• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktorantka z UW bada dzieci z ADHD

  31.01.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak widzą siebie dzieci z objawami impulsywności, deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD)? Jak oceniają własną skuteczność? Jaki jest związek między obrazem własnej osoby a zachowaniem dzieci, w tym samokontrolą? Odpowiedzi na te pytania szuka Małgorzata Gambin z Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka projektu pracy doktorskiej nagrodzonego w konkursie Doktoraty dla Mazowsza przygotowuje - dotąd niedostępne w Polsce - narzędzia diagnostyczne, które będą odgrywały ważną rolę w procesie diagnozy i terapii dzieci z ADHD.

  Jak wyjaśnia PAP Małgorzata Gambin, jej badania mają na celu poznanie przyczyn leżących u podłoża powstawaniu objawów ADHD - zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością, a także próbom znalezienia efektywnych metod diagnozy i terapii tej grupy dzieci.

  "Badania naukowe dotyczące psychologii klinicznej dziecka pozwalają na lepsze zrozumienie przyczyn zaburzeń klinicznych oraz przejawianych przez dzieci trudności w funkcjonowaniu. Umożliwiają opracowanie metod diagnozy, profilaktyki, wspierania ich rozwoju oraz terapii. To pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach życia" - ocenia.

  Doktorantka zajmuje się badaniem czynników neuropsychologicznych leżących u podłoża objawów ADHD, czyli funkcji wykonawczych. Są to procesy, które odpowiadają za realizację działań - takich jak hamowanie, planowanie i pamięć operacyjna - nastawionych na osiągnięcie celu.

  Ponadto, interesuje ją badanie obrazu własnej osoby dzieci z ADHD - ich przekonań o własnej skuteczności, które odgrywają bardzo ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu, wpływają na sposób myślenia, podejmowanie decyzji, przeżywane emocje. Cennym elementem jej projektu będą opracowane narzędzia diagnostyczne. W ramach badań pilotażowych młoda pani naukowiec przygotowała wstępne wersje narzędzi badawczych - testu hamowania "Stop Signal Task", testu planowania "Wieża Hanoi" i "Skali Poczucia Własnej Skuteczności dla Dzieci".

  "Przeprowadzany projekt badawczy jest nowatorski, ponieważ dotychczas poświęcano niewiele uwagi kształtowaniu się obrazu własnej osoby u dzieci z ADHD, a w szczególności nie badano związków pomiędzy procesami neuropsychologicznymi a kształtowaniem się obrazu siebie u tej grupy dzieci" - podkreśla Gambin.

  Stypendystka programu "Doktoraty dla Mazowsza" ocenia, że pieniądze uzyskane w konkursie pozwolą jej przeprowadzić badania wśród większej liczby dzieci w wieku 8-10 lat z objawami impulsywności i nieuwagi. Dzięki stypendium dotrze do większej liczby szkół, będzie mogła opłacić koszty materiałów do badań, upominków dla rodziców i nauczycieli, a także zapłacić wynagrodzenia psychologom, którzy współprowadzą te badania.

  W głównym badaniu do pracy doktorskiej (obejmującym spotkania z dziećmi i ich rodzicami na terenie szkół oraz współpracę z nauczycielami) wzięło udział 100 dzieci. Małgorzata Gambin planuje przeprowadzenie tych badań u około 150-200 dzieci. Następnym jej krokiem będzie analiza i interpretacja uzyskanych wyników.

  Gambin współpracuje z Zakładem Psychiatrii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", gdzie stosuje opracowane przez siebie metody diagnostyczne i przeprowadza badania.

  Ponadto, w ramach projektu "Dziecko i świat za pan brat", prowadzi współpracę z firmą oferującą realizację programów edukacyjnych dla przedsiębiorstw i organizacji m.in. z sektora ochrony zdrowia. Celem tego projektu jest edukacja społeczeństwa, w szczególności nauczycieli i rodziców, na temat zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością.

  "Mam nadzieję, że w przyszłości będę dzielić się opracowanymi metodami diagnostycznymi, jak również wnioskami płynącymi z badań również z innymi placówkami, zajmującymi się pomocą psychologiczną, edukacją dzieci z ADHD i ich rodziców, nauczycieli" - podsumowuje autorka jednego z 25 nagrodzonych projektów doktoranckich.

  Projekt "Doktoraty dla Mazowsza" jest realizowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osób dorosłych (określany również jako AADD, Adult ADHD - z ang. Adult attention deficit hyperactivity disorder) to powszechny termin określający neuropsychologiczny stan ADHD, gdy jest obecny u osoby dorosłej. Ponad 60% dzieci ze zdiagnozowanym ADHD we wczesnym dzieciństwie posiada jego zauważalne symptomy w dorosłym życiu.

  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

  ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Dodano: 31.01.2011. 00:33  


  Najnowsze