa, polityki gospodarczej, konkurencji i Unii Gospodarczej i Walutowej. Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Star-Typ Sport Sp. z o.o. (STS) - spółka handlowa z siedzibą w Katowicach prowadząca działalność bukmacherską na terenie Polski. Założona w 1997 roku. Aktualnie zatrudnia ponad 1000 osób pracujących w blisko 400 punktach przyjmowania zakładów. Od 2000 roku STS jest drugą największą firmą bukmacherską w Polsce. Obecnie jej udział w rynku ocenia się na ok. 35 proc. Co roku firma przyjmuje kilkadziesiąt milionów zakładów, a liczbę jej stałych klientów szacuje się na ponad 200 tys. osób.

  Miasta Boliwii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Boliwia posiadała ponad 50 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi jedynie 51,4% ogółu mieszkańców Boliwii. Znajduje się tutaj jednak kilka miast, które przekraczają pół miliona mieszkańców. Największym miastem kraju jest Santa Cruz, która dzięki dynamicznemu rozwojowi demograficznemu w latach 90. XX wieku przegoniła stolicę kraju La Paz i jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 6 miast z ludnością 100÷500 tys.; 6 miast z ludnością 50÷100 tys.; 7 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie.

  Sveriges Radio P1 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Jest najstarszym programem a jego emisję rozpoczęto w 1925 jako program mówiony. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.9 proc. Trix i Flix – oficjalne maskotki Euro 2008. O wyborze zdecydowali kibice obu alpejskich krajów. W głosowaniu wzięło udział ponad 67 tys. Austriaków i Szwajcarów. Trix i Flix uzyskali 36,3 proc. głosów, wyprzedzając Flitza i Blitza oraz Zagiego i Zigiego.

  Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści. Miasta Trynidadu i Tobago: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Trynidad i Tobago posiadał ponad 30 miast o ludności przekraczającej 1 tys. mieszkańców. Stolica kraju Port of Spain zajmuje dopiero trzecie miejsce z blisko 40. tys. mieszkańców, ale w całej aglomeracji stołecznej mieszka ponad 256 tys. osób (2000). W drugiej pod względem liczby ludności aglomeracji San Fernando mieszka 144 tys. osób, z czego w głównym mieście 55,4 tys. (2000). Największym miastem jest Chaguanas, które jako jedyne miasto liczyło ponad 50 tys. mieszkańców; 3 miasta z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska.

  BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. - polskie przedsiębiorstwo budowlane z siedzibą w Rzeszowie i oddziałami w Niemczech (od 2002 roku), Holandii i na Słowacji (od 2007 roku). Działa na rynku od 1991 roku, od 2009 roku prowadzi działalność deweloperską. Członek grupy kapitałowej Polservice (obecnie Polservice posiada 72 proc. udziałów firmy BESTA PB Sp. z o.o.). Zatrudnia łącznie ponad 400 pracowników. Stawiając na politykę jakości, w 2001 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością i otrzymała certyfikat ISO 9001 (obecnie ma certyfikat ISO 9001:2008). Audyty przeprowadzane są corocznie.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Sveriges Radio P3 – ogólnokrajowy program Szwedzkiego Radia, nadawany na terytorium Szwecji i Wysp Alandzkich. Nadawanie programu rozpoczęto w r. 1964. Jego słuchalność w r. 2009 wynosiła 11.4 proc.

  YLE Radio Suomi program radiowy publicznego nadawcy fińskiego Yleisradio, mutowany w poszczególnych częściach kraju. Program przygotowywany jest przez 20 rozgłośni regionalnych. Jest najpopularniejszym programem w Finlandii a jego słuchalność wynosi 38 proc. W lutym 1984 firma IBM zaprezentowała swój własny przenośny komputer. Komputer IBM Portable Personal Computer 5155 Model 68 zarówno pod względem kształtu jak i wielkości przypominał system Compaq Portable wydany prawie 15 miesięcy przed wprowadzeniem komputera IBM na rynek. Był wielkości walizki i ważył niewiele ponad 13 kilogramów. Posiadał wbudowany 9 calowy bursztynowy monitor CRT, jedną lub dwie stacje dyskietek 5,25 cala, klawiaturę posiadającą 83 klawisze; dwie karty adaptera oraz kartę graficzna przypominająca CGA. Rozdzielczość monitora wynosiła jedynie 600x200 pikseli i wyświetlała jedynie dwa odcienie szarości. Komputer posiadał także uniwersalny zasilacz umożliwiający zasilanie komputera prądem o napięciu 220 V. Cena katalogowa tego komputera wynosiła 4225 USD. Pierwszy komputer IBM wyposażony był w dysk twardy, choć Portable PC nie miał dysku twardego, posiadał za to 256 kB pamięci.Portable PC miał płytę główną stosowaną w komputerach IBM XT, więc posiadał osiem gniazd na karty kontrolerów, lecz ze względu na brak miejsca wewnątrz komputera, jedynie w dwóch spośród nich można było instalować karty o jednakowej długości. Pod względem efektywności Portable PC nie różnił się niczym od systemu IBM XT o tej samej konfiguracji.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Dodano: 30.04.2010. 05:18  


  Najnowsze