• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatne warsztaty z przedsiębiorczości na WSIZ w Rzeszowie

  10.11.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Chętni do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z przedsiębiorczości, które rozpoczną się w poniedziałek w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Jak poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Urszula Pasieczna, warsztaty odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Mogą w nich uczestniczyć także studenci i absolwenci uczelni.

  Pierwsze warsztaty odbędą się pod hasłem "Innowacyjny pomysł na sukces w biznesie".

  "Są one adresowane do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą lub poszukują efektywnych sposobów inwestowania. Eksperci przedstawią możliwości wsparcia innowacyjnych działań przedsiębiorstw" - zaznaczyła Pasieczna.

  Dodała, że dla uczestników warsztatów zorganizowane zostaną też warsztaty o praktycznych aspektach inwestowania oraz warsztaty biznesowe o procesie inwestowania kapitału ryzyka w innowacyjne pomysły.

  Kolejne warsztaty - "Niech Was zobaczą" - będą poświęcone wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi w promocji przedsięwzięć biznesowych.

  Podczas warsztatów omówiony zostanie także projekt "Innofund - kapitał na innowacje", realizowany przez Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości.

  "Projekt, może objąć wsparciem 30 pomysłów biznesowych, a następnie wesprzeć finansowo przynajmniej 10 nowych spółek. Maksymalna kwota jednej inwestycji nie może przekroczyć 200 tys. euro. Taką kwotę będą mogły uzyskać z funduszu ciekawe przedsięwzięcia biznesowe" - podkreśliła Pasieczna.

  Wyjaśniła, że projekt zapewnia kompleksowe doradztwo biznesowe na etapie przygotowania biznesplanu, założenia oraz prowadzenia nowej firmy.

  Oferta skierowana jest do osób fizycznych, pracowników sektora IT, studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych i osób które prowadzą działalność gospodarczą z całej Polski.

  Szczególnie poszukiwane są innowacyjne rozwiązania z zakresu: technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, mechatronice i elektronice, biotechnologii, ochronie środowiska, odnawialnych źródłach energii oraz medycynie i farmakologii. Projekt realizowany jest do końca 2013 roku.

  Współorganizatorami warsztatów są: ośrodek Enterprise Europe Network oraz zespół projektu "Innofund -kapitał na innowacje".

  Ponadto w poniedziałek i we wtorek odbędą się też indywidualne sesje mentorskie, podczas których zainteresowani będą mogli skonfrontować własne pomysły na biznes z ekspertami, którzy ocenią innowacyjność przedsięwzięcia i jego potencjał.

  "Będzie to doskonała okazja do skorzystania ze specjalistycznej pomocy doradczej w doprecyzowaniu modeli biznesowych planowanych przedsięwzięć" - zauważyła Pasieczna.

  W kolejnych dniach, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, odbędzie się jeszcze Podkarpacka Debata Młodzieży na temat prezydencji, międzynarodowa konferencja na temat projektu "Przedsiębiorcze Szkoły", w czasie której odbędą się m.in. warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na temat wolontariatu i przedsiębiorczości, a także warsztaty dla nauczycieli na temat wykorzystania sieci społecznych do promocji przedsiębiorczości.

  Natomiast podczas zajęć dla przedsiębiorców omówione zostaną zmiany w prawodawstwie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

  PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Pipała

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków.

  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które w rozumieniu tegoż prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych.

  Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną (studenci, nauczyciele akademiccy), którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynalazku i przedsiębiorczości. Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych.

  Dodano: 10.11.2011. 13:04  


  Najnowsze