• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatny kurs do matury z WOS u polityków i ludzi mediów

  28.02.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uczniowie klas maturalnych mogą zapisywać się na bezpłatny kurs, przygotowujący do matury z Wiedzy o Społeczeństwie. Zajęcia, prowadzone m.in. przez znanych polityków i ludzi mediów, rozpoczynają się 5 marca.

  Kursy w ramach Akademii Europejskiej odbywają się w Warszawie w marcu i w kwietniu, zawsze w sobotę. Każde z sześciu spotkań będzie trwało trzy godziny. Zajęcia prowadzą specjaliści, w tym politycy i ludzie mediów. Na liście wykładowców poprzednich edycji byli: Leszek Balcerowicz, Andrzej Olechowski, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz, Tomasz Lis, Monika Olejnik, Jacek Żakowski i Jurek Owsiak.

  Tematami zajęć są: polityka, działalność instytucji międzynarodowych, społeczeństwo polskie, stosunki międzynarodowe, demokracja, miejsce Polski w Europie i na świecie oraz ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy uczestnik, biorący udział w zajęciach, otrzyma m.in. zestaw pytań maturalnych z przedmiotu "Wiedza o Społeczeństwie", opracowany pod kątem wymogów egzaminu maturalnego. Po zakończeniu kursu maturzysta uzyska certyfikat ukończenia Akademii.

  "Pierwsze spotkanie w ramach Akademii odbyło się w 2007 roku i od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem maturzystów. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 800 uczestników, natomiast w kolejnych dwóch liczba ta wzrosła do 1200 osób" - poinformował PAP w środę przedstawiciel Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na której od ubiegłego roku odbywają się zajęcia w ramach Akademii.

  Pierwsze zajęcia V edycji Akademii odbędą się 5 marca. Aby zostać uczestnikiem kursu, wystarczy być tegorocznym maturzystą i zgłosić swój udział w formularzu rejestracji, który można znaleźć na stronie: www.akademiaeuropejska.eu. (PAP)

  ula/ krf/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Kurs pełzający – technika utrzymywania kursu wymiennego danej waluty, na takim poziomie, który umożliwia tylko niewielki wzrost lub spadek (tzw. „pełzanie”) kursu w okresie jednodniowym lub tygodniowym (o np. 2,5% na tydzień).

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Dodano: 28.02.2011. 00:33  


  Najnowsze