• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktorantka z Mazowsza analizuje szkolenia

  09.03.2011. 00:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Co takiego stało się ze współczesną kulturą, że tak podstawowe umiejętności społeczne jak rozmowa z drugim człowiekiem, wyrażanie emocji i panowanie nad nimi, organizacja swojego czasu, swojej pracy i relacji ze współpracownikami, stały się przedmiotem wiedzy eksperckiej i są nauczane na specjalistycznych kursach? - zastanawia się Agata Dembek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania zostały wyróżnione w programie stypendialnym "Doktoraty dla Mazowsza".

  Jak wyjaśnia w rozmowie z PAP Agata Dembek, w swoich badaniach zajmuje się problematyką szkoleń "miękkich", czyli obejmujących m.in. umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, zarządzania emocjami i relacjami. Odbiorcami tych szkoleń są najczęściej pracownicy korporacji, choć nie tylko. Autorka analizuje je jako narzędzie celowej nauki kompetencji społecznych.

  Jej ambicją jest wypracowanie wniosków i rekomendacji możliwych do wykorzystania w praktyce zarządzania polityką szkoleniową w polskich firmach oraz przy tworzeniu programów szkoleniowych.

  "Szkolenia to oczywiście tylko przykład, wierzchołek góry lodowej. Jest to jednak temat fascynujący, bowiem pozwala niejako w soczewce uchwycić kluczowe procesy kulturowe zachodzące w późnokapitalistycznych społeczeństwach. To m.in. zmiany w ramach kultury zachodniego indywidualizmu i nacisk na relacyjność, wzrost znaczenia ekspertyzy psychologicznej i kultury terapeutycznej, zacieranie się granic między ekonomią/gospodarką a kulturą, redefinicja rozróżnienia na pracę i życie prywatne" - wylicza socjolożka.

  Jej zdaniem, szkolenia "miękkie" są przejawem istotnych przemian w charakterze pracy - zarówno na poziomie jej organizacji, jak i treści - definicji tego, czym jest praca i czym są zawodowe kwalifikacje.

  "Przemiany te są znaczącym elementem ewolucji zachodniego, późnokapitalitycznego rynku. Nacisk położony jest na wartości takie, jak elastyczność, innowacyjność, gotowość do zmiany, współpraca, ciągła nauka i samodoskonalenie. Z tego wynikają współczesne rozwiązania organizacyjne - spłaszczona struktura, praca w zespołach projektowych, zarządzanie emocjami" - mówi Dembek.

  Podkreśla, że w Polsce, od momentu przełomu 20 lat temu, mamy do czynienia z ogromnym przyspieszeniem tych przemian. Zaznacza, że nowe standardy zarządzania i organizacji pracy zostały na polskim rynku wprowadzone "praktycznie z dnia na dzień", przede wszystkim poprzez przejęcie zachodnich struktur organizacyjnych i sposobów zarządzania. Zachodnie korporacje działające na polskim rynku badaczka uznaje za awangardę tych procesów w polskiej rzeczywistości. Przyznaje, że także firmy rodzime szybko - i nieraz bezpośrednio - przejmują zachodnie rozwiązania.

  Autorka jednego z nagrodzonych "Doktoratów dla Mazowsza" stawia w swojej pracy wiele pytań badawczych. Zastanawia się, jak i dlaczego definiowana jest osoba pracownika i jego kluczowe kompetencje. Pyta, jakie znaczenie ma praca w życiu jednostki, które nazywane jest często projektem biograficznym. Jaką rolę i znaczenie mają relacje międzyludzkie w ramach organizacji pracy.

  W oparciu o materiał udostępniony przez podmioty rynkowe, Agata Dembek sprawdzi, czy szkolenia "miękkie" są odpowiadają potrzebom polskiego pracownika i menedżera, a w konsekwencji - organizacji. Zamierza wskazać taki kierunek rozwoju tych szkoleń, by jak najlepiej odpowiadały one adresatom.

  "Wyniki moich badań mają więc szansę być bezpośrednio użyteczne dla firm szkoleniowych i trenerów z jednej strony, z drugiej natomiast - dla specjalistów HR zajmujących się zapewnianiem szkoleń dla pracowników swoich firm. Siłę mojego projektu stanowi przede wszystkim uwzględnienie problematyki społecznego i kulturowego uwarunkowania badanego zjawiska. Pozwala to przekroczyć ograniczenia pozytywistycznych w dużej mierze nauk o zarządzaniu" - uważa Dembek.

  Badaczka liczy na to, że jej praca będzie użyteczna dla praktyków zarządzania i szkoleniowców. W jej opinii, wykorzystanie badań dla zrozumienia i poprawy funkcjonowania konkretnych obszarów rzeczywistości społecznej, stanowi wyzwanie i źródło największej satysfakcji dla socjologa.

  Projekt "Doktoraty dla Mazowsza" jest realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  Eric Trist (ur. 11 września 1909 w Dover, zm. 4 czerwca 1993 w Carmel w Kalifornii) – brytyjski psycholog, zajmujący się teorią systemów. Jeden z czołowych przedstawicieli londyńskiego Tavistock Institute of Human Relations. Sformułował ideę systemu socjotechnicznego (określenie przedsiębiorstwa jako społecznego i technicznego miejsca pracy). W teorii zarządzania zainicjował odejście od modeli mechanistycznych. Podkreślał znaczenie pracy zespołowej i ogólnie relacji społecznych w zarządzaniu. Przeprowadził pionierskie badania brytyjskiej branży węglowej, które opisał w książce Organisational Choice z 1963 roku. Trist zauważył, że menedżerowie mają skłonność do optymalizowania wyłącznie technicznych czynników pracy, nie uwzględniając przy tym systemu społecznego. Na przykładzie brytyjskich górników wykazał on, że podporządkowanie pracujących razem osób trzem różnym jednostkom utrudnia wzajemną współpracę. Zaś reorganizacja pracy i utworzenie jednej grupy roboczej ułatwia współpracę i podnosi poziom produktywności.

  Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

  Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

  Dodano: 09.03.2011. 00:34  


  Najnowsze