• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatne szkolenia z przedsiębiorczości dla pracowników i studentów UJ

  13.05.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą skorzystać bezpłatnych szkoleń poświęconych procedurze zakładania działalności gospodarczej. Spotkania z przedstawicielami Punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa (UMK) organizuje Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Najbliższe otwarte szkolenie - 20 maja.

  Punkt Obsługi Przedsiębiorcy UMK to miejsce, w którym formalnie powstaje każda z firm działających w Małopolsce. Urzędnicy - na co dzień wspierający przedsiębiorców z regionu - udzielą żakom praktycznych porad odnośnie rejestracji firmy, kwestii ekonomiczno-prawnych związanych z jej prowadzeniem, wskazując jednocześnie na zagrożenia i możliwości związane z wyborem biznesowej kariery - zapowiadają przedstawiciele CITTRU.

  Podczas prezentacji zatytułowanej "6 powodów dla których warto założyć działalność gospodarczą" studenci mogą nie tylko zyskać rzetelne i praktyczne informacje, ale również poznać odpowiedź na nurtujące ich pytania związane z prowadzeniem własnej firmy.

  Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny znajdujący się tutaj i przesłać go na wskazany na stronie adres.

  Najpóźniej 2 dni robocze przed spotkaniem osoby zarejestrowane otrzymają powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia.

  CITRRU zaznacza, że spotkania są organizowane wyłącznie dla studentów, doktorantów i pracowników UJ.

  Terminy najbliższych szkoleń to 20 maja (godz. 11.00-12.30) i 10 czerwca (godz. 11.00-12.30). Spotkania odbywają się w siedzibie CITTRU ( ul. Czapskich 4, sala 109).

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tegoż prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, POKL – jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, zwiększenia poziomu kształcenia, rozwoju ekonomii społecznej, wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji (np. niepełnosprawni, imigranci), czy ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  Online outsourcing – internetowa wersja outsourcingu (korzystania z zasobów zewnętrznych). Proces ten zachodzi gdy jeden dział lub cały obszar działalności biznesowej, oddaje innemu przedsiębiorstwu zadania nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Sposób w jaki jest to realizowane i zakres w jakim działania te są przeprowadzone zależy wyłącznie od zleceniodawcy. Usługi w formie outsourcingu online mogą być oferowane zarówno przez wyspecjalizowane firmy jaki i indywidualnych dostawców usług internetowych (Service Providers) pracujących jako freelancerzy. Rodzajem outsourcingu jest offshoring, w którym poszczególne zadania lub produkcja przenoszone są do innego kraju. Coaching biznesowy - jeden z rodzajów coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów; skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych firmach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wywiadownia gospodarcza – wyspecjalizowana instytucja zajmująca się odpłatnie pozyskiwaniem informacji gospodarczych dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach. Wywiadownia gospodarcza na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze (handlowe, o moralności płatniczej firm), których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Raporty gospodarcze mogą zawierać również analizę firmy na tle branży, powiązania danej firmy z innymi podmiotami lub osobami, a także wskaźnik prawdopodobieństwa upadku, czy indeks zdolności płatniczej.

  Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

  Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

  Dodano: 13.05.2010. 01:18  


  Najnowsze