• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpieczeństwo narodowe - nowy kierunek na Uniwersytecie w Białymstoku

  15.03.2011. 09:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku chce od października, czyli od nowego roku akademickiego, uruchomić nowy kierunek studiów - bezpieczeństwo narodowe. Absolwenci będą mogli pracować m.in. w straży granicznej czy siłach zbrojnych.

  Będzie to pierwszy tego typu kierunek na wydziale prawa w Polsce - poinformował PAP prodziekan wydziału prawa uniwersytetu ds. studiów niestacjonarnych, dr Jarosław Matwiejuk.

  Nauka na tym kierunku odbywać się będzie przez sześć semestrów, w trybie niestacjonarnym. Będą to m.in. zajęcia z polityki bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, systemu bezpieczeństwa narodowego oraz teorii bezpieczeństwa. Absolwenci otrzymają licencjat bezpieczeństwa narodowego.

  Jak powiedział Matwiejuk, aby kierunek ruszył, musi się zgłosić minimum 50 chętnych. Dodał, że na razie kierunek będzie działał w trybie studiów zaocznych, ponieważ skierowany jest także do osób pracujących.

  Studia będą płatne, choć na razie nie wiadomo jeszcze, ile będzie wynosiło czesne. Matwiejuk powiedział, że ważnym punktem studiów będą spotkania z funkcjonariuszami służb państwowych m.in. policji czy straży granicznej.

  W ramach przygotowań do uruchomienia nowego kierunku, w poniedziałek wydział prawa białostockiej uczelni odwiedził szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, który jest jego absolwentem. Podczas spotkania ze studentami opowiadał, jak działa i czym się zajmuje CBA.

  Na wydziale prawa UwB studenci mogą się kształcić również w kierunkach: prawo, administracja i europeistyka. SWI,ROF

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, powstała w Gdańsku w 2008 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu powstała w Gliwicach w 2010 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Dylemat bezpieczeństwa (ang. security dilemma) – koncepcja o zasadniczym znaczeniu dla studiów nad bezpieczeństwem, forma dylematu więźnia. Wyraża egzystencjonalny warunek niepewności. Według Johna H. Herza, amerykańskiego badacza stosunków międzynarodowych i prawa, działania podjęte na rzecz wzrostu bezpieczeństwa przez jedno państwo (rozbudowa potencjału obronnego, zawarcie sojuszu) może zostać odebrane przez inne państwa jako działania zagrażające.

  Ewa Monika Guzik-Makaruk (ur. 11 listopada 1971 w Jaworznie) – profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie prawa karnego, medycznego prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego. Prodziekan do spraw Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych m. in. Stowarzyszenia Popularyzacji Wiedzy Prawnej (pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii.

  Bezpieczeństwo zbiorowe – głównym założeniem idei bezpieczeństwa zbiorowego jest utwierdzenie w przekonaniu, że najskuteczniejszym sposobem odparcia agresji jest podjęcie wspólnych działań przez kilka państw. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na stwierdzeniu, że powodem konfliktów międzynarodowych i wojen są niepewności oraz zagrożenia łączące się z polityką siły. W świetle tej teorii, państwa, które zobowiązują się do wzajemnej obrony, mogą powstrzymać agresora oraz ukarać go w przypadku naruszenia porządku lub prawa międzynarodowego.

  Idealizm prawniczy - kierunek w filozofii prawa. Dowodził konieczności tworzenia prawa w z góry zaplanowanych celach społecznych. W amerykańskim kierunku teorii prawa wysunięto postulat wymogu badania i ustalania interesów, celów i wartości. Ów kierunek określany jest jako "socjologiczna jurysprudencja", inaczej "kierunek interesu społecznego". Przedstawiciele tego kierunku to J. R. Commos, C. K. Reldiez, F.S.Cohen i E. W. Patterson.

  Dodano: 15.03.2011. 09:47  


  Najnowsze