• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobry początek budowania potencjału naukowego UE-Afryka - ogłoszono dwóch gospodarzy SKA

  01.06.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podmioty zainteresowane radioastronomią z Europy i Afryki spotkały się 29 maja w Brukseli, Belgia, aby dyskutować nad możliwościami finansowania nauki. W tym samym tygodniu ujawniono, że dwa z trzech komponentów odbiornika radioteleskopu SKA (Square Kilometre Array) mają zostać wybudowane na południu Afryki.

  Długo i niecierpliwie wyczekiwaną decyzję Komitetu Doradczego w sprawie umiejscowienia SKA (SSAC) ogłoszono po dziewięciu latach prac prowadzonych przez zespoły, zgłaszające chęć zlokalizowania u siebie instalacji, z południa Afryki oraz z Australii i Nowej Zelandii.

  Opierając się na obiektywnej ocenie technicznej i naukowej obydwu potencjalnych lokalizacji, komitet SSAC postanowił, że Afryka jest najlepszym miejscem na budowę radioteleskopu SKA, który będzie od 50 do 100 razy czulszy od wszystkich, eksploatowanych obecnie radioteleskopów. Aczkolwiek Australia nie została całkowicie wykluczona, gdyż spółka SKA buduje tam jeden z trzech komponentów odbiornika SKA. Republika Południowej Afryki wraz z ośmioma krajami partnerskimi SKA w Afryce (Botswana, Ghana, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Namibia i Zambia) przyjmą u siebie dwa pozostałe: średnioczęstotliwościowy system anten satelitarnych i zwarty system anten aperturowych.

  Chociaż decyzja o rozmieszczeniu radioteleskopu SKA w kilku ubiegających się lokalizacjach była niespodziewana - od początku poszukiwano jednego miejsca - wykorzystanie stanowisk zarówno w Afryce Południowej, jak i w Australii, odzwierciedla wysoki poziom prac przeprowadzonych przez obydwa zespoły.

  Radioastronomię uznano za jedną z najbardziej obiecujących dziedzin pod względem budowy potencjału naukowo-technologicznego Afryki i jest ona jednocześnie obszarem o ogromnym znaczeniu strategicznym dla przyszłości badań naukowych w Europie. Mając powyższe na uwadze, międzypartyjna grupa Parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego (PPE) rozpoczęła starania na rzecz zacieśnienia partnerstwa afrykańsko-europejskiego w dziedzinie radioastronomii, poprzez poparcie oferty południowo-afrykańskiej i przedłożenie "Pisemnego oświadczenia w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce - promowanie partnerstwa radioastronomicznego Europa-Afryka", które zostało przyjęte w marcu 2012 r.

  Głównymi orędownikami pisemnego oświadczenia 45/2011 było następujących pięciu PPE: PPE z Polski, Filip Kaczmarek z Europejskiej Partii Ludowej (EPP); PPE z Hiszpanii, Miguel Angel Martínez Martínez i Teresa Riera Madurell, oboje z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów & Demokratów (S&D); PPE z Wlk. Brytanii, Fiona Hall z Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE); oraz PPE z Holandii, Judith Sargentini z Grupy Zielonych - Wolnego Sojuszu Europejskiego.

  Warsztaty, które odbyły się 29 maja w Brukseli, miały na celu kontynuację prac związanych z pisemnym oświadczeniem i zaprezentowanie możliwości dofinansowania afrykańsko-europejskich partnerstw radioastronomicznych. Parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz czołowi radioastronomowie z Afryki i Europy zgromadzili się, aby dyskutować nad sposobami dalszego rozwijania współpracy w dziedzinie radioastronomii między Afryką a Europą.

  Spotkanie zakończyło się dyskusją nad kolejnymi krokami niezbędnymi do pełnego ustanowienia specjalnej Afrykańsko-Europejskiej Platformy Radioastronomicznej (AERAP) w celu zacieśnienia współpracy. Platforma AERAP zapewni interesariuszom ze społeczności naukowej, przedsiębiorstw i środowiska akademickiego z obydwu kontynentów ramy do podejmowania inicjatyw współpracy w szerokim zakresie dyscyplin naukowych i obszarów technologicznych, które będą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości radioastronomii zarówno w Afryce, jak i w Europie. Pośród jej ogólnych celów należy wymienić intensyfikację współpracy w radioastronomii jako narzędzia do przyspieszania odkryć naukowych, poprawy transferu wiedzy i edukacji oraz promowania rozwoju i konkurencyjności w Afryce i w Europie.

  Zabrawszy głos w czasie warsztatów, profesor Luis Magalh?es, współkierownik wspólnej grupy eksperckiej Partnerstwa Afryka-UE w dziedzinie nauki, społeczeństwa informacyjnego i kosmosu, powiedział: "Współpraca w radioastronomii jest niezwykle interesująca dla Europy i Afryki. Obejmuje aspekty nauki, technologii i komunikacji. Wpisuje się w Partnerstwo Afryka-UE w dziedzinie nauki, społeczeństwa informacyjnego i kosmosu, gdyż dotyczy wszystkich jego komponentów. Wiąże się z istotnymi korzyściami społeczno-gospodarczymi w obopólnym interesie obydwu kontynentów".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2000 – czternaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 24 kwietnia–3 maja 2000 roku. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2004 – szesnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 9–17 kwietnia 2004 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1992 – dziesiąte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 11–24 listopada 1992 roku. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 1981 – czwarte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Tunezji w 1981 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1983 – piąte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Egipcie w 1983 roku. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 1976 – drugie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Algierii w 1976 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 1974 – pierwsze mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Tunezji w 1974 roku. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1974 – pierwsze mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Tunezji w 1974 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1985 – szóste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Angoli w 1985 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1987 – siódme mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Maroku w 1987 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1976 – drugie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Algierii w 1976 roku. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1989 – ósme mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w Algierii w 1989 roku.

  Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1979 – trzecie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 20–31 lipca 1979 roku w Kongu. Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2008 – osiemnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 8–17 stycznia 2008 roku w Angoli.

  Dodano: 01.06.2012. 17:17  


  Najnowsze